Arendal Vest

Vestre Strømsbuvei 38A

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
75 220 kr
Totalpris
2 425 220 kr
Formuesverdi
633 672 kr
Formuesverdi sekundær
2 281 220 kr
Kommunale avgifter
27 518 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
153 ㎡
Bruksareal
194 ㎡
Tomteareal
806 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med stort potensiale - Attraktivt og sentrumsnært boligområde - Hyggelig, usjenert hage

Om eiendommen

Innhold

Boligen strekker seg over to plan og inneholder:
1. etg: Stue/ spisestue med utgang til terrassen og hage, kjøkken, to soverom, dusjbad, mellomgang, trapperom og vindfang.
U. etg: Kjellerstue, vaskerom med toalettrom, tre boder.

Standard

Romslig stue/ spisestue med store vindusflater som slipper inn rikelig med naturlig lys. Fra stuen er det skyvedører ut til verandaen og hagen. I stuen er det lagt tidløst laminat på gulv, på vegger er det malt panel og tapet. Varmepumpe og peisovn i stua for lune kvelder og strømbesparende oppvarming. Kjøkkenet har hvite fronter og rikelig med oppbevaringsplass, komfyr og oppvaskmaskin medfølger. Romslig bad utstyrt med dusjkabinett, servant og wc. Her er det fliser på gulv med varmekabler og malt beverpanel på vegger. To soverom med integrert garderobe. Vindfang med belegg på gulv.

Underetasjen består av en romslig kjellerstue med peis, tre boder der en har utgang ut i hagen og vaskerom med toalettrom. Trappeadkomst til underetasjen fra stuen og trapperommet ved kjøkkenet. 

Renovering må påregnes for å nå dagens standard.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 194 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 89 m²  - 1. etg. 105 m² 
P-rom inkl: Underetasje: Vaskerom , Stue , Toalettrom. 1. etg: Vindfang , Stue , Trapperom , Bad , 2 soverom , Kjøkken.
S-rom inkl.: 3 boder.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Underetasje der tiltenkt garasje er stue, toalettrom anlagt på vaskerom.
1. etasje der vegg imellom bad og toalettrom er tatt vekk.

Carport er ikke målbart i henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stuen, og varmekabler på bad i 1. etg. Vedovn i kjellerstue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre enebolig fra 1971. Boligen fremstår med behov for renovering utfra bygningsmessig beskrivelse. Taktekking fra byggeår der omlegging innenfor rimelig tid vil være påregnelig, manglende snøfangere. Taktekking med synlig fuktmerker rundt gjennomføringer
med lekkasjepunkter og misfarginger som relateres til kondenserings problematikk. Utvendig liggende bordkledning uten lufting, stedvis råte
skader på kledning. Forstøtningsmur i lettklinker med større sprekker og skjevheter som relateres til jordspreng. Vinduer og dører der behov for utbyttinger og vedlikehold ble registrert. Rom under terreng med fuktproblematikk og synlig skader der manglende fuktsikring, drenering og isolering av grunnmur utvendig må sees i sammenheng. Innvendig overflater der fuktproblematikk og synlig skader i underetasje ble registrert, videre påregnelig bruksslitasje, småskader i 1. etasje. Etasjeskille i tre der skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert.
Våtrom i boligen vurderes utfra mangler, alder, skader å trenge renovering i sin helhet. Teknisk anlegg der utbyttinger ved renovering anbefales utfra
alder. Brannslukningsapparat eldre. Det er opplyst om nedgravd oljetank der sanering må påregnes.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Fukt i underetasje registrert, skader rundt pipe 1. etasje og videre generell slitasje utfra byggeår og bruk.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er anlagt isopor bak plater på utforing og vurderes brannfarlig.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rustent soilsluk. Ikke anlagt membran eller annet tettesjikt på gulver
eller vegger. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng med fukt problematikk i utforet vegger og kapillært oppsug i betonggulv.
Synlig fuktskader på plater i overgang gulv/vegg. Det er ikke anlagt mekanisk ventilasjon.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er utført tiltak med overflater men ikke underliggende konstruksjon med teknisk anlegg fra byggeår. Fuktskader på panelplater ved vask/dusjkabinett i bunn. Ikke våtsoner på vegger, panel plater mdf. Ved nivellering ble det registrert både fallforhold og motfall mot sluk, ikke egnet å dusje direkte på gulv/vegger.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er målt høyt fuktinnhold i gulv.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarslere og brannslukningsapparat observert.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket  effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad . Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er
å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Synlig fuktopptak i pipe som relateres til kapillært oppsug fra grunn.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Det er anlagt plast mot bad, feil utførelse.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Restaurert bad med fliser gulv og nye veggplater. Ca 2010.
Arbeid utført av Byggmester Tore Johnsen.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Tilkoplet offentlig kloakk. Tidligere egen septiktank. Arbeid utført av Øyestad kommune.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Noe fukt i kjellerrom.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Noen sukkermaur om våren til tider.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Oppgradering sikringsskap og nye kurser. Arbeid utført av Froland Elektro AS.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Rutinemessig sjekk og ny automatisk strømmåler.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Noe utskiftning av kledning og vinduer. Maling og annet vedlikehold. Arbeid utført av Byggmester Øyvind Mortensen.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal opp Vesterveien. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien forbi Maxis og til Strømmen. Ta til høyre i rundkjøring før Strømbrua og så første vei til høyre igjen. Følg bakken til toppen forbi Strømmen oppvekstsenter. Ta deretter tredje vei til venstre, boligen ligger på din venstre hånd nest innerst. Det vil være merket til visning. Velkommen!

Beliggenhet

Boligen ligger på toppen av Vestre Strømsbu, i en barnevennlig blindvei. Vestre Strømsbu er ett etablert boligfelt med nærhet til det aller meste. Strømmen oppvekstsenter en kun noen hundre meter bortenfor med barnehage og barneskole, her er det ballbinge og flere elementer som innbyr til mye lek og moro. Strømmen ligger midt mellom Stinta og Asdal ungdomsskole, med trygg skolevei begge veier. Fra boligen har du fine turområder i Åsbieskogen like utenfor døra. Hølen og båtturen rundt Nidelva er bare noen minutter unna. Gangavstand til Maxis handlesenter med dagligvarebutikker og apotek. Det er flere snarveier ned til Maxis og videre til Arendal Sentrum. Gode bussforbindelser.

Tomt

Areal: 806 kvm, Eierform: Eiet tomt Nydelig usjenert hage med plen, belegningsstein og fine beplantninger. Veranda ut fra stuen med trapp ned til hagen. Gode solforhold. Gruset gårdstun med biloppstillingsplass og carport.

Parkering

Carport og biloppstillingsplass på gruset gårdstun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.09.1971. Ferdigattesten gjelder nybygg, enebolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1972/1441-3/36  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
07.03.1972 
Med flere bestemmelser

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-)) 75 220,- (Omkostninger totalt) 2 425 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 27 517,74 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.035,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 633 672,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 281 220,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vestre Strømsbuvei 38A, Gnr. 432 Bnr. 358 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/ stekeovn/ koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0060

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0060. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.75 200) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.110 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3067861