Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Vige Havnevei 84

P-rom
1 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Vige - Strategisk plassert næringslokaler

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Oppgraderte kontorlokaler med enkel adkomst, flott eksponering og nærhet til ny havn og ringvei.

Mulighet til tilpasning av lokalene etter egne spesifikasjoner og behov.

Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Oppdragsnummer

9-22-0060

Utleieobjekt

Vige Havnevei 84, Gnr. 47 Bnr. 54 i Kristiansand kommune.

Utleier

BYGGMO EIENDOM AS
Utleier er en av regionens største eiendomsutviklere.
Byggmo Eiendom har lang erfaring med utvikling og tilpasning av næringsbygg til kundens behov.
Det vises her til resten av bygningsmasse, som Optimera leier.  I nærheten finner du også solide aktører som Brødrene Dahl, Air Products, Avfall Sør og Umoe Composites.

Beliggenhet

Beliggenhet

Vige Næringspark, tett på E18 midt mellom Kvadraturen og Sørlandsparken.
7 minuter til Kvadraturen
6 minutter til Sørlandsparken
Tett på fremtidig ny havn.
Meget god eksponering mot ny ringvei

Næringstype

Kontor

Byggeår

Bygget er totalrenovert og modernisert i 2020. Lokalene vil kunne tilpasses leietakers ønsker og behov.

Bygninger og byggemåte

Planløsning kan enkelt tilpasses leietaker.
2022 er det satt opp tidsriktig heishus i glass og murstein.

Areal

2 Etasje - er uinnredet. Inntil 950 kvm BTA eksklusivt areal

Innhold

Parkering

Godt med parkeringsmuligheter.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Leiekontrakt

Langsiktig leieforhold foretrekkes, standard leieavtale basert på forum for næringsmeglere sin standard tilpasset objektet.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til forretning/Kontor/Industri, tilhører reguleringsplan 975Kongsgård/Vige. Havne- og industriområde, datert 30.03.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet.

Energiattest

Under utarbeidelse. Vil foreligge når etg er ferdig innredet.

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for pristilbud.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063329