Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Marnar Brygge, Kastellgata 36, 4514 Mandal

Pris kr 3 300 000 – kr 8 895 000,-

Totalpris:  kr 3 300 000,-
Felleskostnader:  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 23,- pr. kvm pr. mnd. (Eksempel: leilighet 2.2 har BRA på 79 kvm. Ca.fellesutgifter pr. mnd blir da 79 x 23,- = 1817,-.
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Nye, innflyttingsklare leiligheter på Sanden. Kun 5 ledige!

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Byggeår:  2017

Soverom:  3–3

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Fellestomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  109–135 m²

Bruksareal:  78–137 m²

Tomtareal:  2622 m²

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  1.4 3 1. 110m² 114m² kr 4 304 150,-
  2.3 3 2. 109m² 113m²
  2.4 3 2. 110m² 114m² kr 5 504 150,-
  3.4 3 3. 110m² 114m² SOLGT
  4.1 3 4. 135m² 139m² kr 8 504 150,-
  4.2 3 4. 133m² 137m² kr 8 904 150,-
 • Byggeår og byggemåte

  2017

  Oppvarming

  Vannbåren varme i entrè, gang stue/kjøkken. Elektrisk varmekabel på bad. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Varme leveres fra felles varmesentral i kjeller. Oppvarming av varmtvann er inkludert i felleskostnadene. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Sammendrag selgers egenerklæring

  Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
 • Beliggenhet

  Dette er det tredje bygget i boligprosjektet Marnar Brygge, som ligger langs elvepromenaden som går fra sentrum til Piren. Alle sentrumsfasiliteter er i umiddelbar nærhet, her kan man spasere til det aller meste ! Av de 5 ledige leilighetene ligger 1 stk. i 1.etg., 2 stk. i 2.etg og 2 stk i toppetasjen (4.etasje).

  Tomt

  Areal: 2 622 kvm, Eierform: Fellestomt

  Parkering

  1 biloppstillingsplass til hver leilighet i parkeringskjeller.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører detaljreguleringsplan for Marnar Brygge, vedtatt 10.09.2015. Det vil bli ytterligere utbygging i området, se bl.a plan i prospektet og evt. konferer megler for mer informasjon. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

  Konsesjon

  Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.
 • Forretningsfører

  Søgne Økonomiservice AS
 • Prisantydning og omkostninger

  I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: kr. 5.300,-. Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 525,-. 3 300 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger -------------------------------------------------------- 3 300 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

  Felleskostnader

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 23,- pr. kvm pr. mnd. (Eksempel: leilighet 2.2 har BRA på 79 kvm. Ca.fellesutgifter pr. mnd blir da 79 x 23,- = 1817,-.

  Felleskostnader inkluderer

  vaktmestertjenester, driftsutgifter til heis, fellesstrøm, alarmavtale, rep.og vedlikehold bygning/fellesområder, honorar regnskap og revisjon, forsikring, styrehonorar, vedlikehold ventilasjon, porttelefon anlegg, andre driftsutgifter. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Mandal kommune for nærmere info.

  Andel fellesgjeld / Fellesformue

  0,-

  Formuesverdi

  Primær: Kr. ,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.
 • Adresse med betegnelse

  Marnar Brygge, Kastellgata 36, Gnr. 160 Bnr. 1599 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Overtagelse

  Leilighetene er ferdigstilte og rask overtakelse er muilg.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post, fax eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter avhendingslovens normalbestemmelser. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  55-18-9006

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Anita B. Torjussen

  Vederlag

  Markedspakke:

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg