Lindesnes - Frøysland, Øvrebyen, Buøya

Vognmannsgata 6, Øvrebyen

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
41 170 kr
Totalpris
5 531 170 kr
Byggeår
2022
P-rom
139 ㎡
Bruksareal
150 ㎡
Tomteareal
598 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Prosjektert enebolig med carport

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Moderne enebolig under oppføring i rolig del av sentrum.
- flat lettstelt tomt
- alle sentrumsfasiliteter innenfor kort gangavstand
- ideellt for pendlere, hovedbussholdeplass 2 min.unna
- hyggelig etablert bo-miljø
- muligheter for å gjøre tilpasninger i materialvalg ol.

Innhold

1.etg.:
Gang med nisje til garderobe, stort bad med vaskeromsavdeling, stue og kjøkken i åpen løsning. Utgang fra oppholdsromet til støpt terrasse.
arport med bod (ca 18 kvm).

2.etg.:
Trappegang, 3 soverom, loftsstue og bad. Fra loftstuen er det utgang til veranda.

Standard

Kjøper vil i stor grad kunne påvirke innredningen selv, da det er lagt opp til eget valg av gulv, fliser, maling, kjøkken- og baderomsinnredning mm til gitte priser som er inkludert i prosjektet. Se leveransebeskrivelsen bak i prospektet for mer detaljer.
Kunden må selv påregne å ha kontakt med underleverandører som elektriker, rørlegger, maler og kjøkkenleverandør ol.

Leverandørliste:
Elektriner: Elit Installasjon
Rørlegger: Hjortland rør Mandal.
Parkett:. Se leveransebeskrivelse.
Kjøkkeninnredning: Kjøkkensenteret Mandal.
Baderomsinnredning: Hjortland rør Mandal
Trapp: Vegåshei - Trapperingen.

Overgang vegg/tak blir listet med dobbel skygge skrå.

Medfølger ikke:
- Garderobeskap, panelovner, belysning (med unntak av utelamper ihht beskrivelse fra elektriker).

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting beregnes til ca 9 mnd fra signering av kjøpekontrakt. Utbygger tar dog forbehold om forsinkelser som følge av coronasituasjonen og andre uroligheter som kan påvirke leveranser ol.  Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 6 uker før overlevering.

Oppvarming

El. varmekabler i gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom (hele 1.etg.) samt bad i 2.etg.
Stålpipe monteres. Ovn til kr. 25.000,- inkl. mva og montering tas ut hos Modena Teppehuset.
Balansert ventilasjon m/varmegjennvinner.

Diverse

Trekkerør for fiber legges inn til sikringsskap. Leverandør og abonnement velges av kjøper.

De to boligene på tomta (Vognammsgt. 6 og 8) organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
Kjøper plikter å følge sameiets vedtekter. Utkast til vedtekter er en del av dette prospektet.

Forsikring

Utbygger har forsikringsansvaret frem til kjøper overtar eiendommen. Fra og med overtakelsesdatoen overtar kjøper dette ansvaret. Ta kontakt med megler om forsikringstilbud fra Frende er ønskelig.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen ligger meget lett tilgjengelig fra hovedtraseen inn til Mandal sentrum, fra E39.
Ta av fra E39 mot Sentrum Øst (like før Kirkeheitunellen). I første rundkjøring ta til høyre, så første til høyre igjen. Eiendommen ligger i krysset St.Helenasvei / Vognmannsgata.

Beliggenhet

Svært sentralt i østlig del av sentrum; Øvrebyen. Det er gangavstand til dagligvareforretninger, ALTI kjøpesenter, og alle typiske sentrumsfasiliteter. Gode bussforbindelser både øst- og vestover, mao et godt bo-alternativ for pendlere. Fin lekeplass på nabotomten.

Tomt

Areal: Ca. 598 kvm, Deler av tomten, mot St.Helenasvei, er regulert til gang- og sykkelvei. I første omgang skal kommunen opparbeide fortau og iden forbindelse blir nødvendig areal fradelt og overtatt av kommunen. Antall kvadratmeter er pr. nå ikke avklart. Hvis/når det på et senere tidspunkt blir vedtatt å utvide til gang- og sykkelvei  vil det måtte inngås en avtale mellom vei-eier og sameiet .Evt. erstatning for grunn skal tilfalle eier av bolig A (Vognmannsgt. 8) da det er denne seksjonens uteareal som blir direkte påvirket. 

Eierform: Fellestomt.
Tomten er flat og lettstelt. den blir felles for de to boligene, men med bestemmelser om bruksrett for hver bolig i seksjoneringen/vedtektene.

Terrassen på bakkeplan blir støpt. Mellom terrassene for bolig A og B anlegges det en hekk som ikke skal bli høyrere enn 1 meter. Begge boligene forplikter seg til å rette seg etter høydebegrensningen. Mellom boligene pukkes det med grov pukk. Mellom innkjøringene støpes en kant.

Parkering

I egen carport. I tillegg vil det bli plass til en bil foran carporten/i innkjørselen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, tilhører kommuneplanens arealdel 2018-2030, PlanID 201815 og Reguleringsplan Mandal sentrum med PlanID 20. Utdrag av planen er vedlagt prospektet, hele planen kan fås hos megler.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1985/2627-2/39  Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 20.06.1985: Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.
Prekon AS har utarbeidet energinotat for boligen, datert 26.01.21. Rapporten fås hos megler.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 40 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 600 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 170,- (Omkostninger totalt) 5 531 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Fullt oppgjør ved overtakelse av boligen.

Offentlige avgifter

Faste årlige gebyr for kommunale avgifter og renovasjon er ca kr. 7.500,- I tillegg kommer forbruk av vann og avløp ihht måler.

Eiendomsskatt

Fastsettes etter overtakelse. Mer info finnes her: www.lindesnes.kommune.no/takst-og-skattesatser.

Formuesverdi

Fastsettes etter ferdigstillelse.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vognmannsgata 6, Øvrebyen (Bolig B), Gnr. 160 Bnr. 1337, snr. 1  i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligen selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Standardleveranse fremgår av vedlagte leveransebeskrivelse. Kjøper vil kunne endre på standard inntil en viss frist som utbygger informerer om. Det er imidlertid ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

ANNET:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Selgers rett til endringer

Det kan bli foretatt mindre justeringer på høyder på tomten som følge av arronderinger. Innendørs gulv er uansett fast på cote 2,4m.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 90 69 10 74.Tomten kan fritt besiktiges, men etter at byggearbeidene starter må visning avtales med megler eller utbygger.

Finn.no: Visningstekst

Tomten kan fritt besiktiges, men etter at byggearbeidene starter må visning avtales med megler eller utbygger.

Overtagelse

Boligen er planlagt ferdigstilt ca. 9 mnd etter signering av kontrakt.

Klargjøring før overtagelse

Boligen leveres byggrengjort/støvsugd. Byggestøv ol må likevel påregnes. Vindusvask utføres ikke.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0052

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0052. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.6 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055205