Kristiansand-Kvadraturen

Vestre Strandgate 42 5.etg. Salg kontorseksjon

Prisantydning
5 250 000 kr
Omkostninger
132 420 kr
Totalpris
5 382 420 kr
Felleskostnader
11 570 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
27 572 kr / år
Byggeår
1970
Bruksareal
303 ㎡
Tomteareal
1 233 ㎡
Etasje
5
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Representativ kontorseksjon på ca.320 kvm. til salgs med flott utsikt - Etablert bygård rett ved politihuset og Quadrum.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere kontorlokaler til salg med meget sentral beliggenhet og flott utsikt sentralt i sentrum. Populært forretningsbygg kalt Haanesgården med kort vei til alle fasiliteter. Lokalene ligger rett over gaten i forhold  til det nye politihuset som skal bygges på jernbanetomten. Lokalene er nylig oppusset og er klargjort for innredning. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0024

Adresse med betegnelse

Vestre Strandgate 42 5.etg. Salg kontorseksjon, Gnr. 150 Bnr. 1510 Snr. 18 i Kristiansand kommune.

Selger

Andreas S. Stray Holding as

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og flott utsikt sentralt i sentrum. Kort vei til alle fasiliteter. Lokalene ligger rett over gaten i forhold til det nye politihuset som skal bygges på jernbanetomten. Haanesgården er oppført på 1960-tallet og er en av byens mest kjente bygårder. Bygget huser virksomheter innen en rekke ulike bransjer innenfor helse, velvære og kontorvirksomhet. Meget sentral beliggenhet rett ved både Jernbanen og Rutebilstasjonen

Næringstype

Kontorseksjon

Eierform

Eier

Byggeår

1967 i følge Kristiansand kommune.

Areal

Hentet fra arealmåling utført av takstmann Arild Grundetjern AS:

Totalt bruttoareal for seksjonen (BTA): 319 m2
Totalt bruksareal for seksjonen (BRA): 303 m2

Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:        

-               5. etasje: 303 m2

 Romoversikt:
- Tidligere kontorlokale etc.
- WC x 2, bad m/dusj + ekstra våtrom i bi-trapperom.

NB: Bruttoareal (BTA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside, eller midt i delevegg. Bruttoareal for deler av en etasje måles fra midte av vegg mellom delene. Forbehold om feil må tas da tykkelse på delevegger ikke er oppgitt men kun antatt.

Arealberegning: Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Arealene gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Innhold

Innhold

Hele lokalet er idag åpent og er klart til å innredes etter ønske. Se forslag til planløsning i vedlegget.

Standard

Lokalene er nyoppusset. Miljøvennlige løsninger. Alle fasader er rehabilitert ca. 2010 med energivinduer og ekstra isolering for varme og lyd.

Diverse

Merk, sameiet er mva-registrert. Beløpene ovenfor faktureres uten mva da seksjonene ikke benyttes til momspliktig virksomhet. I den månedlig sum på NOK 9692 inngår derfor en andel av den mva som sameiet ikke kan fradragsføres. Beløpet er et akontobeløp på NOK 1234 pr. måned. Avregning av momsfrie leietagere gjøres årlig. For 2021 var den reelle andelen mva kroner 1868 pr. måned. Differansen mellom akonto og endelig beregning avregnes etterskuddsvis hvert år. Seksjonen betaler også for leie av bod, pr. måned kr 257,- i tilegg.

Parkering

Seksjonen leier i dag 2 parkeringsplasser av sameiet. Det er en p-plass i bakgård og en i p-kjeller med månedlig utgift kr. 350.- / kr. 450.- I tillegg finnes det parkeringsplasser og parkeringshus i umiddelbar nærhet.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 1 233 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og til bygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Naboeiendommene tilhører reguleringsbestemmelser for Kvartal 1, detaljregulering. Dato 25.08.2018. Det vil bli ombygging på begge naboeiendommene. Eiendommen tilhører plan nr. 1264 - kommunedelplan for kvadraturen og Vestre Havn del 1 - kvadraturen 2011-2022 godkjent 12.02.2014, korrigert sist 18.03.2014. Reguleringsbestemmelser for Kvartal 1, detaljregulering. Dato 25.08.2018.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 09.12.1960 
 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4204-150/1510
Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om veg.  
Tinglyst 07.03.1968 
 Med flere bestemmelser
Overført fra: 4204-150/1510
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 131 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 250 000,-)) 132 420,- (Omkostninger totalt) 5 382 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 27 572 pr. år

Felleskostnader

Kr. 11 570,- pr.mnd.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058518