Designmanual

Last ned korrekte utgaver av logo og andre grafiske elementer. Dokumenter og grafiske løsninger kan endre seg. Derfor er det tryggest å laste ned elementer fra arkivet når nye trykksaker, presentasjoner eller Office-dokumenter skal produseres.

Innhold på siden

1.  Filer og bruksanvisning
2.  Logo
3.  Farge og forløpning
4.  Skrifttype
5.  Ikoner
6.  Andre designelementer

 

Filer og bruksanvisning

I denne guiden finner du regler for bruk av logo, symboler, farger, tekst og oppsett av dokumenter. Du kan også laste ned dokumenter og filer til eget bruk eller videresending til leverandør (trykkeri, publikasjoner, videoprodusenter, skiltleverandør etc.)

For at selskapet skal være synlig og troverdig i markedet er det viktig å kommunisere på en profesjonell og enhetlig måte. Dokumenter, skilt, trykksaker, annonser, gaveartikler etc. skal være i tråd med profilen som vises her.

Dersom du finner mangler på disse sidene, eller har kommunikasjonsbehov som ikke dekkes av beskrivelsene, kan du kontakte markeds- og kommunikasjonsrådgiver Mari Tallaksen på mail

Sørmeglerens navnetrekk ledsages alltid av en midtstilt kjegle, med plassering og størrelsesforhold som vist her. På hvit og tilnærmet hvit bunn skal logo gjengis i sin positive form, med farger som hører til. På mørk bakgrunn byttes blåfargen i navnetrekket ut med hvit farge, altså negativ skrift. Navnetrekkets blåfarge er den foretrukne bakgrunnsfargen. Benytt alltid originale filer. 

I særlige tilfeller kan varianter med større kjegle benyttes. Som hovedregel skal en likevel forsøke å unngå denne bruken. 

 

Hovedlogo A Logo Sørmegleren

Farge .png

Hvit .png

Svart .png

.eps

Hovedlogo A på mørk bakgrunn Logo Sørmegleren negativ

Farge .png

.eps

Alternativ logo B Logo Sørmegleren

Farge. png

Hvit .png

Svart .png

.eps

Alternativ logo B på mørk bakgrunn Logo Sørmegleren negativ

Farge .png

.eps

Alternativ logo C Logo Sørmegleren

Farge .png

Hvit .png

Svart .png

Farge og forløpning

Dekorstriper og overskrifter med forløpning benytter samme regnbueeffekt som i lyskjeglen. Sørmeglerens profil tillater dessuten bruk av fire støttefarger, her beskrevet med fargeverdier for: 

  • CMYK; firefargers trykk
  • RGB; skjermvisning 
  • Pantone; spesialfarger (spot colours) til folie, spesialtrykk, dekorflater, gaveartikler etc.

 Farger og forløpning Sørmegleren

Mørk blålilla

#231464

 
Blålilla

#604696

 
Rødoransje

#df4114

 
Gul

#f1a600

 

Skrifttype

Normalt benyttes fonten Gotham Narrow til all tekst, med snittvarianter som vist her.

I overskrifter med KAPITELER (store bokstaver) er det tillatt å bruke forløpning (gradient) tilsvarende regnbueeffekten i lyskjegle og dekorstriper.

NB: Forløpning i overskrifter skal bare forekomme i snittet Gotham Narrow BOLD opp til 18 pt. bokstavstørrelse. Overskrifter med forløpning over 18 pt. benytter Gotham Narrow BOOK.

Font skrifttype Sørmegleren

Ikoner

Ikonene benyttes i annonser, til skilt og i digitale medier. De er utviklet spesielt for Sørmegleren, og må gjengis i korrekte fargeutgaver. Systematisk bruk av ikonene gir styrket informasjonseffekt og forsterker selskapets profil.

 

Mobil

Kan ledsage telefonnummer til kontaktperson i papir- og digitale annonser

Phone Sørmegleren

.png

.eps

Klokke

Kan ledsage visningstidspunkt, visningsinformasjon eller andre tidspunkt oppgitt i dato og klokkeslett i papir- og digitale annonser

Øye Sørmegleren

.png

.eps

Lupe

Kan ledsage informasjonstekst i avis- og digitale annonser

Lupe Sørmegleren

.png

.eps

Solgt

Markerer at en eiendom er solgt i på hjemmeside, i avis- og digitale annonser

Solgt Sørmegleren

.png

.eps

Person 

Kan ledsage meglerinformasjon som navn, telefonnummer og e-post i papir- og digitale annonser

Person Sørmegleren

.png

.eps

Pin

Kan ledsage adresse / sted i papir- og digitale annonser

Pin Sørmegleren

.png

.eps

Andre designelementer

     
Pil til bruk på bilder. Benyttes av fotograf Pil mot høyre blå tykkere Sørmegleren

.png 72dpi

.png 150dpi

Pil til bruk på bilder. Benyttes av fotograf Pil mot venstre blå tykkere Sørmegleren

.png 72dpi

.png 150dpi

Pil til bruk på bilder. Benyttes av fotograf Pil mot høyre blå tynnere Sørmegleren

.png 72dpi

.png 150dpi

Pil til bruk på bilder. Benyttes av fotograf Pil mot venstre blå tynnere Sørmegleren

.png 72dpi

.png 150dpi

Power Point presentasjonsmal Power Point presentasjonsmal Sørmegleren

Power Point mal

Favicon Favicon Sørmegleren

Favicon