Designmanual

Last ned korrekte utgaver av logo og andre grafiske elementer. Dokumenter og grafiske løsninger kan endre seg. Derfor er det tryggest å laste ned elementer fra arkivet når nye trykksaker, presentasjoner eller Office-dokumenter skal produseres.

Innhold på siden

1.  Filer og bruksanvisning
2.  Logo
3.  Farge og forløpning
4.  Skrifttype
5.  Ikoner
6.  Andre designelementer

 

Filer og bruksanvisning

I denne guiden finner du regler for bruk av logo, symboler, farger, tekst og oppsett av dokumenter. Du kan også laste ned dokumenter og filer til eget bruk eller videresending til leverandør (trykkeri, publikasjoner, videoprodusenter, skiltleverandør etc.)

For at selskapet skal være synlig og troverdig i markedet er det viktig å kommunisere på en profesjonell og enhetlig måte. Dokumenter, skilt, trykksaker, annonser, gaveartikler etc. skal være i tråd med profilen som vises her.

Dersom du finner mangler på disse sidene, eller har kommunikasjonsbehov som ikke dekkes av beskrivelsene, kan du kontakte digital koordinator Hilde Birkeland på mail hb@sormegleren.no

Sørmeglerens navnetrekk ledsages alltid av en midtstilt kjegle, med plassering og størrelsesforhold som vist her. På hvit og tilnærmet hvit bunn skal logo gjengis i sin positive form, med farger som hører til. På mørk bakgrunn byttes blåfargen i navnetrekket ut med hvit farge, altså negativ skrift. Navnetrekkets blåfarge er den foretrukne bakgrunnsfargen. Benytt alltid originale filer. 

I særlige tilfeller kan varianter med større kjegle benyttes. Som hovedregel skal en likevel forsøke å unngå denne bruken. 


Logo Sørmegleren

Farge .png

Hvit .png

Svart .png

.eps

Hovedlogo A
Logo Sørmegleren negativ

Farge .png

.eps

Hovedlogo A på mørk bakgrunn
Logo Sørmegleren

Farge. png

Hvit .png

Svart .png

.eps

Alternativ logo B
Logo Sørmegleren negativ

Farge .png

.eps

Alternativ logo B på mørk bakgrunn
Logo Sørmegleren

Farge .png

Hvit .png

Svart .png

Alternativ logo C

Farge og forløpning

Dekorstriper og overskrifter med forløpning benytter samme regnbueeffekt som i lyskjeglen. Sørmeglerens profil tillater dessuten bruk av fire støttefarger, her beskrevet med fargeverdier for: 

  • CMYK; firefargers trykk
  • RGB; skjermvisning 
  • Pantone; spesialfarger (spot colours) til folie, spesialtrykk, dekorflater, gaveartikler etc.

 Farger og forløpning Sørmegleren

Skrifttype

Normalt benyttes fonten Gotham Narrow til all tekst, med snittvarianter som vist her.

I overskrifter med KAPITELER (store bokstaver) er det tillatt å bruke forløpning (gradient) tilsvarende regnbueeffekten i lyskjegle og dekorstriper. NB: Forløpning i overskrifter skal bare forekomme i snittet Gotham Narrow BOLD opp til 18 pt. bokstavstørrelse. Overskrifter med forløpning over 18 pt. benytter Gotham Narrow BOOK.

Font skrifttype Sørmegleren

Ikoner

Ikonene benyttes i annonser, til skilt og i digitale medier. De er utviklet spesielt for Sørmegleren, og må gjengis i korrekte fargeutgaver.

Systematisk bruk av ikonene gir styrket informasjonseffekt og forsterker selskapets profil.


Phone Sørmegleren

.png

.eps

Mobil
Øye Sørmegleren

.png

.eps

Øye
Lupe Sørmegleren

.png

.eps

Lupe
Solgt Sørmegleren

.png

.eps

Solgt
Person Sørmegleren

.png

.eps

Person 
Pin Sørmegleren

.png

.eps

Pin

Andre designelementer


Pil bilde Sørmegleren

.png

 Pil til bruk på bilder. Benyttes av fotograf
Power Point presentasjonsmal Sørmegleren

Power Point mal

Power Point presentasjonsmal
Favicon Sørmegleren

Favicon

Favicon