Åmli

Vestre Fiskvatn 228

Prisantydning
690 000 kr
Omkostninger
33 720 kr
Totalpris
723 720 kr
Formuesverdi sekundær
188 946 kr
Byggeår
1972
P-rom
61 ㎡
Bruksareal
61 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Enkel og sjarmerende hytte i naturskjønne omgivelser - hyggelige uteområder og usjenert beliggenhet

Om eiendommen

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder stue, kjøkken, 3 soverom, gang, entré og toalettrom. Det er terrasse i front av hytta, samt på baksiden med utgang fra soverom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det foreligger tegninger og byggemelding for den eldste delen av hytta. Det foreligger ikke tegninger eller søknad for tilbygg. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Hytta er utvidet med 2 soverom. Bod på original tegning er utvidet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Oppvarming

Vedovn og gassovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Felles parkeringsplass ca. 100 meter fra hytta.

Beliggenhet

Fint beliggende hytte i naturskjønne og rolige omgivelser på Vestre Fiskvatn, i Åmli kommune. Badekulp like ved hytta og fine turterreng i området. I området finner man flere oppmerkede turløpyer, som f.eks Trogfjell som er et populært turområde. Det er ca. 3,5 mil til Hillestadheia med flotte skiløyper på vinterstid.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av byggets alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger verken søknad, byggetegninger eller ferdigattest for tilbygg. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Hytta har ikke innlagt vann eller avløp. Det er brønn på eiendommen. Vannet brukes ikke som drikkevann. Drikkevann medbringes. Brønnhuset ble byttet i 2022. Gråvann fra vask går til grunnen. Privat vei. Årlig kostnad til vei utgjør kr. 2 000,-. Dette dekker brøyting og vedlikehold av vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan "Vestre Fiskvatn", ikrafttredelse 02.11.1970. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er avsatt område for fritidsbebyggelse lenger inn i feltet. Her er det pr i dag ikke bygget ut, men det kan forekomme utbygging i fremtiden.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/62/4/4:
22.10.1973 - Dokumentnr: 7837 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder feste
Forbud mot næringsvirksomhet


22.10.1973 - Dokumentnr: 7837 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 20 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Festeavtalen forlenges med nye 20 år.


24.12.2012 - Dokumentnr: 1094838 - Jordskifte
Gjelder feste
Sak nr. 0900-2011-0001 Gjermundnes m.fl.
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.2023 - Dokumentnr: 868581 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1453753 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:62 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-))

33 720,- (Omkostninger totalt)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hytta er oppført i 1972 og holder en vanlig standard i forhold til byggeåret. Hytta er tilbygget i 2007/2008. Det er noe behov for oppgraderinger.

Det er overbygd inngangsparti. Gang/entre med plass til å henge fra seg yttertøy. Lys og koselig hytte med malte overflater. Stue og kjøkken er i delvis åpen løsning. Hyggelig stue med plass til sofagruppe og spisebord. Peisovn i stue gir lun og god varme på vinterstid. Selger opplyser om at det er lekkasje rundt pipen i stue. Lys kjøkkeninnredning med hvite folierte fronter og laminat benkeplate. Det er frittstående hvitevarer på gass.

Det er 3 soverom i hytta. To av soverommene er innredet med familiekøyeseng. Siste soverom er innredet med dobbeltseng. Fra dette rommet er det utgang til terrasse.

Bod/wc rom er slått sammen og utvidet til et større toalettrom. Rommet er innredet med dusj, cinderella forbrenningstoalett, urinal/tissedo og vask.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 11.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte med alt på et plan, som er oppført i 1972 og noe tilbygget i 2007/2008. Det er normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr, men det må påregnes rehabilitering av overflater og bygningsdeler som nærmer seg sin forventede levetid. Arbeider med tilbygget har ingen dokumentasjon og er utført av tidligere eier, så kvaliteten på utførte arbeider og skjulte konstruksjoner er ikke kjent. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag. Det er påvist avvik i beslagsløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Utvendige beslag har utettheter. Takrenner og nedløpsrør av noe nyere dato med pipebeslag fra byggeår, som snart har gått ut på sin naturlige levetid. Det er noe lekkasje ved pipe.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Brannslokkingsapparat av eldre dato og røykvarsler i tak.
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Hytta har ikke elektrisk anlegg, annet en enkelt opplegg fra solcelle.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det eldste taktekket er fra byggeår med noe større slitasje, nyere taktekke fra hytta ble tilbygget, med normal slitasje med tanke på alder.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Den eldste kledningen med stedvis noe større slitasje.
Utvendig > Vinduer - 2. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer med normal aldersslitasje med tanke på alder.
Utvendig > Dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dører med noe bruksslitasje og mindre skader.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
forskrifter. Terrassedekke og rekkverk med litt slitasje og behov for noe overflatebehandling, rekkverket er for lavt og noe manglende sikring.
Utvendig > Utvendige trapper. Ikke helt fagmessig utført trapp.
Innvendig > Pipe og ildsted. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er påvist skader påoverflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr og kjøleskap.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Fremtid forsikring med polisenummer 24550696.
Hytta har ikke innlagt strøm, kun enkelt solcelleopplegg.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.
Det er velforening i området. Det arrangeres lotteri to ganger i året som samler inn penger per i dag. Det kan på sikt forekomme kostnad til dette

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-23-0046. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4217/62/4/4:
22.10.1973 - Dokumentnr: 7837 - Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder feste
Forbud mot næringsvirksomhet


22.10.1973 - Dokumentnr: 7837 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 20 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Festeavtalen forlenges med nye 20 år.


24.12.2012 - Dokumentnr: 1094838 - Jordskifte
Gjelder feste
Sak nr. 0900-2011-0001 Gjermundnes m.fl.
Aust-Agder jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.2023 - Dokumentnr: 868581 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1453753 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0929 Gnr:62 Bnr:4
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene utgjør renovasjon kr. 2 085,-.

Byggemåte

Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående beiset panel. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, med lufting fra gesims. Undertak av takbord, papp, sløyfer og lekter tekket med stålplater av noe varierende alder og kvalitet. Takrenner, nedløp og pipebeslag av plastbelagt stål og noe sink. Terrassedekke og bjelker i impregnert treverk med rekkverk i beiset treverk. Trapper av impregnert treverk og rekkverk av beiset treverk. Se forøvrig tilstandsrapport.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Det er en lekkasje i taket i nærheten av pipa.
14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Tilbygg med soverom er gjennomført av ufaglært. Tidligere eier gjennomførte arbeidet en gang etter de kjøpte hytta i 2007. (ref. tidligere eiers egenerklæring).
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Eier som kjøpte hytta i 2007 har byttet ene halvdelen av tak på gammel byggedel.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Produktnr: 80335A85-8EF8-4284-8D69-6F14939F32AB