Arendal

Vestre Nedenes Panorama Bf6

Prisantydning
4 948 000 kr - 5 648 000 kr
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom BRA-i BRA Totalpris
Hus 19 3 108 ㎡ 4 974 000 kr
Hus 20 3 137 ㎡ 5 674 000 kr
Hus 21 3 108 ㎡ 4 974 000 kr
Hus 22 3 137 ㎡ 5 674 000 kr
Hus 23 3 108 ㎡ 4 974 000 kr
Hus 24 3 137 ㎡ 5 674 000 kr

Oversikt

Vestre Nedenes Panorama - Prosjekterte frittliggende eneboliger i solrike og naturnære omgivelser - Husbank

Beliggenhet

Beliggenhet

På Vestre Nedenes Panorama skal OBOS Block Watne bygge seks frittliggende eneboliger i et trygt og barnevennlig nabolag. Med moderne løsninger og solrik beliggenhet blir eneboligene et flott sted å bo. I tillegg er det turmuligheter rett ved, som gir mange fine anledninger til friluftsliv. Nabolaget ligger midt mellom Arendal og Grimstad, med naturskjønne omgivelser og badeplasser i nærheten om sommeren.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.
Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Gjeldende plan er Vestre Nedenes Panorama, med planID 09062017-3, vedtatt 26.04.2018.Området BF6 er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, og motsatt side av veien er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, mens det er regulert for 8-mannsboliger i BK1 og BK2. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/428/42:
05.05.1884 - Dokumentnr: 900080 - Utskifting
Overuts.
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1929 - Dokumentnr: 900109 - Erklæring/avtale
Vedr. senkning av Bjønnumbekken.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1983 - Dokumentnr: 1494 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:426 Bnr:27
Rett til å oppføre garasje med veranda 0.8 m fra felles
grense.
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1984 - Dokumentnr: 990015 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Gjelder denne registerenheten med flere


20.04.2021 - Dokumentnr: 456609 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om opparbeidelsesplikt iht. plan- og bygningsloven § 18-1
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 906300 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


17.07.1969 - Dokumentnr: 3472 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


17.03.2017 - Dokumentnr: 239244 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


04.06.2019 - Dokumentnr: 626928 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:991
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:992
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626959 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:993
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 940337 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:428 Bnr:42


09.08.2021 - Dokumentnr: 967793 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:998


09.08.2021 - Dokumentnr: 967801 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:999


Nøkkelinformasjon

Velforening

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/428/42:
05.05.1884 - Dokumentnr: 900080 - Utskifting
Overuts.
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1929 - Dokumentnr: 900109 - Erklæring/avtale
Vedr. senkning av Bjønnumbekken.
Gjelder denne registerenheten med flere


24.02.1983 - Dokumentnr: 1494 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:426 Bnr:27
Rett til å oppføre garasje med veranda 0.8 m fra felles
grense.
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1984 - Dokumentnr: 990015 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


26.07.2018 - Dokumentnr: 1070948 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Obos Block Watne AS
Org.nr: 968 757 954
Gjelder denne registerenheten med flere


20.04.2021 - Dokumentnr: 456609 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om opparbeidelsesplikt iht. plan- og bygningsloven § 18-1
Gjelder denne registerenheten med flere


Dokumentnr: 906300 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930


17.07.1969 - Dokumentnr: 3472 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


17.03.2017 - Dokumentnr: 239244 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0906 Gnr:428 Bnr:350


04.06.2019 - Dokumentnr: 626928 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:991
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626944 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:992
Elektronisk innsendt


04.06.2019 - Dokumentnr: 626959 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:993
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 940337 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:428 Bnr:42


09.08.2021 - Dokumentnr: 967793 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:998


09.08.2021 - Dokumentnr: 967801 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:428 Bnr:999


Produktnummer: F717EE77-7D8C-40CA-A3EF-7C13AB322B37