Kristiansand-Hamresanden

Hamresandveien 66 - 76, 4656 HAMRESANDEN

Bud ønskes

Omkostninger:  kr 1 372,-
Totalpris:  kr 1 372,-

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

GURINES HAGE - KUN EN LEILIGHET IGJEN. PÅMELDINGSVISNING TORS: ETTER AVTALE RING MEGLER 99099140

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Leilighet

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Tomtareal:  13299 m²

LEILIGHETER FOR DEG OVER 50 "SALGSGARANTI" = Kjøp med forbehold om salg av egen bolig - Trygg bolighandel Nye, innflytningsklare selveierleiligheter på Hamresanden. Kun 1 leilighet igjen i siste byggetrinn på 19 leiligheter. Kontakt megler for en privat visning av leiligheten og hele anlegget med trimrom, fellesrom og store uteområder.

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  711 3 1. 82m² 85m² SOLGT
  712 2 1. 78m² 81m² SOLGT
 • Beskrivelse av prosjektet

  Per i dag har vi bygget 127 nye seniorleiligheter og mange beboere er flyttet inn. Prosjektet er en suksess og nå er vi ferdige med tredje byggetrinn på 19 nye leiligheter. Leilighetene i prosjektet er fra ca 80 til 130 kvadratmeter store, og selve leilighetsbygget er på fire etasjer. I tillegg til de flotte friområdene, er det utarbeidet tre store uteområder i tilknytning til leilighetene. I komplekset er det mange praktiske tilbud og løsninger. Det er innredet et fellesrom hvor 48 personer kan sitte til bords, og i trimrommet kan du trene på mange forskjellige apparater. Og kanskje det beste; i parkeringskjelleren kan vi tilby en egen vaskeplass for biler. Utrolig praktisk!

  Standard

  Gulv: Alle oppholdsrom har 14 mm eik lamellparkett som standard. Det leveres keramiske fliser på bad, WC og belegg på vaskerom. Vegger: Innvendig vegger av gips er sparklet og malt i lyse farger. Kjøkken: Kjøkken fra Strai Kjøkken i Komfortmodellen "Hvit Shaker". Topp moderne skuffer m/fulluttrekk. Full demp på dører og skuffer. Bad: Med vegghengt toalett, dusj nisje med glassdører, baderoms innredning fra Strai. Keramiske fliser, 10x10 cm på gulv og 20x20 på vegg.

  Arealer med beskrivelse

  Arealer fra ca. 80 m2 til ca. 120 kvm. Se prislisten for areal på hver enkelt leilighet. Arealene som er oppgitt i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

  Byggeår og byggemåte

  2016/2017

  Oppvarming

  Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Vannbåren varme med radiator plassert på vegg. Varme i baderomsgulv. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Boligene i sameiet er godkjent som seniorboliger med tilhørende serviceområder og fasiliteter. Borett i sameiet er etter vedtektene forbeholdt personer over 50 år. Beboere som flytter inn i sameiet må dokumentere dette kravet overfor styret i sameiet. Kravet er ikke til hinder for at personer under 50 år står som eier eller sameier i eierseksjoner, men disse må da leie seksjonen ut til personer over 50 år. I Gurines Hage er flere fellesrom til beboernes benyttelse så som Gurinestua, treningsrom, hobbyrom samt vaskehall for bil. Gurinestua er et fellesrom som brukes til felles arrangementer i Gurines Hage, eller kan leies av beboerne til selskap, møter o.l. Det er et lite anretningskjøkken samt toaletter i tilknytning til Gurinestua. Det er også et fullt utstyrt treningsrom som står til fri benyttelse for beboerne. I kjelleren er det et velutstyrt hobbyrom som kan benyttes. Videre er det egen vaskeplass for bil i parkeringskjelleren.

  Forsikring

  Leilighetene er forsikret gjennom sameiet - Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

  Sammendrag selgers egenerklæring

  Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
 • Adkomst

  Adkomst fra Riksvei 41/ Hamresandveien.

  Beliggenhet

  Sentralt beliggende på Hamresanden. Kort avstand til buss, butikk, bensinstasjon, bedehus og store friområder på Hamresanden. Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én av Sørlandets merkevarer. Her har generasjoner kost seg med sol og badeliv, fanget sandkrabber, samlet ferieminner og kommet tilbake igjen sommer etter sommer. Gjennom en helhetlig og langsiktig planlegging, og med beliggenhet ved sjøen og store friområder, er hensikten at området skal ose av Det Gode Liv i Gurines Hage på Hamresanden.

  Tomt

  Areal: 13 299 kvm, Eierform: Eiet tomt Møtesteder som innbyr til aktiviteter er grunntanken bak utformingen av uteområdene rundt Gurines Hage. Friområder som frodige parkanlegg, grillplass, gangveier og lekeplass vil bli universelt utformet, og utstyrt med benker og bord. Tilgjengeligheten skal invitere til samvær og godt naboskap. I tillegg skal Hamresanden gjennomgå en opprusting som skal gjøre området til Norges flotteste badestrand, og gi beboere og gjester gode opplevelser i mange, mange år. Tilgjengeligheten skal invitere til samvær og godt naboskap. I tillegg skal Hamresanden gjennomgå en opprusting som skal gjøre området til Norges flotteste badestrand, og gi beboere og gjester gode opplevelser i mange, mange år.

  Parkering

  Bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller er inkludert i salgssummen. Det medfølger en sportsbod pr. leilighet.
 • Reguleringsplan

  Reguleringsplan nr. 1115, Hamresanden hotell og campingområde. Området er regulert til "seniorboliger med tilknyttede tilbud" og det foreligger godkjent reguleringsplan fra Kristiansand kommune. Det er planlagt å søke om 2 nye bygg på Gurines Hage, be megler om info

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig. Planen fås ved henvendelse megler.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: 2012/380721-1/200 15.05.2012 - Elektriske kraftlinjer 2012/570502-1/200 12.07.2012 - ERKLÆRING/AVTALE 2013/88486-1/200 31.01.2013 - ERKLÆRING/AVTALE Boligene i sameiet er godkjent som seniorboliger med tilhørende serviceområder og fasiliteter. Borett i sameiet er etter vedtektene forbeholdt personer som er over 50 år. Beboere som flytter inn i sameiet må dokumentere dette kravet overfor styret i sameiet. Kravet er ikke til hinder for at personer under 50 år står som eier eller sameier i eierseksjoner, men disse må da leie seksjonen ut til personer over 50 år. Denne bestemmelse kan tinglyses som en heftelse på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

  Utleie

  Boligen kan fritt leies ut til personer over 50 år.

  Energiattest

  Bygget etter Tek-10. Energiklasse blir beregnet. Be megler om nærmere informasjon.
 • Forretningsfører

  DKS AS
 • Prisantydning og omkostninger

  Dokumentavgift til staten: 2,5 % av tomteverdi* Eierskiftegebyr til forretningsfører: kr. 5 860 ,- Tinglysningsgebyr for skjøte: kr. 585,- Tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 585,- Oppstartslikviditet til sameiet: kr. 50,- pr. kvm. BRA Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Tilkoblingsgebyr TV/ Bredbånd, pris avhengig av valgt leverandør. * Ved kjøp av ny bolig skal det betales dokumentavgift av tomteverdi, her kr. 130,- pr. kvm Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Fellesutgiftene er budsjettert til kr. 21 pr. kvm pr. måned., kr. 125,- pr. p-plass, forskudd fjernvarme kr. 500,-, Tv/internett kr. 320,-, gebyr kr. 45,- dersom ikke avtalegiro inngås. Det gjøres oppmerksom på at dette kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Det ble besluttet i årsmøtet å øke fellesutgiftene med 5% fra 01.04.2019. Felleskostnader skal bla. dekke ordinære driftsutgifter som vaktmester/renhold/snørydding, styrehonorar, forretningsførsel, revisjon, teknisk bistand, forsikring, servicekontrakter heis, drift heiser, kommunale avgifter (ekskl. eiendomsskatt), felles strøm, vedlikehold /småinvesteringer, diverse utgifter. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Sameiet har tegnet fullverdiforsikring. Kjøper forsikrer eget innbo. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Omkostninger 585,- (Tinglysing av skjøte) 585,- (Tinglysing av pantobligasjon) 202,- (Pantattest til långivers bank) -------------------------------------------------------- 1 372,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Eiendomsskatt

  Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

  Formuesverdi

  Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.
 • Adresse med betegnelse

  Gurines Hage trinn 3, Gnr.98 Bnr.6 i Kristiansand kommune Leilighetene er tildelt seksjonsnummer.

  Boligtype

  Leiligheter

  Eierform

  Selveier
 • Kjøpekontrakter

  Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

  Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

  Visning

  Etter avtale med megler

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Kjøpers undersøkelsesplikt

  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

  Budgivning

  Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling avbudrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet.

  Lovverk

  Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter avhendingslovens normalbestemmelser. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  10-15-9006

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende vedlegg, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Vedlegg: - Prisliste - Byggtegninger - Grunnboksutskrift pr. seksjon - Reguleringsplan - Seksjonering

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmeger MNEF Eivind Sæbø Severinsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg