Nyttig for deg når du skal selge og kjøpe bolig

Det er mange ting å tenke på når du skal selge bolig; Flytting, kjøp av ny bolig, økonomi, finansiering, skolekrets og mye, mye mer. Her har vi samlet et knippe nyttige artikler vi håper kan hjelpe deg litt på vei. 

For deg som skal selge bolig

For deg som skal kjøpe bolig

Nyttige linker

Vi vil gjerne vise deg

Nyttige begreper

Areal

Areal er målet på størrelsen av en overflate, og oppgis i m2 eller kvm, som begge står for kvadratmeter. I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom er det oftest boligens areal og tomtens areal som er aktuelt. Her beskrives de vanligste begrepene innenfor kjøp og salg av eiendom.

Bruttoareal (BTA)

Bruttorareal inkluderer arealet av hele boligen, inkludert boder, kjellerrom, garasje og så videre. Arealet måles fra ytterveggenes yttersider. 

Bruksareal (BRA)

Arealet måles fra insiden av ytterveggene, og inkluderer alt areal som opptas av innvendige vegger og trappeåpninger. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter regnes ikke med i BRA. På loft må takhøyde være minimum 1,9 meter og bredden minst 60 centimeter for å være måleverdig.

Primærrom (P-rom)

Primærrom er bruksarealet av boligens primærdel. Hovedregelen er at alle oppholdsrom er P-rom, som stue, kjøkken, bad, soverom og andre rom man naturlig oppholder seg i. En huskeregel kan være at oppvarmede rom som oftest er inkludert i P-rom.

Sekundærrom (S-rom)

Sekundærrom er bruksarealet av boligens sekundærdel, som betyr boder, kott, uinnredet loft, garasje og så videre. Hovedregelen er at rom som kun brukes til oppbevaring regnes som S-rom, selv om overgangen mellom P-rom og S-rom ofte er glidende og kan vurderes ulikt.

Tomteareal

Tomteareal er størrelsen på tomten, og oppgis ofte i mål eller dekar. Kjøper du en ubebygd tomt spiller tomtearealet sammen med reguleringsbestemmelsene en sentral rolle i hvor stor bolig eller hytte du kan bygge.

Tilleggsareal

Her skiller vi mellom tilleggsareal til en tomt og tilleggsareal til en leilighet i et sameie.

Kjøper man et mindre stykke jord som skal brukes som en del av en allerede eksisterende tomt, kan det gjøres som en grensejustering. Større områder selges ofte som parseller med eget gårds- og bruksnummer.

Tilleggsareal til en leilighet er en eksklusiv bruksrett til et areal, bebygd eller ubebygd. Rettigheten knyttes mot leiligheten enten i seksjoneringen eller vedtektene, og omfatter som regel boder, parkeringsplasser, hage/uteareal og terrasse.

Hjemmelshaver

Den som står som eier av eiendommen i grunnboken. Hjemmelshaver er i de fleste tilfeller også eier av eiendommen, men ved for eksempel festetomt vil hjemmelshaver og eier være ulik.

Meglerhonorar

Lov om eiendomsmegling pålegger samtlige meglere å gi salgstilbud både som provisjonsbasert (fast prosent av salgssum) og som timebasert tilbud (vederlag etter medgått tid).  Meglerhonorar betales av oppdragsgiveren, det vil si selger. 

Motbud

Et motbud er et "motsatt bud", et tilbud fra boligselger til en interessent. Et motbud bør inneholde tidsfrist, et beløp og eventuelle forbehold.

Protector boligselgerforsikring

Tidligere eierskifteforsikring.

Når du selger en bolig kan du holdes ansvarlig for feil og mangler i inntil fem år etter salget, i henhold til reglene i Avhendingsloven. Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som boligselger kan tegne for å sikre seg mot fremtidige krav. Den dekker det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter Avhendingsloven. 

Boligselgerforsikring er det vi tidligere omtalte som eierskifteforsikring. Sørmegleren har avtale med forsikringsselskapet Protector.

Tilbehør

Tilbehør ved eiendomssalg er det løsøre som alltid skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Det er full avtalefrihet mellom kjøper og selger om hva som skal følge med boligen, men normalt vil bransjens løsøreliste legges til grunn.

> NEF og Eiendom Norges løsøre- og tilbehørsliste

Verdivurdering

Meglerens anslag over hva boligen er verdt i dagens marked. Må ikke forveksles med verditakst, som fastsettes av takstmann.

> Les om E-takst

> Bestill verdivurdering

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Utføres av en takstmann.

Hva er viktig når jeg skal velge eiendomsmegler?

Kjemi og tillit. Valg av eiendomsmelger bør ikke styres kun av at vedkommende anbefaler høyere prisantydning enn konkurrentene. Det forårsaker som regel en treg salgsprosess. Påse at du får vite alt av salgskostnader, ikke bare meglerprovisjon, før du signerer avtale med en megler. Vi i Sørmegleren liker ikke "liten skrift".

> Hvorfor velge Sørmegleren

Trenger jeg avisannonsering?

..eiendommen ligger jo på finn.no.

Nei, det er ikke nødvendig, men det kan ofte gi flere interessenter og dermed høyere salgssum for boligen. Sørmegleren har fremforhandlet spesielt gunstige annonseavtaler.

Hvilken markedsføring trenger jeg?

Alle boliger legges ut på finn.no, sormegleren.no og Synlig digital annonsering. Videre har Sørmegleren fremforhandlet gunstige annonsepriser, som vi setter sammen for best mulig eksponering i hvert enkelt til felle. Snakk med eiendomsmegler for å finne den beste annonseringsformen for din bolig.

Hvor lang tid tar det å selge?

Jo mer riktig prisantydning, jo raskere går det. Jo mer ryddig og ren boligen fremstår, jo mer får man som regel for boligen. 

Det kan ta mellom en uke og flere år å selge en eiendom. Spør eiendomsmegler, vi har oversikt over markedet og hva du kan forvente for din eiendom. 

Hvor mange visninger må jeg ha?

Det ideelle er å få solgt etter første visning. Dessverre fungerer ikke markedet alltid slik. Står boligen lenge for salg, kan det være smart med avtalevisning.

Annonsering

All annonsering blir tilpasset den enkelte eiendom. Vi tilbyr annonsering i papir- og nettavis, sosiale medier, Google display med mer, i tillegg til tradisjonell annonsering på finn.no og sormegleren.no. Snakk med din megler for å få anbefaling tilpasset din bolig.

Boligstylist

Sørmeglerens boligstylister kommer hjem til deg før fotografering. Sammen går dere gjennom boligen, og du får nyttige tips og innspill til hvordan du best gjør klart til fotografering og visning. Våre stylister benytter eksisterende møbler og utstyr som er i boligen, og du får tips til hva du kan supplere med hvis du ønsker. Dette hjelper til med å presentere boligen med det særpreget den fortjener. De fleste Sørmeglere tilbyr boligstyling mot et tillegg i prisen. 

Mange boliger vil ha stor nytte av dette i salgsfasen. Vi anbefaler uansett at du før fotografering og visning ber noen andre gå gjennom boligen med et kritisk blikk. 

Hvor mye koster en eiendomsmegler?

Vi i Sørmegleren er opptatt av at det ikke kommer overaskende kostnader i løpet av boligsalget. Kontakt en Sørmegler så får du en nøyaktig kostnadsoversikt uten  "små bokstaver".

> Bestill befaring