Vennesla

Vormbrokka 22

Prisantydning
2 590 000 kr
Omkostninger
81 750 kr
Totalpris
2 671 750 kr
Formuesverdi
624 820 kr
Formuesverdi sekundær
2 374 316 kr
Byggeår
1965
Internt bruksareal (BRA‑i)
198 ㎡
Bruksareal
203 ㎡
Tomteareal
869 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Øvrebø - innholdsrik og familievennlig enebolig med garasje. Nærhet til skole, barnehage og butikk!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen inneholder følgende:

1 etg.: Vindfang, gang, trapperom, bad, bod, soverom, soverom 2, omkledningsrom, stue , Kjøkken.

Underetasje: Gang m/trapp, rom med vanninstallasjoner, bod, soverom, bod i garasje, soverom 2, garasje.

De ombygde rommene i underetasje er ikke søkt godkjent til varig opphold.

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje og gårdsplass.

Beliggenhet

Enebolig med veletablert beliggenhet på Skarpengland i Øvrebø. Fra boligen er det kort vei til dagligvarebutikk og bussholdeplass, samt gang/ sykkelavstand til barnehage, SFO, barne- og ungdomsskole, idrettshall, samt Sandripheia. Fritidspark - et eldorado for idrett og friluftsliv. En kort kjøretur på ca. 15 min til Vennesla sentrum og ca. 25 min til Kristiansand sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. I kjeller er vegg mellom gang og matbod fjernet. I første etasje er boligen påbygd, gang er forlenget og det er etablert to soverom og badet er utvidet noe. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. De ombygde rommene ER IKKE godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bolig, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Eiendommen ligger i gul støysone på oversiktskart og halve eiendommen er avsatt med «flom-aktsomhetsområde.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/56/47:
24.01.1964 - Dokumentnr: 100137 - Vilkår i kjøpekontrakt


26.11.1963 - Dokumentnr: 102226 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:56 Bnr:4


05.03.1997 - Dokumentnr: 3253 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 933754 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:56 Bnr:47


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 64 750-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 81 750-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4223/56/47:
24.01.1964 - Dokumentnr: 100137 - Vilkår i kjøpekontrakt


26.11.1963 - Dokumentnr: 102226 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4223 Gnr:56 Bnr:4


05.03.1997 - Dokumentnr: 3253 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 933754 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1014 Gnr:56 Bnr:47


Info kommunale avgifter

Inkluderer: Feiing, eiendomsskatt, vann og avløp. Det er montert vannmåler i boligen, avgift varierer etter forbruk.
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3031- Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger

Byggemåte

Se tilstandsrapporten.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Fuktutslag på vegg og gulv i vaskerom kjeller.
Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Avrettet gulv i vaskerom kjeller, og satt opp enkel delevegg.
Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Lukket inn en del av terrasse. 2019
Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Det er observert fukt i vaskekjeller og bod innenfor vaskerom.
Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Byttet ut kontakter og montert nye. 2020
Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Eksisterer nedgrav oljetank på eiendommen.
Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Noen sprekker i fliser på bad.
Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Byttet til ny vedovn før jeg kjøpte huset.
Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Har avfuktet bod innenfor vaskerom i kjeller da det var fukt i veggen her.
Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Innredet to soverom i kjeller, og et soverom i 1 etg. 2020

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0B7C4700-CE39-45EC-BFFB-F381FDEE9CC7