Grimstad

Vestregate 61

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
78 700 kr
Totalpris
2 678 700 kr
Formuesverdi
603 449 kr
Formuesverdi sekundær
2 293 106 kr
Felleskostnader
1 600 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1850
Internt bruksareal (BRA‑i)
89 ㎡
Bruksareal
89 ㎡
Tomteareal
212 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Pen leilighet med 3 soverom, uteplass og parkering i gangavstand til sentrum og UIA.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1 etasje: Hall m/trapp, Soverom, Soverom 2, Stue, Bod, Kjøkken, Bad/vaskerom
Loft: Soverom, Gang med trapp, Bod

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Følg storgaten forbi kulturhuset og helt opp til krysset storgaten Vestregate. Ta inn til venstre på Vestregate og leilighetsbygget ligger på høyre hånd. Velkommen!

Parkering

Det er en biloppstillingsplass tilhørende leiligheten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger like ved Grimstad sentrum, i ett av byens best bevarte boligstrøk. Her ligger husene tett på hverandre og tett på gaten. I Vestregate har man kort vei til UiA og alle sentrumsfunksjoner, med kafétilbud, kino og alle typer forretninger i umiddelbar nærhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan GRIMSTAD SENTRUM , datert 11.11.1991. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Arealplaner under arbeid:
Fuhr, Vinkjelleren, Fuhrområdet - Park og vei, Tønnevoldsgate 29, Ekelunden

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/1557/2:
02.09.1964 - Dokumentnr: 2207 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1557
Gjelder denne registerenheten med flere


20.06.2024 - Dokumentnr: 1595639 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


02.06.2014 - Dokumentnr: 437964 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 7/25


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 65 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 9 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 78 700,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og amerikansk kjøleskap med isbiter.
Vaskemaskin på bad medfølger handelen.

Diverse

Boligen er en del av et boligsameie. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/1557/2:
02.09.1964 - Dokumentnr: 2207 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om septiktank m.m.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1557
Gjelder denne registerenheten med flere


20.06.2024 - Dokumentnr: 1595639 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


02.06.2014 - Dokumentnr: 437964 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 7/25


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3 276,23. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Info strømforbruk

Strøm forbruket er basert på at leiligheten var utleid til en familie.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger informerer:
Det har kommet inn vann fra veranda over men dette blir utbedret av fagfolk. Det kom inn vann som ble liggende på belegget men ser ikke ut til å ha tatt noen skade i dette rommet. Det er sjekket av takstmann, noe som fremkommer i rapport.
Det har kommet inn vann via vegg mellom gangen og badet fra veranda over bad, dette fremkommer av takstrapporten. Skader som stammer fra dette vil utføres av fagfolk og betales av oppsparte midler i sameiet.
Eiendommen ble oppgradert og renovert i 2013/2014 - Apoteket Eiendom EntreprenørAS
Det ble melt på styremøte at det var observert fukt i en av veggene, på en av leilighetene som ligger under bakkeplan.
Det ble installert nytt sikringsskap i 2014 - Østerhus Elektriske
Peisen har ikke vært i bruk så lenge jeg har eid leiligheten. Denne må inspiseres og godkjennes av feievesenet før evt bruk. I følge forrige eier kan den ikke brukes som den er nå.
Det har ikke vært tegn til mus eller andre skadedyr så lenge jeg har eid leiligheten (5 år) men forrige eier hadde inntrenging av mus i skap under kjøkkenvasken, denne ble tatt med musefelle og det har siden ikke vært mus der eller ellers i leiligheten.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 36C3F734-3CD5-4DFC-BA01-8F04336DAB6F