Kristiansand-Lund

Skaugo - Ringlebekkveien 4, 4632 Kristiansand s

Prisantydning kr 3 350 000 – kr 5 390 000,-

Totalpris:  kr 3 360 340 – kr 5 403 170,-
Felleskostnader:  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år.
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

15. april, kl. 15:00–16:00

Påmeldingsvisning

Skaugo Terrasse - Innholdsrike leiligheter med flotte solforhold. Store sør-vestvendte terrasser - 8 SOLGT

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2021

Soverom:  2–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  72–96 m²

Tomtareal:  2500 m²

I vestenden av Skaugo skal det bygges flotte eierleiligheter (3- og 4 roms). Et leilighetsbygg med 2 bygningskropper med heis mellom. Noe som sikrer optimalt med lys og vinduer. Innkjøring i kjeller med heis rett opp til leilighetene. Stuer/kjøkken og rause terrasser mot vest.

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  H101 2 1. 66m² SOLGT
  H102 2 1. 72m² kr 3 360 340,-
  H104 2 1. 72m² kr 3 560 140,-
  H202 2 2. 72m² kr 3 600 140,-
  H204 2 2. 72m² SOLGT
  H301 3 3. 85m² kr 4 661 840,-
  H302 3 3. 96m² 96m² kr 5 163 170,-
  H304 3 3. 96m² 96m² kr 5 263 170,-
  H401 3 4. 85m² kr 4 801 840,-
  H402 3 4. 96m² 96m² kr 5 303 170,-
  H404 3 4. 96m² 96m² kr 5 403 170,-
  H501 3 5. 137m² SOLGT
 • Innhold

  1. etasje: 4 stk. 3-roms leiligheter fra ca 65-72 m2 med følgende innhold: Stue/kjøkken, gang, bad, bod, 2 soverom. 2. etasje: 4 stk. 3-roms leiligheter fra ca 65-72 m2 med følgende innhold: Stue/kjøkken, gang, bad, bod, 2 soverom. 3. etasje: 4 stk. 4-roms leiligheter fra ca 85-96 m2 + terrasse med følgende innhold: Stue/kjøkken, gang, bad, bod, 3 soverom. 1 leilighet har 2 soverom. 4. etasje: 4 stk. 4-roms leiligheter fra ca 85-96 m2 + terrasse med følgende innhold: Stue/kjøkken, gang, bad, bod, 3 soverom. 1 leilighet har 2 soverom 5. etasje: 1 stk. penthouseleilighet på 137 kvm med 52 m2 terrasse: Stue/kjøkken, gang, bad, bod/ vaskerom, 2 soverom. Masterbedroom-avdeling med soverom garderobe og bad. Alle leiligheter får sportsbod på 5 kvm i fellesanlegg.

  Standard

  Innvendige vegger i leilighetene: Alle overflater sparkles til maling eller fliser. Gulv og gulvlistverk: I stue, kjøkken, soverom og entrè/gang legges 3-stavs matt lakkert eik parkett og eik gulvlist. Kjøkken og garderobeinnredning: Kjøkkeninnredning leveres fra Strai Kjøkken. Innredningen er tilpasset hver leilighet, og løsningen illustreres i egne tegninger fra leverandøren med muligheter for oppgradering Til hver leilighet leveres også 1 meter garderobeskap pr.sengleplass i slett hvit utførelse med hyller og stang fra Strai Kjøkken. Bad: Leilighetene leveres som standard med veggmonterte klosetter, 90x90cm dusjhjørne og 80cm baderomsinnredning med servant og speil med mulighet for oppgradering. Gulv og vegger leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Bod: Gulv leveres med keramiske fliser i god kvalitet med oppkant. Vegger utføres i malt betong eller gipsplater på stenderverk. Alle overflater sparkles til maling eller fliser. Se byggebeskrivelse og romskjema i salgsoppgave for nøyaktig leveranse.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 2. kvartal 2022 dvs ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

  Oppvarming

  Leilighetene vil få vannbåren gulvvarme i entrè/gang, bad og bod/vaskerom. Hver enkelt leilighet få balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

  Forsikring

  Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.
 • Beliggenhet

  I vestenden av Skaugo med utsyn mot Otra, Eg og silhuetten til Byskauen som bakteppe ligger Skaugo terrasse vestvendt med mye sol og utsyn. Fra garasjekjelleren er det tilnærmet flate veien ned til Gimlevang, Nedre Lund og Oddernesbroa som leder deg inn til Kvadraturen og alle dens servicetilbud. I tillegg ligger du tett innpå Jegersberg med tur og bademuligheter og det er snarvei gjennom skogen til Universitetet i Agder. Det er også regulert ny bro over Otra ved Gimlevang. Noe som vil korte ned veien til Sørlandet Sykehus SSHF og Baneheia betydelig.

  Tomt

  Eiet tomt. Ca. 2500 m2. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Tomten leveres opparbeidet.Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong og stein. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning.

  Parkering

  I lukket garasjeanlegg med heis til etasjene. P-plass koster kr 250 000,-
 • Reguleringsplan

  Plan nr. 933, Kristiansand kommune Reguleringsbestemmelser for Torridalsveien - Ringlebekkveien - rev. 12.02.2018

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

  Heftelser / Rettigheter

  Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: • Bestemmelse om bebyggelse • Bestemmelse om gjerde plikt • Pliktig medlemsskap i velforening • Rett for kommunen til å anlegge å vedlikeholde ledning mv. • Bestemmelse om radio og Tv anlegg. • Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. • Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. • Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

  Utleie

  Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

  Konsesjon

  Ikke konsesjonspliktig
 • Husdyrhold

  Tillatt etter gjeldende regler.

  Organisering

  Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
 • Prisantydning og omkostninger

  Tilkobling for vann og avløp betales av kjøper med kr. 12.000,- pr. leilighet. Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 8.000,- på den minste og ca. kr. 17.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme) kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

  Felleskostnader

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

  Øvrige mulige kostnader

  Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.
 • Adresse med betegnelse

  Skaugo - Ringlebekkveien 4, Gnr. 33 Bnr. 373 i Kristiansand kommune.

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

  Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Visning

  Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordrin har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fastpris. Skjema «Kjøpetilbud til fastpris» i salgsprospekt. Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-20-9035

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9035. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg