Høyland

Eikebakk 7, 4560 Vanse

Prisantydning kr 2 190 000,-

Omkostninger:  kr 70 220,-
Totalpris:  kr 2 260 220,-
Kommunale avgifter:  kr 16 948,- / år
Formuesverdi: 

Primær: kr 536 335,- Sekundær: kr 1 930 807,-

Visning

6. desember, kl. 15:30–16:30

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Praktisk innredet enebolig med hybel og garasje i rekke.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  1973

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  153 m²

Bruksareal:  178 m²

Tomtareal:  810 m²

Enebolig beliggende i et veletablert boligfelt.

 • Praktisk innredet med egen hybeldel
 • Åpen kjøkkenløsning med naturlig avgrensning fra stuen.
 • Bad og toalettrom til boligdelen og ett bad til hybeldelen.
 • Romslig tomt som grenser til friarealet i bakkant.
 • Garasje i rekke.

Meld deg på visning! Velkommen.

 • Standard

  Enebolig med gjennomgående normal standard. Boligen er innredet i delikat og harmoniske fargetoner, hvor veggene er bekledd med gips, tapet og huntonit. Gulvene er hovedsakelig belagt med flis, laminat og furu. Oppmalt eldre kjøkkeninnredning med mye skap og benkeplass. Avsatt plass til enkeltstående hvitevarer som medfølger. Kjøkkenet har en hesteskoutforming som gir rom for en god arbeidsplass. Over kjøkkenbenk er det plater. Kjøkkenet har en åpen og naturlig avgrening fra kjøkkenet. Stuen er romslig og får godt med lys inn fra flere sider, og utformingen gir rom for flere innredningsmuligheter. I området utenfor kjøkkenet, er det plass til spisemøblement. I stuen er det montert en vedovn som gir godt med varme på kalde dager. Fra stuen er det utgang til en liten terrasse. Boligen har 2 bad, ett i boligdelen og ett i hybeldelen. Badet i boligdelen er innredet med fliselagt gulv med varmekabler og tapetserte vegger. Innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Boligdelen har i tillegg et praktisk toalettrom i underetasjen. 3 soverom som ligger i hovedetasjen. Hovedsoverommet har utgang til en stor terrasse. Hybeldelen har et oppholdsrom, kjøkken og bad. Nyere kjøkkeninnredning fra Ikea med avsatt plass til enkeletstående hvitevarer. Plater over kjøkkenbenk. Badet har fliser på gulv og tapet på vegg. Innredet med dusjkabinett, servant og toalett.

  Arealer med beskrivelse

  Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 178 kvm Sekundærrom: 25 kvm. Bra. pr. etasje.: Underetasje 83 m² - 1. etg. 95 m² P-rom inkl: Underetasje: entrè, hall, wc, vaskerom, annet, gang, stue, bad og kjøkken. 1 etasje: kjøkken, stue, gang, 3 soverom og bad. S-rom inkl.: Underetasje: boder. Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

  Byggeår og byggemåte

  1973 i følge Farsund kommune.

  Oppvarming

  Elektrisk og vedfyring. Vedovn i stuen. Varmepumpe i trappegang mellom hoved- og underetasje. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  Det er lagt inn fiber i boligen.

  Tilstandsrapport

  Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Fra 01.01.22 innføres nye bestemmelser i avhendingsloven hvor det lovfestes at kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten. Kjøper vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten. Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 24.11.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert. Bygningssakskyndigs konklusjon: Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: TG3 Vinduer: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Balkonger, terrasser og rom under : Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Vaskerom: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Bad 1: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Bad 2: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Branntekniske forhold: Apparatet eldre enn 10 år. Brannslokningsutstyr er fra 04/99 og ingen kontrollseddel. TG2 Tak tekking: Mer halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Vannskier er sprekt og har råteskader. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Det er påvist andre avvik: Det mangler nedløpsfester enkelte plasser. Innvendig - overflater: Bom under fliser i entre. I stue mangler det list i himling. Enkelte bord er slitt i overflaten. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Dør til kjellerbod, tar i karm. Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Terrenget faller inn mot grunnmur. Grunnmur mangler klemlist. Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større en dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjøkken: Det er påvist skader på overflater / kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukdstid er oppbrukt på innvendige vannlegninger. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Grunnmur og fundament: Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Utvendig vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring

  Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon. Følgende kan nevnes: - Byttet kledning på østvegg. - El anlegg kontrollert ved Tjørves Tekniske - Huset ble bygget med hybel. (Bad, stue, kjøkken, gang).
 • Adkomst

  Fra Farsund, kjør Nordre vei ut mot Vanse. Ta til høyre inn mot Helvik, deretter inn til venstre til Høyland boligfelt. Følg veien innover og ta til venstre inn i Kirkemyrsveien og deretter tredje vei til venstre inn i Eikebakk og første til venstre. Boligen er merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

  Beliggenhet

  Barnevennlig beliggende enebolig, beliggende i et veletablert boligfelt hovedsakelig bestående av eneboliger. Boligen ligger i nærheten av flere lekeplasser, fotballbaner og fine turløyper. Til Vanse sentrum er det ca. 1 km, hvor det tilbys fasiliteter som bl.a. idrettsanlegg med svømmehall, barnehager,skoler, butikker og restauranter.

  Tomt

  Areal: 810 kvm, Eierform: Eiet tomt Opparbeidet tomt med gruslagt tun, plenlagte området, bed og naturtomt. Deler av tomten bak er ikke utnyttet. Tomten grenser til friarealet.

  Parkering

  På tun foran bolig og i garasje i rekke. Eiendommen er del av et realsameie som gjelder garasjerekken. Her har eiendommen en eierandel på 1/5. Garasjen som medfølger er nr. 1 fra høyre.
 • Ferdigattest

  Det foreligger ferdigattest datert 30.01.1975. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I hybelen er en vegg tatt ned og gjort om fra bod til kjøkken. I underetasjen er redskapsrom gjort om til soverom omtalt av takstmann som annet. I 1. etasje er veggen mellom kjøkken og stue fjernet. Bod i hybel og annet rom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis bod og redskapsrom. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Terrassen bak huset er ikke søkt utvidet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Høyland 1 og 2, datert 10.07.1968. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Ingen Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse. Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

  Utleie

  Boligen har hybel med felles inngang som boligdelen. Hybelen er ikke utleid pr. dd.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

  Odel

  Nei

  Konsesjon

  Nei
 • Prisantydning og omkostninger

  2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) 70 220,- (Omkostninger totalt) 2 260 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. 2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) -------------------------------------------------------- 70 220,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 260 220,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Kr. 16 948 pr. år Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

  Eiendomsskatt

  Det er eiendomsskatt på kr. 2488,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. 536 335,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 930 807,- for år 2019.
 • Adresse med betegnelse

  Eikebakk 7, Gnr. 20 Bnr. 136 og Gnr. 20 Bnr. 288 i Farsund kommune.

  Boligtype

  Enebolig

  Eierform

  Selveier
 • Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og oppvaskmaskin. Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  61-21-0148

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

  Vederlag

  Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg