Gladstad

Ytre vei 76

Prisantydning
1 650 000 kr
Omkostninger
57 120 kr
Totalpris
1 707 120 kr
Formuesverdi
311 074 kr
Formuesverdi sekundær
1 119 866 kr
Kommunale avgifter
12 720 kr / år
Byggeår
1970
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
75 ㎡
Tomteareal
1 759 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Koselig og praktisk liten enebolig med alt på en flate - kort vei til Tvedestrand sentrum, skole, barnehage og ny E18

Om eiendommen

Innhold

Boligen har alt på en flate og inneholder entré/vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom og bad. Det er kjeller med teknisk rom og kryperom med utvendig inngang. Bod med utvendig adkomst. Hyggelig uteplass med pergola-løsning.

Standard

Boligen er oppført i 1970 og har normal standard etter datidens byggemåte. Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt og har noen påregnelige oppgraderingsbehov.

Boligen har inngangsparti på baksiden av huset. Her er det også adkomst til bod. Vindfang med plass til å henge fra seg yttertøy. Boligens sikringsskap er plassert i gang. Sikringskapet er utført med automatsikringer.

Koselig stue med varmepumpe og vedovn. Varmepumpen er fra Toshiba og ble satt inn i 2018. Vedovn gir lun og god varme på vinterstid. Stuen er i dag inndelt i spisestue og stue. Stuen har lyse og nøytrale fargevalg. Godt med naturlig lys fra vindu og utgang til terrasse.

Boligen har separat kjøkken. Kjøkkeninnredningen har over - og underskap med flette fronter og ettermontert underskap med fronter i overflatebehandlet naturtre. Det er avsatt plass til komfyr, kjøleskap for underskapsmontering og oppvaskmasking av smal type. Det er gulvbelegg og veggflater med malt tapet.

Det er 2 soverom i boligen. Det største soverommet har god størrelse og garderobeskap. Soverom 2 er i dag brukt som gjesterom/kontor.

Baderom er fra byggeår med gulvbelegg og malt våtromstapet på vegger. Badet er innredet med badekar, servantinnredning, stråleovn og nyere toalett. Vaskerom har opplegg for vaskemaskin. Gulvbelegg og malte plater på veggflater.

Garasjen/lageret er satt opp i 1987. Bygningen har enkel standard og vedlikeholdsbehov. Garasjen har innlagt strøm og godt med lagringsplass. Det er egen strømåler for garasjen. Det er varmekabler i asfalten foran garasjeporten.

Uteplassen er oppgradert i 2020 med overbygd tak. Koselig hage med flere sitteplasser. God plass til sittegruppe på terrasse.

Arealer med beskrivelse

Enebolig: Bra: 75 m² - P-rom: 62 m² - S-rom: 13 m²
Hovedetasje: Bra: 62 m² - P.rom: 62 m² - S-rom: 0 m²
Hovedetasje - tilbygg - bod: Bra: 5 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 5 m²
Kjeller: Bra: 8 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 8 m²

P-rom inkluderer: Hovedetasje: Entre/vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom og bad.
S-rom inkluderer: Tilbygg: Bod med utvendig adkomst. Kjeller: Teknisk rom og kjellerrom.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter den tilbygde Pergola-løsningen. Videre er rominndeling og dører/Adkomst til den tilbygde bodromsdelen endret. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Garasje/lager: Bra: 72 m² - P-rom: 0  m² - S-rom: 72  m²

S-rom inkluderer: Garasje, bod og lager.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1970 i følge Tvedestrand kommune.

Ytterkonstruksjon er oppført i bindingsverk av tre. Stående malt tømmermannskledning og liggende malt vestlandskledning. Taket er en saltakkonstruksjon med horisontal isolering mot innledede rom. Det er etablert lufting i takutsikkene. Bærende undertak er trepanel. Taket er tekket med asfaltshingel. Nyere foliering over den tilbygde delen. Taket er tilsynelatende utført med to shingellag. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Varmepumpe og vedovn i stue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Gjensidige med polisenummer 62533854. Årlig forsikringspremie utgjør kr. 6 393,- for boligen og kr. 1 882,- for lager/garasje.
Selger opplyser om et antatt strømforbruk som utgjør ca. 7 101 kWh for bolig og 463 kWh for lager.
Boligen har alarmsystem fra Verisure.
Selger opplyser om at det fra gammelt av foreligger en avtale om at eier av gnr. 32 bnr. 12 skal ha rett til å benytte skogsvei som er en forlengelse av veien opp til huset for å hente ut tømmer. Veien har ikke vært benyttet på flere år og er grodd igjen. Dette er en avtale selger er kjent med, men det vites ikke om det foreligger noe skriftlig avtale på dette.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 25.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig fra 1972/1973, oppført i en innredet etasje, kjellerrom med tekniske installasjoner og tilhørende garasje/lagerbygning på egen tomteparsell. Innholdet i tavleskapet og pipehatten ble fornyet i perioden rundt 2014. Varmepumpen ble installert i 2018. Videre blir det opplyst at enkelte isolerglasser i eksisterende vindusrammer ble skiftet i 2011.

Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig gjenværende dører, vinduer, taktekkingen, gjenværende røropplegg og elektriske anlegg fra oppføringsperioden, som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende kryprom og våtrommene.

Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK):

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Trelemmene har råteskader og setninger.
Innvendig > Krypkjeller. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Krypkjelleren har kondensutfordringer. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
Våtrom > Generell > Bad.
Våtrom > Generell > Vaskerom.
Tomteforhold > Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Deler av fjellterrenget under opparbeidelsen har fall mot kryprom, med påfølgende overvannstilsig på deler av terrenget. Det ble registrert noe setninger i den hellelagte opparbeidelsen.

Kontruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad. Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom. Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

TG2 (Avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Stedvis misfarging i undertaket. Det ble registrert fuktmerker rundt pipegjennomføringen. Ujevn overflate i yttertaket og redusert limfeste mellom overlappinger.
Utvendig > Nedløp og beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det ble registrert sprekk i tilknytning til renneskjøt.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet. Redusert utlufting av kledningen. Normal synlig værslitasje, hovedsakelig i tilknytning til liggende kledning på takkonstruksjonens endevegger. Deler av veggfoten er særlig utsatt for kondensfukt fra tilstøtende kryprom.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Delvis redusert utlufting i takutstikkene, som følge av utlagte isolasjonsmatter. Det ble registrert kondensmerker i deler av undertaket.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det ble registrert punktert isolerglass og innvendige kondensmerker i bodvindu. For øvrig normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser.
Utvendig > Dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Utvendig > Terrassedør. Normale aldringssvekkelser for tettepakning.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Det er avstand til terreng og fuktbelastning over tid som legges til grunn for vurderingen.
Innvendig > Overflater. Det ble registrert påbegynt delaminering i laminatskjøt på gjesterom. Enkelte opphengsmerker etter mekaniske innfestinger og nyanseforskjeller i stuetak. Synlig slitasje i furugulv, i den tilbygde boden.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert lokale gulvsvanker/ujevnheter i tilknytning til kjøkken og gang ved vaskerom. Etasjeskiller mot kryprom er tidvis utsatt for kondensbelastning. Deler av konstruksjonen er tildekket med asbestfiberplater / eternittplater.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det ble registrert enkelte overflateskall, kantslitasje og
ujusterte fronter.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tomteforhold > Drenering. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert noe fuktvandring og oppfuktede terrengflater i kryprommet.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.Det ble registrert vertikalsprekker i murverket.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Vask/dusj/do. Vatne/Erling Olsen rørleggere.
6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Rundt pipe liten lekkasje, lagt nytt pipebeslag av blikkenslager. Tak papp bør byttes snart utløpt på dato på hus, men ingen lekkasjer. Flatt tak tilbygg byttet av Arendal taktekkerfirma i ca. 2015.
9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Mus til tider huset ligger ved skogen når det er museår.
11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Nytt sikringsskap og ledninger utvendig samt ny vifte på bad. Tvedestrand Elektro.
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Tilsynsrapport.
14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Mur/trapp.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Tak bod, snekker terrasse. Arendal takservice, snekker Eliassen.
19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? - Ja, reguleringsplan for Gladstadstykket.
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja, deling på utgift på rengjøring av septik.
Tilleggskommentar: Baderom bør oppgraderes da det kun er rørlegger arbeid dom er oppgradert. Takpapp bør byttes da den utgår på dato. Tarkett gulv i stue og soverom har skrape merker på et par steder og utløpt garanti.

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringgskjema for garasjen:
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller vært kontroll på vann/avløp? Hvis nei, gå videre til punkt 5. - Nei, ingen vann eller avløp i garasje.
4.1 Er abreidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugad - Ja, malearbeid. Beate Sonesen.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?- Ja, må dreneres på nytt, kan komme inn vann i garasjedel.
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbd eller lignende? - Ingen ildsted.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskaper/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Mus i museår i garasjedel, ikke lagerdel.
11.2. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja, inspeksjon periodisk/tilsynsrapport 10.04.2018.
Tilleggskommentar: Kan komme inn vann i bakre del av garasje, mot fjellet ved kraftige regnskyll på høst. Må holdes fritt for løv og bør dreneres på nytt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt beliggende enebolig, kun 5 minutters kjøretur fra Tvedestrand sentrum. Det er flere merkede turstier i området, samt 10 minutters gangavstand til bademuligheter i Mjåvann. Kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg. Gangavstand til videregående skole og barnehage. Det er ca. 10 minutter til Nes verk med golfbane og skiløyper på vinterstid. Boligen ligger like ved ny tilførselsvei til ny E18 og Grenstøl. Tvedestrand sentrum byr på et godt utvalg av fasiliteter. Her finner du blant annet flere dagligvarebutikker, butikker, bakeri, apotek og bank.

Tomt

Areal: 1 759 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen består av to gårdsnummer og bruksnummer. Hovedparsellen er gnr. 32 bnr. 60 i Tvedestrand kommune og tilleggsparsell med garasje/lager er gnr. 32 bnr. 88 i Tvedestrand kommune. Deler av garasjen ligger utenfor tomtegrensen. Garasjen ligger delvis plassert på naboeiendommen gnr. 32 bnr. 12.

Deler av hagen sør for boligen ligger utenfor eiendommens grenser.

Matrikkelbrev opplyser om et areal på 1 016,4 m² for gnr. 32 bnr. 60 og 743,4 m² for gnr. 32 bnr. 88. Hovedparsellen gnr. 32 bnr. 60 har noe usikre grenser. Oppgitt areal er basert på matrikkelinformasjon. Det tas forbehold om eksakte grenser og areal.

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten, samt i garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.11.1970. Ferdigattesten gjelder nybygg enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest  for garasje/lager. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av byggets alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger som stemmer med dagen bruk.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som nåværende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan, kommuneplanen 2017-2028.

Eiendommen grenser til reguleringsplan for Gladstadheia. Gladstadheia er under utbygging og det er avsatt tomter bak gnr. 32 bnr. 60 som det kan forekomme utbygging på.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen har innlagt privat borrevann. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via privat kloakkpumpe som deles med naboeiendommen gnr. 32 bnr. 59 i Tvedestrand kommune. Det betales årlig ca. 3 000,- for rens av kloakkpumpe (pr eiendom). Privat vei. Det foreligger ingen avtaler om brøyting. Selger har gjort dette selv med snøfreser.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Gnr. 32 bnr. 60:

Dagboknr: 1970/1566-3/35, tinglyst 12.08.1970 - Bestemmelse om veg

Gnr: 32 bnr. 88:

Ingen tinglyste heftelser følger denne eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Gnr. 32 bnr. 60:

Dagboknr: 1970/1566-2/35, tinglyst 12.08.1970 - Rettigheter iflg skjøte. Bestemmelse om veg og vannrett.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 57 120,- (Omkostninger totalt) 1 707 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 720 pr. år
De kommunale avgiftene utgjorde i 2021 avløp kr. 4 750,-, eiendomsskatt kr. 2 858,-, og kr. 480,-, feiing kr. 400 og renovasjon RTA kr. 4 231,-.

Det gjøres oppmerksom på at kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Samlet gebyr for en eiendom vites ikke før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4 750,- og kr. 480,- (tilleggstomt) pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 311 074,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 119 866,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ytre vei 76, Gnr. 32 Bnr. 60 og Gnr. 32 Bnr. 88 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr, lite kjøleskap og kombiskap.
Sofa og gardiner medfølger.
Hvis ønskelig kan hagemøbler og spisestue med stoler medfølge mot tillegg etter avtale med selger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0048

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0048. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 650 000,-) (Kr.54 450) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.82 885)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061406