Kristiansand-Kvadraturen

Vestre Strandgate 13 1.etg.

Byggeår
1970
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Caledonienkvartalet - Butikklokale med meget god eksponering rett ved siden av Kinoen.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for leie et av byens best eksponerte lokaler i Vestre Strandgate. Lokalene ligger på hjørnet av Dronningens gate og Vestre Strandgate og er nærmeste nabo til Kristiansand Kino og stort parkeringshus. Lokalene er på ca. 466 kvm. fordelt på 1 etg. og u.etg. Lokalene er tiltenkt til en leietager som ønsker å ha en eksponert forretning eller serveringssted. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0018

Utleieobjekt

Vestre Strandgate 13 1.etg., Del av Gnr. 150 Bnr. 1474 i Kristiansand kommune.

Utleier

Vestre strandgate 13 da.
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet med god eksponering i selveste Caledonien kvartalet. Her er det mye folk som går forbi sommer som vinter. Kristiansand kino som nærmeste nabo med parkeringshuset i mellom gir stor trafikk forbi lokalene. På sommeren trekkes både fastboende og turister mot dette kvartalet da mange uteserveringssteder på Fiskebryggen går forbi her, samt også mange av cruiseturistene og vanlige turister passerer lokalene hyppig.

Næringstype

Butikklokaler.

Byggeår

1970 i følge Kristiansand kommune.

Areal

BTA 466 kvm. fordelt på butikk gateplan og u.etg.

Innhold

Diverse

All virksomhet som ønskes i lokalene må søkes godkjent av utleier og Kristiansand kommune.

Parkering

Stort parkeringshus i bygget.

Oppvarming

Elektrisk.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Hotell med tilhørende anlegg i h.h.t kommuneplanen. Lokalet er i dag butikk/forretning. Ved endret bruk til eksempelvis servering vil man måtte påregne en bruksendring.  Planer under arbeid: Kvadraturen og Vestre havn del 2.  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Fås ved henvendelse megler.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069419