MALMØ

Nordre Banegate 13, 4515 Mandal

Prisantydning kr 3 450 000,-

Omkostninger:  kr 101 720,-
Totalpris:  kr 3 551 720,-
Kommunale avgifter:  kr 12 867,- / år
Formuesverdi: 

Primær: kr 722 702,- Sekundær: kr 2 601 727,-

Visning

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Påbygd sentrumsbolig med carport og usjenert hage.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Byggeår:  1850

Soverom:  3

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  153 m²

Bruksareal:  160 m²

Bruttoareal:  180 m²

Tomtareal:  352 m²

Sentralt beliggende enebolig i Nordre Banegate på Malmø. Her er det stille og rolig, samtidig som Buen, byen og alle sentrumsfasiliteter ligger i kort  gangavstand fra boligen.

Gode solforhold. Lettstelte og pent opparbeidet uteareal med usjenert hage og terrasse. 

Boligen er opprinnelig oppført på slutten av 1800 tallet og påbygd senest i 1988. I 2020 er flere vinduer skiftet, 2006 ble det etterisolert og lagt ny kledning på øst-og vestvegg, Ny taktekking i 2010 på den eldste delen av boligen, oppgradert sikringsskap og ellers generell oppussing av flere rom i nyere tid.

Boligen er innredet med entrè, vaskerom, 2 bad, kjøkken, stue og bislag i 1.etasje. I 2. etg er det gang, 3 sov og 2 alkover. Utv. redskapsbod.

Parkering i carport, langs husveggen og på gateplan.

Velkommen.

 • Standard

  Boligen er opprinnelig oppført på slutten av 1800 tallet, påbygd/utvidet i 1928, i 1987 med carport og i 1988 med 2 nye bad, vaskerom og entrè. I 2020 er flere vinduer skiftet, 2006 ble det etterisolert og lagt ny kledning på øst-og vestvegg, ny taktekking i 2010 på den eldste delen av boligen, oppgradert sikringsskap og ellers generell oppussing av flere rom i nyere tid. Enkelte oppgraderinger kan være nødvendig ved et eierskifte. Se tilstandsrapport. Fiberkabel er lagt inn. Leverandør:Altifiber.

  Arealer med beskrivelse

  Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 160 kvm, Bruttoareal: 180 kvm Sekundærrom: 7 kvm. Bra. pr. etasje.: 1. etg.:100 m² - Loftsetasje: 60 m². 1. etg.: P-rom inkl: Entre, vaskerom, 2 bad, kjøkken, stue, bislag. Loftsetasje: P-rom inkl: Gang, 3 soverom. S-rom: 2 alkover. Utvendig bod: Bta: 11 m² - Bra: 9 m² - S-rom: 9 m² S-rom inkl.: Utvendig bod. Bruttoarealet er estimert. Trappehullet er medregnet i boligens BRA. Rommet under trapp er beregnet med som P-rom. Utgjør 1m². Rommene er beregnet etter skjønn på befaring grunnet manglende tegninger. Gjelder hovedsakelig eldre del bolig. Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Boligen er påbygd og ominnredet i flere omganger blant annet i 1928, 1987 og 1988. Det finnes eldre godkjente tegninger fra før 1928, etter 1928 og fra tilbyggene i 1987 og 1988. I tilbygget fra 1987 var det tidligere et kjølerom på godkjente tegninger som er omgjort til entrè. Slike endringer er søknadspliktige. Øvrige endringer av planløsning vurderes å ikke være søknadspliktige da bruken av rommene er den samme (primærrom) Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Se også tilstandsrapport.

  Byggeår og byggemåte

  Antatt byggeår: 1850 - 1899-tallet. Påbygd i 1987 og 1988.

  Oppvarming

  Jøtul vedovn i stuen på hovedplan. Ulefos eldre etasje ovn på loftet (se tilstandsrapport) Ellers basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

  Diverse

  SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

  Tilstandsrapport

  Tilstandsrapport fra Lindesnes Takst AS datert 23.11.21 er vedlagt denne salgsoppgave og bør leses i sin helhet før budgivning. Tilstandsrapporten er gyldig i 6 mnd. etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Takstmannens konklusjon: Enebolig opprinnelig oppført i perioden 1800-1899 beliggende meget sentralt på Malmø i Mandal med nærhet og gangavstand til alle av byens fasiliteter. Boligen er blitt bygget på opp igjennom årene og i 1988 ble det utført ett større tilbygg mot nord med to nye bad, vaskerom og entre. Tomten er opparbeidet med plen, bedd, prydbusker, plattinger, utebod, heller samt asfaltert innkjørsel under carport. Overflater utvendinger er funnet i varierende stand da det har blitt gjort en del utbringer i nyere tid samt en del er av eldre alder. Innvendig er det og blitt gjort en del normale moderniseringer på overflater som gulv, maling og tapetsering. Hovedsakelig er boligen funnet godt vedlikeholdt, men det vil måtte påregnes noen snarlige utbedringer på utsiden samt innvendig på sikt grunnet oppnådd slitasje og elde. Det nevnes at deler av kledningen må skiftes samt toalettet på ett av badene må fikses. Momenter for deg som kjøper kan være: - Nyere taktekking eldre del bolig. - Sentral beliggenhet. - Carport. - Flott opparbeidet uteplass. - 2 bad samt vaskerom. - Romslig stue med heltre eikegulv. - Utvendig bod. Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Dette da hovedtilstandsgraden er gitt etter punktets største avvik. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076. Lykke til på visning!

  Sammendrag selgers egenerklæring

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Malerfirma Rune Pedersen, Hjorteland aut. rørlegger as. Tok vekk gamle plater og la nytt sveisebelegg på gulv og vegg i dusj, 2007. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Sluk oppgradert. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? - Ingen problemer med sluk. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? - Forsikringsselskapet ba oss legge plast i krypkjeller. Dette ble da gjort. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Pipe er kontrollert jevnlig. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Gulvet i stua ble rettet opp i forbindelse med oppussing av stue 2014,arbeidet ble utført av Gunnar Jakobsen as. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Råte ved inngangsparti/hjørne, bunnstokk ble skiftet av Gustav Olsen as i 2007. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Tak i hovedbygningen ble skiftet og reparert i ca 2010. Lekkasje fra veranda nord/øst og ned på utvendig trapp. Dette er ikke gjort noe med. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Byggmester Heddeland og Sodeland, var ansvarlig for tak. Njerves Fagbygg har skiftet kledning på fasade øst og vestvegg. Byggmester Kåre Rosseland as har skiftet vindu. Skifte av takstein og reparasjon/oppretting av undertak, samt alle takrenner på hovedbygget ca 2010 . Skiftet kledning/isolasjon vest og østvegg 2006, 8 stk vinduer på sørvegg skiftet i 2020, 2 vinduer på kjøkken skiftet 2021. Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Otera Elektro. skiftet sikringsskap 2014, sanering og oppgraving av oljetank ca 2013. Kjenner du til om det utfort kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? - El kontroll utført i 2020, Agder Energi Nett as. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Vi hadde stokkmaur i uthus i 2005. Vi gjorde nødvendige tiltak for å fjerne skadedyrene og har ikke sett stokkmaur siden verken i uthus eller hovedbygning. Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
 • Adkomst

  Fra Mandal sentrum over bybroa og inn i Søren Jaabæksvei ca 160 m. Ta til høyre inn Sandskargata og sving venstre inn i Bakkegata. Kjør denne til endes. Huset ligger på venstre side i krysset mellom Bakkegata og Nordre Banegate. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

  Tomt

  Areal: 352 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel/carport. Pent opparbeidet uteområde med plen, heller, terrasse m.m. Solrikt og usjenert. Eiendommen er oppmålt ved målebrev fra 1957. Oppgitt areal er basert på målebrevet og matrikkelinfo. Eldre målebrev kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

  Parkering

  I carport, langs husveggen og gateplan.
 • Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest for den opprinnelig boligen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger ferdigattest for tilbygg - bolighus, datert 27.02.1989. Det foreligger byggetillatelse for carport, datert 27.06.1988. Lindesnes kommune opplyser at det ikke finnes noen dokumentasjon på bygg/ bod i hagen i deres arkiv.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan for Mandal sentrum, datert 14.09.2006. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Ingen heftelser følger. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

  Utleie

  Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

  Energiattest

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Odel

  Nei

  Konsesjon

  Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.
 • Prisantydning og omkostninger

  3 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-)) 101 720,- (Omkostninger totalt) 3 551 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. 3 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-)) -------------------------------------------------------- 101 720,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 551 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Kr. 12 867 pr. år (årsprognose for 2021) Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feiing og gebyr for vann og avløp. Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk med hhv. kr. 12,02,- pr. m3 og kr. 26,90,- pr. m3.

  Eiendomsskatt

  Det er eiendomsskatt på kr. 6 069,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

  Formuesverdi

  Primær: Kr. 722 702,- for år 2019. Sekundær: Kr. 2 601 727,- for år 2019.
 • Adresse med betegnelse

  Nordre Banegate 13, Gnr. 170 Bnr. 220 i Lindesnes kommune.

  Boligtype

  Enebolig

  Eierform

  Selveier
 • Hvitevarer, løsøre og tilbehør

  Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen hvitevarer følger med. Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

  Boligkjøperforsikring

  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

  Visning

  Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

  Tiltak mot spredning av koronavirus på visning

  Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

  Lovverk

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

  Hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  55-21-0193

  Salgsoppgave og vedlegg

  Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0193. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

  Vederlag

  Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 450 000,-) (Kr.69 000) Tilrettelegging (Kr.17 150) Totalt kr. (Kr.93 835)

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg