Lyngdal

Vinkelveien 19

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
91 470 kr
Totalpris
3 091 470 kr
Formuesverdi
765 459 kr
Formuesverdi sekundær
2 755 652 kr
Byggeår
1977
P-rom
167 ㎡
Bruksareal
200 ㎡
Tomteareal
605 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med garasje, 3 (4) soverom, utsiktstomt meget sentralt i Hamran boligfelt

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 167 kvm, Bruksareal: 200 kvm Sekundærrom: 33 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 114 m² - 2. etg. 86 m².
P-rom inkl: 2. etg.: Gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, soverom 1, soverom 2. 1. etg.: Stue/kjøkken, bad, soverom, gang, vindfang, hall m/trapp, kjellerstue.
S-rom inkl.: garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Garasje i enden av bygget framkommer ikke av tegninger fra kommunen, men det foreligger godkjenning for tilbygg av carport i 1979.

Det er flere endringer i boligens 1. etasje, blant annet er opprinnelig garasje innredet til hybel (stue/kjøkken) og tidligere boder er omdisponert til kjellerstue. Det er ikke søkt om bruksendring og de ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Ved og strøm. I hovedstuen er det vedovn, samt nyere varmepumpe (luft/luft). Ellers varmekabel i flere rom i 1. etg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig gate, i blindvei. Eiendommen ligger på venstre side av gaten.

Parkering

Parkering i garasje, samt på egen tomt. Asfaltert område ved inngang.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i meget solrikt område i Hamran boligfelt. Luftig tomt med god utsikt fra huset og tomten, bl.a. til begge fjordene. Adkomst via blindvei. Stor terrasse som ligger usjenert til og med mye sol. Nyere veranda på motsatt side av huset.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattesten gjelder for eneboligen.

At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, og tilhører reguleringsplan for Hamran II i Lyngdal, rev. 26.10.1973

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))

91 470,- (Omkostninger totalt)

3 091 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er pr. dd. ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av laminat, fliser og belegg. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater.

Etasjeskiller er av trebjelkelag, kjeller har støpt plate på grunn.
Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke.
Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte og umalte fyllingsdører.

Bad/vaskerom: Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har reflektorovn på vegg som varmekilde. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.

Bad underetg.: Rommet inneholder innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin. Det er tapet på vegger og baderomspanel bak dusjkabinett, himlingen har himlingsplater, gulvet er malt. Eier opplyser at dusj og vask er installert etter 2017.

KJØKKEN - Hoveddel
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, platetopp og stekeovn. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. (Defekt oppvaskmaskin og stekeovn)

KJØKKEN - underetg.
Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap og komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER:
Innvendige vannledninger er av kobber med og uten plastkappe. Synlige deler av avløpsledninger er av plast og fra
byggeåret. Boligen har naturlig ventilasjon. Det er installert varmepumpe, luft til luft.
Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Det elektriske anlegget er fra byggetiden, men er oppgradert i nyere tid med automatsikringer.
______________
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 12.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Taktekking - Tak over veranda
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Taktekkingen er skadet og selve konstruksjonen er spinkel.

Utvendig > Veggkonstruksjon - Garasje
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. På boliger med råteskadet kledning, kan råte i underliggende konstruksjon ikke utelukkes. Konstruksjonen er ikke tilgjengelig for kontroll og er ikke vurdert.

Utvendig > Takkonstruksjon - Garasje
Det er avvik: Gesimsen har råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har røykvarslere, Utstyret er ikke testet i forbindelse med oppdraget og alder er ikke kjent.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er avvik: På kaldtloftet er det synlige spiker gjennom undertaket. Enkelte steder er det et tynt lag med muggvekst på platene. Se også pkt. Takkonstruksjon/loft. Det er ikke beslag/vannbord mellom vegg og tak over garasjen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er stedvis liten eller ingen avstand mellom
terrassebord og kledning. Løsningen er uheldig med tanke på opptørkingen av kledningen og vedlikehold.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er avvik: Muggvekst på deler av undertaket. Slik muggvekst oppstår erfaringsmessig på grunn av lekkasje av varm, fuktig luft fra oppvarmede rom som lekker opp på kaldtloftet og kondenserer.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte steder er det mykt treverk og utvendig belistning bærer preg av høy alder.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dør til hybel tar i karm. Balkongdør på sørsiden har værslitasje og stedvis løs maling.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Radonkravene gjelder alle typer utleieboliger: de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Radonnivået i en utleiebolig skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller. Ved hulltaking ble det påvist at vegg mot terreng er utført med dampsperre, dette er ikke en anbefalt løsning i henhold til Byggforskserien. Byggforskserien 523.127 Betongvegg mot terreng; 82: Dampsperre og innvendig kledning på steder der mer enn halve vegghøyden ligger under terrengnivå skal det ikke brukes innvendig dampsperre. Innvendige spikerslag atskilles fra betongveggen med remser/biter av grunnmurspapp eller plastkiler.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Det er registrert symptom på fuktskader.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Benkeplate er løsnet i lamineringen ved komfyr.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Hybel mangler ventilering.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden, men er oppgradert i nyere tid med automatsikringer. Det mangler samsvarserklæring på arbeidene. Eier har ikke besvart spørsmål vedrørende EL.- anlegget.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er blant annet sprekk i muren ved det ene kjellervinduet.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Hybel 15 mm. høydeavvik i stue/kjøkken. Høydeavvik på 20 mm. ved trapp i 1. etasje.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist skader på innredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen: ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

gjelder for offentlig renovasjon, vann og avløp, samt pipe feiing. Vannmåler er installert og beløp vil variere etter forbruk. Det betales kr 44,62 pr. kubikk vann for 2023.

Byggemåte

Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater, papp og finerplater. Garasjetaket er tekket med foliemembran. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning.
Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Takkonstruksjonen er ventilert via spalter i gesimsene.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malte balkongdører i tre, en ytterdør er av PVC. Det er utvendige trapper av tre i forbindelse med veranda.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Selger har kommentert følgende:

Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.1.2 Årstall: 2021.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Hele veggen på framside sammen med vinduene og døren har
byttet. 4.1.5: Hvilket firma utførte jobben? Sanden bygg. 4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Spørsmål 12: Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
Avløpsrør, det var forsikringssak. Det var tett, de måtte grave og bytte avløpsrør.

Spørsmål 13: Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 13.1.2 Årstall: 2021. 13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Avløpsrør, det var forsikringssak. Det var tett, de måtte grave og bytte avløpsrør. 13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Lyngdal rørlegger. 13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Spørsmål 25: Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende? Ja

Spørsmål 26: Er utleiedelen godkjent av kommunen? Nei

Spørsmål 27: Er det utført radonmåling? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Spørsmål 28: Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.

Beskriv nærmere hvilke forhold: Naboen skal bygge garasje.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 000 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.79 835)
Produktnr: C0B91D89-6052-4E31-B15C-FD74E938AEBA