Vågsbygd/Voieåsen

Voieåsen 33

Prisantydning
4 990 000 kr
Omkostninger
141 750 kr
Totalpris
5 131 750 kr
Formuesverdi
972 770 kr
Formuesverdi sekundær
3 696 524 kr
Byggeår
1959
Internt bruksareal (BRA‑i)
154 ㎡
Bruksareal
176 ㎡
Tomteareal
411 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Flott enebolig med hybel og innredet underetasje - Gode leieinntekter-Stor solrik terrasse-Flott sjøutsikt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig med hybel og innredet underetasje i populært og attraktivt område i Voieåsen i Vågsbygd. Kort vei til sjøen, butikk, buss, skole, barnehage og flotte turområder samt Amfi Vågsbygd senter.
Boligen er betydelig renovert i løpet av de senere år og frem til i dag hvor blant annet underetasjen er helt nyoppusset.

En kan velge og bo i deler av boligen selv eller å leie ut hele eller deler av boligen.

Utleieverdi på de forskjellige enhetene:

Hovedbolig:
Gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, 2 soverom
Hovedbolig er for tiden utleid for kr. 152.400,- pr. år. Pluss strøm.

Hybel 1. etasje:
Gang, stue/kjøkken, bad, soverom
Hybel i 1. etasje er utleid for kr. 84.000,- pr. år. Pluss strøm.
Underetasje:
er innredet som separat utleIdel men er ikke søkt godkjent som egen boenhet eller som rom for varig opphold.
Underetasjen er innredet med stue med kjøkkenkrok, bad og soverom. Rommene er godkjent som bod/lager.
Underetasje er nyrenovert og ikke utleid for øyeblikket. Antatt utleieverdi kr. 84.000,- + strøm.

Totalt kr: 320.400 pr. år + strøm i leieinntekter.

Godt utleieobjekt!

Oppvarming

Vedovn i stue, varme i gulv på begge bad/wc i 1. etasje. Underetasje har varme i alle gulv.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand Sentrum kjører man mot Vågsbygd. Ta av mot høyre opp Steindalen (etter Kjosbukta) og så til venstre inn Voieåsen. Det vil bli godt skiltet med SØRMEGLEREN visningskilt ved fellesvisning.

Parkering

Biloppstillingsplasser på tomten.

Beliggenhet

Familievennlig bolig i et populært og barnevennlig boligområde i Voieåsen. Eiendommen er pent opparbeidet med store solrike terrasser med flott sjøutsikt og biloppstillingsplasser. Solen har man fra morgen til kveld.

Veletablert boligområde sentralt i Ytre Vågsbygd med dagligvarebutikk og bussforbindelse like ved. Det er kort vei til både barne- og ungdomsskole. I tillegg er det flere barnehager i området. For de som er glad i uteaktivitet er det en fin lysløype i nærheten med mange fine turområder på Møvig. Denne gaten er også kjent som "julegaten" i desember hvor stort sett alle hus er flott pyntet.

Dette er en eiendom for dem ser etter et langt tidsperspektiv, og for dem som ønsker god boltreplass på egen eiendom i tillegg til en sentral beliggenhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse av ukjent grunn. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kjeller er innredet som egen boenhet. Kjeller er ikke søkt godkjent og kan således ikke benyttes til beboelse (rom for varig opphold) før dette evt. foreligger. Det er på kjøpers regning og risiko og evt. få dette godkjent. Det er avvik på tegninger i underetasje som er godkjent som lager og boder ifølge byggetegninger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel 2024 - 2035 som ble vedtatt i bystyret 28.02.24.

Adgang for utleie

Hovedbolig i 1. etasje har innredet hybel for utleie.

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Kristiansand kommune. Rommene i  utleiedelen i kjelleren er godkjent som lager/bod og er ikke godkjent til varig opphold Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
28.04.1959 - Dokumentnr: 1913 - Best. om vann/kloakkledning. Elektriske kraftlinjer. Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.
30.05.2014 - Dokumentnr: 434717 - Bestemmelse om bebyggelse-Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 124 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 141 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Thomas Adler Olsen den 12.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato 25.04.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Beskrivelse av eiendommen:
Bygningen ble oppført i 1963 opprinnelig som kiosk, forretning, kontor, lager opp gjennom årene og ble omsøkt til bolig formål i 1996 og 2019. Det er en leilighet og en hybel i 1. etasje og en hybel i underetasjen som ikke er godkjent for varig opphold av kommunen. Det er to krypkjellere i fra byggeår under boligen med tilgang via innvendig dør i hybelen i underetasjen og via utvendig dør ved siden av utvendig bod under terrassen. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.

Følgende har fått TG3 i rapporten (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Taktekking: Vurdering av avvik: Det er avvik: Papp-tekking av ukjent årgang som utvendig taktekke på boligen er ufagmessig utført med bla. at overliggere på takrenenner festet opp på, i gjennom papp-tekkingen, ufagmessig ved gesimsbeslag etc. Konsekvens/tiltak: Tiltak: Oppgraderinger, omlegging kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Vurdering av avvik: Det er avvik: Boligen er kledd utvendig med stående Royal-impregnert trekledning som er utført ufagmessig, bla. ved vinduer/dører er utvendig belistning ufagmessig, vannbordene over vinduer er montert utenpå kledningen (skal være felt inn til reisverk med tetting etc.) for tynne vannbord og
noen vinduer mangler vannbord m.m. Det er ukjent hvordan vindtetting, lufting, tetting m.m. rundt vinduer/dører er utført. Konsekvens/tiltak: Tiltak: Div. oppgradering, utskiftinger kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon - 2: Vurdering av avvik: Det er avvik: Grunnmursplate er synlig i bunn av trekledningen på framsiden av boligen, hvis den er montert bak trekledningen så er det også ufagmessig utførelse. Konsekvens/tiltak. Tiltak: Ytterlige kontroll anbefales og div. oppgradering, utskiftinger kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Vurdering av avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassen ut i fra stuen i leiligheten danner tak over underliggende utvendig bod og har papp-tekking av ukjent årgang på dekke med terrassebord og rekkverk oppført i trekonstruksjoner har høyde på ca. 78 cm. Rekkverket er for lavt ihht. dagens forskrifter og krav og treverk har div. værslitasje, mykt treverk m.m. og eier opplyste at terrassebord med råtehull skal skiftes ut. I utvendig bod under terrassen er det merker, fukt, skader m.m. Papp-tekkingen og avrenning, fall forhold på dekke til takrenne montert i framkant er ikke kontrollert av undertegnede.
Konsekvens/tiltak. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Generell oppgradering, utskiftinger av terrassen kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Vurdering av avvik: Det er avvik: 3 terrasser ved underetasjen er oppført i trekonstruksjoner med terrassebord og rekkverker har høyde på ca. 1,20 m. Treverk på alle terrassene har værslitasje m.m. og synlig sig/skjevheter, også i rekkverker og noen provisoriske understøttelser, fundamenter.
Fundamenter, understøttelser under terrassene er ikke kontrollert av undertegnede og ytterlige kontroll anbefales. Konsekvens/tiltak: Tiltak: Generell oppgradering, utskiftinger kan påregnes på alle terrassene. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Krypkjeller: Vurdering av avvik: Det er avvik: Det er to krypkjellere i fra byggeår under boligen med tilgang via innvendig dør i hybelen i underetasjen og via utvendig dør ved siden av utvendig bod under terrassen. Grunnmuren er oppført i betong, trebjelkelag i fra byggeår med trepanel, bord som stubbeloft og grunnen består av stein, løsmasser, skråfjell. Det er merker, misfarging, skader og oppkuttet stubbeloft noen steder trolig grunnet tidligere lekkasjer, og fukt i grunnen, kalkutslag, merker etc. i grunnmuren. Det ble målt høye fuktverdier i betong-gulv, bunn av grunnmuren på befaringen og ved hulltaking i bunn av påforet trevegg mot grunnmuren ved siden av kjøkkeninnredningen ble det målt ca. 29 vek% fukt på befaringen. Krypkjellerene er ikke fullstendig kontrollert grunnet vanskelig tilgang og forbehold om andre mangler må tas. Ytterlige kontroll anbefales og god
utlufting av krypkjellere anbefales. Generelt er krypkjellere og rom under terreng og påforede vegger i trekonstruksjoner mot grunnmur utsatte konstruksjoner mht. kondens, fukt.
Konsekvens/tiltak: Tiltak: Div. oppgraderinger, utskiftinger kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Vurdering av avvik: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Baderommet har ikke sluk i gulvet som er ett krav til våtrom ihht. forskrifter og krav, pumpen som er montert i krypkjelleren er ikke kontrollert av undertegnede. Ved en evnt. lekkasje i fra utstyr i baderommet vil vann renne over dørterskelen og inn i tilstøtende rom. Det ble målt fukt med fuktindikator på overflater i betong-gulvet mot grunnmur på befaringen. Konsekvens/tiltak: Innhent dokumentasjon, om mulig. Div. oppgraderinger kan påregnes.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Følgende har fått TG2 i rapporten (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft.
Utvendig > Dører - 2.
Innvendig > Overflater - 2.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
Innvendig > Radon.
Innvendig > Pipe og ildsted.
Innvendig > Innvendige dører - 2.
Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 1. etasje hybel > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 1. etasje hybel > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
Våtrom > 1. etasje leilighet > Bad/vaskerom >Overflater Gulv.
Våtrom > 1. etasje leilighet > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt
Våtrom > 1. etasje leilighet > Bad/vaskerom >Ventilasjon
Kjøkken > 1. etasje leilighet > Stue/kjøkken >Overflater og innredning.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2.
Tomteforhold > Drenering.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter.
Tomteforhold > Terrengforhold.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Hvitevarer kan medfølge etter avtale (noe er defekt).

Randonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt. 

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
28.04.1959 - Dokumentnr: 1913 - Best. om vann/kloakkledning. Elektriske kraftlinjer. Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.
30.05.2014 - Dokumentnr: 434717 - Bestemmelse om bebyggelse-Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 16 996,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie - og tilsynsavgift og gebyr for vann -og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 4 490,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, byttet alt renovering. Arbeid utført av Keas i 2011.
Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, jeg tror etter renovering måtte ha nytt tak. Arbeid utført av Keas i 2021.
Pkt. 9/10: Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja, måtte bytte til nytt anlegg, siden det andre var gammelt, når vi renoverte hele huset. Arbeid utført av Elektro Sør i 2023.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: E1449B9C-9477-4914-AC98-538EC2CBD6CD