Kristiansand - Søgne

Tangvall Park ( Marie Føreidsvei ), 4640 Søgne

Prisantydning kr 3 490 000 – kr 6 890 000,-

Totalpris:  kr 3 499 740 – kr 6 901 020,-
Felleskostnader inkluderer: Les mer

Visning

15. april, kl. 12:00–15:00

Påmeldingsvisning

Tangvall Park - Innfl.klare leil. midt i Søgne sentrum. Åpen dag hver torsd. kl. 12-15. Kontakt megler for påmelding.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Soverom:  1–2

Eierform bygning:  Selveierseksjon

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  59–97 m²

Tomtareal:  3000 m²

Prosjektet inneholder 55 leiligheter av ulik størrelse og med spennende og gode planløsninger.Det er lagt stor vekt på gode solforhold, romslige balkonger og oppholdsrom med høye opplevelsekvaliteter. Bruken av store vindusfelt fra gulv til tak sikrer gode dagslysforhold og optimal utsikt. Flere av leilighetene har to eller flere våtrom, samt mulighet for innpassing av et ekstra soverom. Tangvall Park er utformet som tre separate bygninger koblet sammen med svalganger som gir adkomst til leilighetene. Trapperommene forbinder svalganger og atkomstbalkonger med felles parkeringskjeller under alle tre byggene. Det skal etableres et stort felles grøntareal på «lokket» over næringsdelen. Dette arealet er tilgjengelig for alle beboere via trapp og heis, og skal utformes med lekeareal og sittegrupper omkranset av mye grønt. Grøntarealet vil være både estetisk og opplevelsesmessig et viktig element i boliganlegget, og bidra til at anlegget fremstår som et attraktivt boligmiljø.

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  A201 2 2. 97m² kr 3 901 370,-
  A203 2 2. 88m² kr 3 600 420,-
  A204 2 2. 82m² kr 3 499 740,-
  A301 2 3. 97m² kr 4 001 370,-
  A304 2 3. 82m² kr 3 599 740,-
  A401 2 4. 97m² kr 4 101 370,-
  A404 2 4. 82m² kr 3 699 740,-
  A504 2 5. 82m² kr 3 799 740,-
  A601 2 6. 97m² kr 4 501 370,-
  A603 2 6. 84m² kr 5 799 940,-
  C207 1 2. 87m² kr 4 000 270,-
  C307 1 3. 87m² SOLGT
  C407 1 4. 87m² kr 4 200 270,-
  C605 1 6. 75m² kr 3 998 990,-
  C606 1 6. 87m² kr 4 400 270,-
  C702 2 7. 94m² kr 6 901 020,-
  C703 2 7. 59m² kr 3 997 370,-
 • Beskrivelse av prosjektet

  55 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 7. etasje. I første etasje blir det næringsarealer med butikker/ forretninger, og i underetasjene blir det boder tilknyttet leilighetene samt parkerings plasser og tekniske installasjoner for næring. Bygget blir organisert som et kombinasjonssameie med både næring og boligseksjoner. Et flott og moderne bygg og egen park, sentralt på Tangvall.

  Standard

  INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE: Alle flater sparkles jevne som underlag for maling, eller for fliser. DØRENE/VINDUENE: Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres som type Trend 1 hvit eller tilsvarende. Innvendig dører og vinduer leveres hvitmalte og listes/fores. Glattkant lister. GULV OG GULVLISTVERK: I stue, kjøkken og soverom, entre/hall, bod og WIC legges parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er matt lakkert eikeparkett 1-stavs. Det leveres eikelister til parkett. KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING: Kjøkkeninnredning m/ hvitevarer (komfyr/stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin) og baderomsinnredning leveres og det kan velges mellom ulike tresorter og laminatfarger på benkeplater. Omfanget av innredningen fremgår av romskjema. Kjøkken illustrasjoner til den aktuelle leilighet fås ved henvendelse til eiendomsmegler. Garderobeskap i slett hvit utførelse med hyller og stang. Det leveres 1 meter skap pr sengeplass. BAD: Gulv og vegger leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Se romskjema. Beboere vil ofte studere alternativer i andre utførelser og prisklasser, dette er selvsagt også mulig her. Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter. WC/VASKEROM: Gulv leveres med keramiske fliser m/oppkant i god kvalitet. Se romskjema. Vegger blir malt. Se romskjema i salgsprospektet for nærmere beskrivelse.

  Ferdigstillelse

  Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 20 mnd. fra datoen selger melder som oppstartstidspunkt /byggestart.

  Oppvarming

  Leilighetene vil få gulvvarme i alle rom med unntak av soverom. Leilighetene er tilknyttet egen varmepumpe, som inneholder balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Plasseres fortrinnsvis i vaskerom.. Hver enkel leilighet får ballansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Diverse

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler.
 • Beliggenhet

  Prosjektet ligger sentralt plassert på Tangvall, Søgnes mer og mer urbaniserte sentrum. Det er kort vei til både skole, butikker, kollektivtilbud, stadion og turområder.

  Tomt

  Areal: 3 000 kvm, Eierform: Eiet tomt' Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning over næringslokalene i 1.etg. Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong, stein, naturgress etc. Utarebeidet av lanskapsarkitetkt Aros arkitekter. Utomhusområdene vil få en hensiktsmessig belysning. Se utomhusplan for detaljer.

  Parkering

  Hver leilighet må kjøpe 1 parkeringsplass. Kjøpesum er kr. 250.000.- . Parkeringsplassen kommer i tillegg til leilighetsprisen. Bodene er lokalisert i parkeringskjeller i bygget. Det blir levert 1 stk. bod til hver leilighet.
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert etter Plan ID 201608, detaljregulering for Kleplandsveien. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Nærmere informasjon kan fåes ved henvendelse megler.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt. Rettigheter som følger eiendommen:
 • Prisantydning og omkostninger

  Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 7.500,- på den minste og ca. kr. 16.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,-. I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme), som oppstarts- likviditet til sameiet. Omkostninger -------------------------------------------------------- 0,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Felleskostnader inkluderer

  Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år.
 • Adresse med betegnelse

  Tangvall Park ( Marie Føreidsvei ), Gnr. 473 Bnr. 27 og Gnr. 473 Bnr. 27 Snr. 1 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

  Boligtype

  Leilighet

  Eierform

  Eierseksjon
 • Tilvalg / Endringer

  Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-18-9020

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Rita Ommundsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg