Porsgrunn

Winthersgate 8

Prisantydning
8 500 000 kr
Omkostninger
213 670 kr
Totalpris
8 713 670 kr
Kommunale avgifter
15 792 kr / år
Byggeår
1959
P-rom
338 ㎡
Bruksareal
406 ㎡
Tomteareal
1 103 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Unik og stilfull kombinasjonseiendom. Kontorbygg og bolig/kontorbygg og garasje. Usjenert hage og 6 p-plasser.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Unik eiendom hvor bebyggelsen er tegnet av arkitekt Johs. L. Borchenius og oppført i funksjonalistisk stil. Bygningsmassen er opprinnelig oppført som prestebolig og prestekontor. Senere år har boligen blitt ominnredet til kontorbygg.

Oppdragsnummer

81-21-0178

Adresse med betegnelse

Winthersgate 8, Gnr. 200 Bnr. 3288 og Gnr. 200 Bnr. 4229 i Porsgrunn kommune.

Selger

Terje Michelsen

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet på Kirkehaugen i Porsgrunn sentrum.  Porsgrunn sentrumsgater med forretninger, godt kulturtilbud, cafeliv, kollektivterminal og alle andre sentrumsfunksjoner i umiddelbar nærhet. Gangavstand til Kjølnes skole- og idrettspark samt fine turområde i nærmiljøet.

Byggeår

1959 i følge Porsgrunn kommune.

Bygninger og byggemåte

Prestebolig/kontorbygg:
Bygget ble ombygd fra bolig til kontorbygg i 2009 uten at det ble søkt bruksendring til Porsgrunn kommune.

Bygget er oppført i 2 etg. + delvis kjeller/krypkjeller. Bygningen er oppført i teglstein på grunnmur av betong. Yttervegger av teglstein hulmur med fasade i teglstein. Betongdekke over kjeller. Etasjeskille over første og andre etasje er betongdekke. Yttertak er oppforet flatt tak i tre tekket som er tekket med papp. Vinduer er av tre med isolerglass i varierende alder.

Prestekontor: Oppført i 1978
Oppført i 1 etasjer. Bygningen er oppført i teglstein på grunnmur av betong. Betongdekke i 1 etasje. Yttervegger av teglstein hulmur med fasade teglstein. Etasjeskille over første etasje er leca elementer med oppforet flatt yttertak i tre som tekket med papp. Det er innvendige taknedløp. Vinduer er av tre med isolerglass i varierende alder.

Innhold

Innhold


Enebolig/kontorbygg:
1 etasje: Vindfang, trapperom med utg., gang, 3 kontorer, kjøkken, møterom med utg. terrasse, toalettrom, vaskerom og bøttekott.
2 etasje: Trapperom med utgang til balkong, korridor, 5 kontorer, toalettrom, bad, kott og bod.
Kjeller: Trappegang, bod, mellomgang, lager, arkiv og ventilasjonsrom samt krypkjeller.

Kontorbygg:
1 etg: Vindfang, gang, ekspedisjon, 4 kontorer, spiserom med kjøkkenløsning, toalettrom, bøttekott og ventilasjonsrom.

Frittstående garasje med bod i bakkant.

Byggene har felles overbygget inngangsparti.

Standard


Enebolig:

1. og 2. etasje:
På gulver er det vinylbelegg bortsett fra på bad og vaskerom hvor det er  terrasso. På vegger i vindfang, trapperom, gang er det teglstein, forøvrig er det dels malt glassfiber, plater og malt puss. I himlinger har vesentlig systemhimlinger og malt puss i enkelte rom.

Kjøkken: På kjøkken er det enkel laminat innredning med oppvaskmaskin og komfyr.
Toalettrom: Inneholder klosett og servant.
Vaskerom: Inneholder kum og varmtvannsbereder.
Bad: Badet inneholder badekar, dusjkabinett og servant med underskap.

Kjeller:
På gulv i kjellergang og mellomgang har keramisk flis, vinylbelegg i arkiv forøvrig betong i øvrige rom. På vegger i mellomgang er det teglstein, forøvrig malt puss eller plater. I himlinger er malt betong eller treullsementplater montert i betong.

I kontorer er det kanaler for fremføring av strøm, tele og nett.
Elektriksanlegg: Inntak og elektrisk skap er plasser i kjeller med 63 amp inntak, automatsikringer,15 kurser med fordeling til 1 og 2 etasje, kjeller og ventilasjonsanlegg. Fordeling til nabobygg/kontorbygg automatsikring på 50 amp. er plassert i kjeller.
Ventilasjon: Ventilasjonsaggregat fra er plassert i kjeller. Balansert anlegg med tilførsel og avtrekk med varmeveksler for lokaler i 1 og 2 etasje. Ventilasjonsanlegg er fra ca. 2009.

Kontorbygg:
På gulv har vinylbelegg. På vegger i vindfang, gang, ekspedisjon og spiserom er det teglstein, forøvrig malt glassfiberstrie. I himlinger har dels systemhimlinger dels malt på synlige leca element.

Toalettrom: Inneholder klosett og servant med underskap.
Spiserom: Inneholder minibenk og oppvaskmaskin.

I kontorer er det kanaler for fremføring av strøm, tele og nett.
Elektrisk anlegg: Elektrisk sikringsskap hovedinntak ligger i nabobygg. Anlegget har 11 kurser med automatsikringer.
Ventilasjon:Ventilasjonsaggregat plassert i ventilasjonsrom. Balansert anlegg med tilførsel og avtrekk med varmeveksler. Ventilasjonsanlegg er fra ca. 2009.

Se forøvrig avholdt verdivurdering av Nord taksering  for nærmere beskrivelse av eiendommens tilstand.

Parkering

6 oppstillingsplasser på egen tomt samt garasje

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjonsanlegg med varmeveksler.

Vilkår og betingelser

Løsøre og tilbehør

Eiendommen leveres med tilbehør og løsøre som vist på visning.

Tomt

Utenom bebebyggelsen består tomten av sydvent terrasse og asfaltert parkeringsplass for 6 biler. Usjenert, solrik  og sydøstvendt hage beplantet med plen, prydbusker og epletrær. Deler av hagen er nylig utvidet etter et makeskifte med Porsgrunn kommune. Tomten grensen mot frialer mot nord/vest

Areal: 1 103 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Se vedlagt standard kontrakt. Dersom kjøper ønsker å endre vilkårene i vedlagte kontrakt må det tas forbehold ved innlevering av bud.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.  Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder datert 27.02.2003 og bestemmelse er revidert sist 30.09.2022.
Eiendommener regulert til bolig/kontor og bevaring av bygninger.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til sentrumsformål - nåværende, bevaring av kulturmiljø, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Bebyggelsen i Winthersgate 8 (gnr/bnr. 200/3288) er regulert til spesialområdebevaring. Det er ikke tillatt å gjøre endringer av fasade, høyde eller bygningsvolum som endrer byggets arkitektoniske karakter.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen, plannavn "RV36".

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Vannmåler er innstalert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Det foreligger ingen leieforhold.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Eiendommen har pt. ingen oppgitt formuesverdi.

Prisantydning og omkostninger

8 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-)) 213 670,- (Omkostninger totalt) 8 713 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 792 pr. år

Dette har vært et offentligbygg som gebyrene viser, ingen eiendomsskatt. Det kan forventes økning i kommunale avgifter. Vannmåler er installert, dermed vil kommunale avgifter for vann og kloakk variere etter forbruk.

Finn.no: Visningstekst

Etter avtale med med megler Atle Rex Lundgren på tlf. 950 21 905

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2
Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Atle Rex Lundgren på tlf. 95 02 19 05

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Ledig ved salg.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Atle Rex Lundgren, tlf. 95 02 19 05

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3051591