Farsund

Krågenesveien 11 og 17, 4550 Farsund

Prisantydning kr 3 990 000 – kr 4 150 000,-

Totalpris:  kr 3 990 000 – kr 4 166 050,-

Visning

Ta kontakt med megler for privat visnning!

2 SOLGT! Flotte boliger med nydelig utsikt på Krågenes.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:  Enebolig

Soverom:  4–4

Eierform bygning:  Selveier

Eierform tomt:  Eiet tomt

Arealbeskrivelse

Primærrom:  171–171 m²

Velkommen til solrike Krågenes! Vi har den glede å presentere fire praktiske enebolig i kjede med en gjennomgående høy standard på Krågenes. Eneboligene er moderne og velutstyrte og ligger i et landlig og solrikt boligfelt. Boligene har store terrasser med pergola og flott utsitk. Krågenes Boligfelt er et nytt boligfelt, der trivsel står i fokus. Her vil man kunne bo i et rolig og meget barnevennlig område, med lite trafikk. I umiddelbar nærhet er det flere fasiliterer som lekeplasser, turstier og gode sykkelmuligheter. Moderne og behagelig boform som gir deg mer tid til det du liker best. Nytt betyr smarte, gjennomtenkte løsninger, ingen behov for oppussing og vedlikehold på flere år. Boligene er under oppføring. Ved tidlig avgjørelse er det mulighet for egeninnsats. Kontakt megler for mer informasjon. Boligene leveres nøkkelferdige med en god standard. Her kan bl.a. nevnes: - kjøkkeninnredning fra Aubo med integrerte hvitevarer til en verdi av kr. 70.000,- - baderomsinnredning i hvit høyglans av god kvalitet og vegghengt toalett. - hvitpigmentert laminat av høy kvalitet. - vedovn med stålpipe - varmekabler i hele 1. etasje med unntak av soverom. Varmekabler på bad i 2. etasje. - ladepunkt i carport for el-bil. - seriekoblede røykvarslere ØNSKER DU Å GJØRE NOE SELV? DA HAR DU FØLGENDE MULIGHETER: Eneboligen på tomt nr 17 er yttervegger og skillevegger isolert og kled med gips klart for maling, gulvlegging, fliseleging, kjøkken ect Boligens tomt er stor og har potensiale for en flott hage inndelt i flere soner , hagestue, fotball/vollball bane ect evt garasje Pris 3 400 00,00kr I denne prisen får du med en komplett rørlegger, elektriker og ventilasjonspakke som kan oppgraderes og ned graders etter ønske.. Bolig nr 11 (21) Er kun ferdig utvendig og isolert i yttervegger Denne boligen kan kjøpes slik den står nå med ferdig opparbeidet tomt og hage Pris : 2 600 000 kr

 • Vis solgte boliger
  Bolig Soverom Etg P-rom BRA Totalpris
  01 4 0. 171m² 212m² kr 3 990 000,-
  02 4 0. 171m² 212m² SOLGT
  03 4 0. 171m² 212m² SOLGT
  04 4 0. 171m² 212m² kr 4 166 050,-
 • Innhold

  Boligene inneholder: 1. etg.: gang, 3 soverom, bad, vaskerom og stue. Utvendig bod og carport. 2.etg.: stue, kjøkken, bad, soverom og bod.

  Oppvarming

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 • Adkomst

  Fra Farsund sentrum, kjør opp Skråveien. I rundkjøringen på toppen av bakken, ta til høyre. Følg veien i ca. 1,5 km og ta ned til Krågenes Boligfelt på venstre side. Eiendommene ligger i øvre del av feltet og er under bygging.

  Beliggenhet

  Boligene ligger i et solrikt sørvendt boligfelt uten gjennomgangstrafikk og har flott utsikt mot Krågenesvannet og havet. Boligfeltet grenser til skog og mark. Krågenesvannet byr på bademuligheter og turmulighetene er mange i umiddelbar nærhet. Her finner man turmuligheter både i den nærliggende skogen, på asfalt og på gruslagte veier. Ønsker man å sykle, er det sykkelavstand til flere av byens fasiliteter som kulturhuset Ekko, kinoen, Alcoa idrettsanlegg og de flotte kilometerlange sandstrendene. I nærheten finner man den populære lysløypen rundt Mosvoldtjønna, fotballbanen i Kaneheia, lekeplasser og Bjørketun barnehage. Nylig er det laget en ny grusvei til Kaneheia som også er opplyst. Til skolen er det sykkel og gangsti frem til sykkelparkeringen. Til barne- og ungdomsskolen, er det ca. 2,5 km. I 1. klasse får barna skyss til skolen. Området er meget barnevennlig, og mange barnefamilier er bosatt i omkringliggende boligfelt

  Tomt

  Eierform: Eiet tomt
 • Reguleringsplan

  Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Krågenes, datert 13/11-08. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Vei / Vann / Avløp

  Offentlig

  Heftelser / Rettigheter

  Heftelser som følger eiendommen: Ingen Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

  Energiattest

  Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse - uten at dette anses som en mangel.
 • Prisantydning og omkostninger

  I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi(kr.600.000,-) kr.15.000,- Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 525,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 525,-. 3 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 3 990 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Offentlige avgifter

  Kommunale avgifter fastsettes av kommunen når eiendommen er tilflyttet. Det er eiendomsskatt i Farsund kommune.

  Formuesverdi

  Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

  Gebyr ved videresalg

  Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,-inkl mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.
 • Adresse med betegnelse

  Krågenesveien 11 og 17

  Boligtype

  Enebolig

  Eierform

  Selveier
 • Tilvalg / Endringer

  Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

  Selgers rett til endringer

  Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

  Overtagelse

  Etter avtale.

  Finansiering

  Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

  Lovverk

  Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

  Hvitvasking

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

  Oppgjør

  Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
 • Oppdragsnummer

  61-18-9004

  Salgsoppgave og vedlegg

  Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

  Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen

  Sørmegleren AS Org. Nr.

  944 121 331

  Vedlegg