Kristiansand-Kvadraturen

Vestre Strandgate 42. 4.etg - Utleie kontorer

Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Kontorlokaler til leie i Haanesgården i Sentrum nær det nye politihuset.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere kontorlokaler med meget sentral beliggenhet og flott utsikt sentralt i sentrum. Populært forretningsbygg kalt Hånesgården med kort vei til alle fasiliteter. Lokalene ligger rett over gaten i forhold  til det nye politihuset som skal bygges på jernbanetomten.
Fleksible løsninger i forhold til behov.  Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0072

Utleieobjekt

Vestre Strandgate 42 4.etg, Gnr. 150 Bnr. 1510 Snr. 11 i Kristiansand kommune.

Utleier

KREDITORFORENINGEN SA v. Atle Frivold
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og flott utsikt sentralt i sentrum. Kort vei til alle fasiliteter. Lokalene ligger rett over gaten i forhold  til det nye politihuset som skal bygges på jernbanetomten.

Næringstype

Kontorlokaler fremleie.

Byggeår

1967 i følge Kristiansand kommune.

Areal

I flg. tegninger fra eier:
4. etg: (snr:17) - ca. 220 kvm.

Innhold

Innhold

4.etg: Gang, bod/bad, vaskerom, kjøkken og 9 cellekontorer.
En trapp ned til toaletter:

Standard

Gjennomgående ok standard. Miljøvennlige løsninger. Alle fasader er rehabilitert ca. 2010 med energivinduer og ekstra isolering for varmeog lyd.

Diverse

Utleier tilbyr fleksible løsninger etter størrelse og antatt behov for kontorplasser. Eventuelt utforming og tilpasning vil bli en del av leieavtalen.
Hånesgården er oppført på 1960-tallet og er en av byens mest kjente bygårder. Bygget huser virksomheter innen en rekke ulike bransjer innenfor
helse, velvære og kontorvirksomhet.

Parkering

Mulighet for å leie plass i u.etg. hvis ledig. Ellers parkeringshus i umiddelbar nærhet med god kapasitet.

Oppvarming

Elektrisk

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Leiekontrakt

Standard meglerkontrakter vil bli brukt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører plan nr. 1264 - kommunedelplan for kvadraturen og Vestre Havn del 1 - kvadraturen 2011-2022 godkjent 12.02.2014, korrigert sist 18.03.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Felleskostnader

En forholdsmessig del av byggets fellesutgifter kommer i tillegg til leien. Fellesutgiftene fordeles etter areal.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Tilbud på leie fås ved oppgitt behov og ønske fra fremleier. Konkurranse dyktige leiepriser.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3048038