Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Vige Havnevei 78

Bruksareal
240 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Flotte lokaler med eksponering og kort avstand til akse øst/vest

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Flotte lokaler til leie, sentralt beliggende med raskt adkomst fra E18, umiddelbar nærhet til nytt knutepunkt for Ringvei.
Lokalene kan tilpasses på størrelse. Om ønskelig kan hele etasjen fristilles ved intern flytting.

Oppdragsnummer

9-21-0090

Utleieobjekt

Vige Havnevei 78, Gnr. 47 Bnr. 67 i Kristiansand kommune.

Utleier

Abas Invest AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet med fjordutsikt på østsiden av Varoddbroa. Eiendommen ligger luftig til med utsikt innover Topdalsfjorden. Kort avstand til E18.

Næringstype

Kontor

Bygninger og byggemåte

Skillevegger i Gips eller elementer. Betongdekker og store vinduer med god lystilgang.

Areal

Flere muligheter fra 240- 1344 kvm.

Innhold

Innhold

Cellekontorer eller åpen løsning, store og romslige kontorer, tilpasses etter ønske.

Standard

Bygget holder god utleiestandard.

Diverse

Hele etasjen kan omorganiseres slik at arealet passer for større leietakere, kontakt megler for mulighetsskisse.

Parkering

Felles utvendig parkering på tak

Oppvarming

Fjernvarme via ventilasjon og konvektorer i cellekontorer.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Langsiktige leieforhold foretrekkes.

Offentlige opplysninger

Leietid

Langsiktige leieforhold foretrekkes. Kontakt megler for ett tilbud.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Leietaker dekker i tillegg til leie av eksklusive lokaler, sin andel av fellesarealer, samt felleskostnader.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 12 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Eiendommen har energimerke C

Økonomi

Antydet leiepris

Avhengig av størrelse, grad av tilpasninger, samt lengde på leieforhold.

Eiendomsskatt

Dekkes av leietaker via felleskostnader

Merverdiavgift

Dersom ikke mvapliktige leietakere skal leie lokalene, kan utleier pålegge leietaker å kompensere for tapt mulighet for mva fradrag.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054531