Skien - Bakken

Wessels gate 7

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
103 970 kr
Totalpris
3 603 970 kr
Formuesverdi
1 079 052 kr
Formuesverdi sekundær
3 884 588 kr
Kommunale avgifter
36 506 kr / år
Byggeår
1917
P-rom
195 ㎡
Bruksareal
268 ㎡
Tomteareal
430 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Oppgradert, romslig og innholdsrik enebolig beliggende i attraktivt område | 2 bad - Stor og usjenert hage

Om eiendommen

Innhold

1. etg: Vindfang, gang m/trapp, soverom 1, soverom 2, soverom 3/stue, kjøkken, stue og bad.
2. etg: Gang, bad, toalettrom, kjøkken, soverom 4, soverom 5, stue, stue 2 og bod.
Kjeller består av bodrom.
Det er også et stort loftsrom med potensiale

Standard

Boligen har gjennomgått flere store oppgraderinger, hvor selger opplyser blant annet:

- Tak nytt for ca. 10-15 år siden
- Kledning ny ca. år 2008
- Vinduer nye ca. år 2006-2008
- Etterisolert med 10cm + asfaltplater
- Nyere sikringsskap med automatsikringer
- 2 nyere bad
- Varmepumpe med 2 stk innerdeler
- Altibox fibernett
- Easee elbil-lader

Kjøkken i 1 .etg har innredning med profilerte fronter, heltre benkeplate og våtromsplater mellom over- og underskap. Belegg på gulv og malte flater på vegg og himling.
Kjøkken i 2. etg har innredning med profilerte fronter, heltre benkeplate og fliser mellom over- og underskap. Belegg på gulv og malte flater.
Hvitevarer på begge kjøkken medfølger.

Bad i 1. etg har belegg på gulv og våtromsplater på vegg. Himlingsplater i tak. Badet er utstyrt med dusjkabinett, toalett, servant med underskap og speilskap på vegg.

Bad i 2. etg har belegg på gulv og våtromsplater på vegg. Himlingsplater i tak. Badet er utstyrt med dusjkabinett, toalett, romslig servantinnredning med underskuffer, høyskap og speilskap på vegg.

Det er i tillegg et eget praktisk toalettrom i 2. etg med servant og wc.

Boligen er romslig, innholdsrik og med flere store og gode rom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 195 kvm, Bruksareal: 268 kvm Sekundærrom: 73kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 72m² - 1. etg. 98m² - 2. etg. 98m².
P-rom inkl: 1. etg: Vindfang, gang m/trapp, soverom 1, soverom 2, soverom 3/stue, kjøkken, stue og bad.
2. etg: Gang, bad, toalettrom, kjøkken, soverom 4, soverom 5, stue og stue 2
S-rom inkl: Bodrom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Deler av 1. etg er i originale byggetegninger søkt som lager og butikk, og er ikke søkt bruksendret til oppholdsrom. Pr. i dag brukes disse rommene til soverom og stue. Kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til dette.

Byggeår og byggemåte

1917 i følge Skien kommune.

Oppvarming

Varmepumpe, vedfyring og elektriske panelovner. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er registert kulturminne på eiendommen. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Tor Andrè Strøm den 26.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Beskrevne bolig består av kjeller, 1.etg og 2.etg. Bygget antas
å være oppført med grunnmur av gråstein. Over grunnmur er
det vegger av tre som utvendig er kledd med liggende
kledning. Taket har form som valmtak tekket med
betongstein.
Boligen fremstår som funksjonell, men har stedvis behov for
oppgraderinger på grunn av alder og slitasje.
Bygget har skjevheter, dette er noe som må regnes da det er
et eldre bygg.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Innvendig > Rom Under Terreng
- Innvendig > Innvendige trapper - 2
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2.etg
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1.etg
- Tomteforhold > Drenering

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig > Vinduer
- Utvendig > Dører
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Innvendig > Overflater
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Pipe og ildsted
- Innvendig > Innvendige trapper
- Innvendig > Innvendige dører
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 2.etg
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2.etg
- Våtrom > Ventilasjon > Bad 2.etg
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 1.etg
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1.etg
- Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 1.etg
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 2.etg
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 2.etg
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 1.etg
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
- Tekniske installasjoner > Varmesentral
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
- Tomteforhold > Terrengforhold
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Byttetjeneste
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse Gulvbelegg lagt

Husets såle er støpt ned i ringmur, her kan det komme opp noe fukt. Mur i kjeller er heller ikke helt tett og det kan
forekomme vann ved mye nedbør. Det er sluk og fall i kjeller som tar unna dette.
Huset er bygget i 1917 Gulv og vegg skjeivhet forekommer i de fleste rom. Det vites ikke om bygget skjeivt, blitt
skjeivt eller en kombinasjon Det forekommer sprekker i grunnmur som er pusset granittstein.
Spor etter skadedyr enkelte steder i kjeller. Disse har vært der så lenge jeg har bodd i huset og undersøkt av
fagperson en rekke ganger. Disse vurderes gamle og døde
Full inspeksjon av hele el anlegget er gjennomført og utbedret april/mai 2022.
Utbedring av elektrisk arbeid er gjort i flere omganger og av forskjellige firma

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger et sjarmerende og veletablert område med gangavstand byen, skole, barnehage, kino, bakkestranda og dagligvare Joker v/Hesselbergsgate er en døgnåpen butikk 365 dager i året og ligger i 5 minutters gåtur unna.

Tomt

Areal: 430 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at balkongen er godkjent i 2006, samt at fasadeendringene/tilbakeføring av vinduer fra 2007 og 2009 er godkjent som "melding om tiltak".

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Boligen har tidligere vært et kombinert bygg med butikk og bolig. Deler av 1. etg er innredet til oppholdsrom i senere tid. Rommene er byggemeldt som henholdsvis butikk og lager, men benyttes i dag som stue/soverom..  De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Boligen er pr. i dag registrert hos kommunen som enebolig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som: bevaring kulturmiljø, boligbebyggelse - nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Kulturminnevernsplan. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunenes kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i Skien kommune, gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som et C-objekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Selger har i dag leid ut deler av boligen i 1.etg som studenhybler med ca. kr. 8000,- i leieinntekter. Det gjøres oppmerksom på at soverommene i hybelen ikke er godkjente hos kommunen. De er registrert som lager og butikk i originale plantegninger og er ikke søkt bruksendret.

Radonmåling

Selger har foretatt radonmåling ved flere anledninger, sist i 2010 uten funn.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 103 970,- (Omkostninger totalt) 3 603 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 36 506 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 079 052,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 884 588,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Wessels gate 7, Gnr. 300 Bnr. 4262 i Skien kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle hvitevarer som er i boligen under visning medfølger.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 41 69 33 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-23-0071

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-23-0071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Christoffersen, tlf. 41 69 33 52

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Provisjon 1,5%, markedspakke kr. 16.000,- og tilretteleggingshonorar kr. 12.000

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3071030