Nedenes

Vestre Nedenes Panorama Bk3

Prisantydning
4 498 000 kr - 4 798 000 kr
P-rom
112 m2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
Vis 5 112 ㎡ 116 ㎡ 4 516 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Engene - Nedeneskollen - Tomannsboliger

Beliggenhet

Beliggenhet

Her bor du omtrent midt i mellom Arendal og Grimstad, med lite biltrafikk i området, aktivitetspark rett i nærheten, turområder rett utenfor døren, og kort vei til alt du trenger.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/428/42:
05.05.1884 - Dokumentnr: 900080 - Utskifting
Overuts.
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1929 - Dokumentnr: 900109 - Erklæring/avtale
Vedr. senkning av Bjønnumbekken.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1983 - Dokumentnr: 1494 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:426 Bnr:27
Rett til å oppføre garasje med veranda 0.8 m fra felles
grense.
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1984 - Dokumentnr: 990015 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Gjelder denne registerenheten med flere


20.04.2021 - Dokumentnr: 456609 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om opparbeidelsesplikt iht. plan- og bygningsloven § 18-1
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 906300 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


17.07.1969 - Dokumentnr: 3472 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


17.03.2017 - Dokumentnr: 239244 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


04.06.2019 - Dokumentnr: 626928 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:991
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:992
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626959 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:993
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 940337 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:428 Bnr:42


09.08.2021 - Dokumentnr: 967793 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:998


09.08.2021 - Dokumentnr: 967801 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:999


Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/428/42:
05.05.1884 - Dokumentnr: 900080 - Utskifting
Overuts.
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1929 - Dokumentnr: 900109 - Erklæring/avtale
Vedr. senkning av Bjønnumbekken.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1983 - Dokumentnr: 1494 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:426 Bnr:27
Rett til å oppføre garasje med veranda 0.8 m fra felles
grense.
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1984 - Dokumentnr: 990015 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Gjelder denne registerenheten med flere


20.04.2021 - Dokumentnr: 456609 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om opparbeidelsesplikt iht. plan- og bygningsloven § 18-1
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 906300 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


17.07.1969 - Dokumentnr: 3472 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


17.03.2017 - Dokumentnr: 239244 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


04.06.2019 - Dokumentnr: 626928 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:991
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:992
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626959 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:993
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 940337 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:428 Bnr:42


09.08.2021 - Dokumentnr: 967793 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:998


09.08.2021 - Dokumentnr: 967801 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:999


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.
Produktnr: C960909C-6328-4DB7-9C28-7940E3C11485