Vigeland

Vestlibakken 6

Kommunale avgifter
7 511 kr / år
Byggeår
1972
P-rom
118 ㎡
Bruksareal
221 ㎡
Tomteareal
939 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Modernisert enebolig med garasje.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 118 kvm, Bruksareal: 221 kvm, Sekundærrom: 5 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 123 kvm, P-rom: 118 kvm, S-rom: 5 kvm.
P-rom inkl.: Entré/gang, stue, kjøkken, 3 soverom, bad og vaskerom.
S-rom inkl.: Bad og uinnredet tidligere wc.

- Grovkjeller -
BRA: 51 kvm, S-rom: 51 kvm.
S-rom inkl.: Grovkjeller med støpt dekke.  N

- Garasje -
BRA: 47 kvm, S-rom: 47 kvm.
S-rom inkl.: Garasje underetasje (23 kvm) + garasje 1.etg (24 kvm).

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det gjøres oppmerksom på at tidligere wc-rom er betegnet som S-rom da det ikke var ferdigstilt på befaring, utgjør ca. 2 kvm av S-rom bolig. Videre er grovkjeller med støpt dekke betegnet som areal under øvrige bygg, da det ikke foreligger direkte atkomst fra 1. etasje. Krypkjeller er ikke målsatt.

Ut ifra tegninger er ikke boligens grovkjeller, inkl. inngangsparti inntegnet/registrert.  (På generelt grunnlag opplyses det om at dette ikke er uvanlig på boliger fra denne tiden). Verandaen er og gjort noe større en det fremgår av tegningene/godkjenningene.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det ene soverom og delvis vaskerommet i hovedetasjen er bruksendret  Soverommet og deler av vaskerommet  er byggemeldt som bod (sekundærrom). De omdisponerte rommene er ihht. dagens regelverk ikke godkjent til varig opphold/beboelse på grunn av manglende bruksendring. Takstmannen bekrefter imidlertid at de rent teknisk tilfredstiller kravene ifht. dagens bruk.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

Byggeår: 1972.

Byggemåte: Enebolig oppført med grovkjeller, samt krypkjeller i betongblokker. Gulvet i grovkjeller er støpt. Videre er boligen oppført i reisverkskonstruksjon av trevirke. Fasader har stående kledning, taket er utført som saltak med w-takstoler, shingel som taktekking. Isoleringen er etter datidens standard. Innvendige gulver med belegg, laminat samt laminat flis, vegger utført panelte, malte eller tapetserte, takene har panel og takess. Takhøyden i bolig er ca. 2.42 m.

Påkostning og modernisering

2007 - 2021: I denne perioden er det blitt skiftet en del vinduer/dører. Balkongdør fra 2007, ytterdør fra 2012. Videre er de fleste vinduer skiftet i perioden 2012 til 2021.

2018-2021: Yttervegger fått ny kledning.

2019: Bad renovert inkl. elektrisk.

2022: Ny pipehatt.

Oppvarming

Vedovn i stue og varmepumpe i stua, varmekabler på baderom og for øvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 07.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Enebolig fra 1972 beliggende i vell etablert boligfelt i Vestlia på Vigeland. Området tilbyr nærhet til skole, barnehage, kollektiv transport samt turområder b.l.a. Tomten er opparbeidet er flott opparbeidet med plen, hekk, prydbusker, singlet innkjørsel samt garasje. Tomten er ca. 939m². Mot sør-vest er det anlagt en solrik veranda. Innvendige overflater har varierende alder men en del har gjennomgått en modernisering ved nye gulv, maling m.m. samt badet ble total renovert i 2019. Utvendig har boligen fått ny kledning i nyere tid samt tekkingen er og av nyere dato men alder er ukjent. Boligen virker godt vedlikeholdt på befaring men har noen TG2 og TG3 etter krav og avvik funnet. En del av avvikene er etter alder samt det må og stedvis påregnes noen utbedringer/moderniseringer som nevnt i rapportsammendraget samt enkelt beskrevet nedenfor."

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig med potensiale og beliggende i attraktivt område.
- Oppvarming ved vedovn, varmekabler på bad.
- 3 soverom.
- Bad og vaskerom. Mulighet for etablering wc rom.
- Sør-vest vendt terrasse.
- Garasje med kjeller. Garasjen er kun arealmålt og ikke tilstandsvurdert men det nevnes at det vil måtte påregnes en del utbedringer her ved tekking, porter, murer b.l.a.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Drenering > Det er påvist funksjonssvikt på drenering i grov kjeller og krypkjeller, eier opplyser og om problemer med fukt. Påviste forhold vurderes ikke å ha vesentlig betydning så lenge kjelleren kun benyttes som grovkjeller. TG3 er gitt etter krav samt for å komme med kostnadsoverslag ved utbedring. Anbefalte tiltak:
Påviste forhold vurderes ikke å ha vesentlig betydning så lenge kjelleren kun benyttes som grovkjeller. Ved innredning av grovkjeller må drenering påregnes utbedret rundt boligen.

Grunn/fundament > Grunnmur har flere skader/ sprekker som må pusses over. I ytterhjørnet ved baksiden mot garasjen er der og tydelig tegn på fuktgjennomtrenging i grovkjeller, skyldes trolig sprekk i mur samt evnt. dreneringsrør og sviktende drenering. Anbefalte tiltak: Grunnmur må pusses/ overflatebehandles hvor sprekker, nevnt bakside bør og overvann/drensrøret sjekkes for evnt. lekkasjer. Ut ifra alder har boligen trolig satt seg men for å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor ikke utført. Eier har ikke opplyst om videre seg i konstruksjonen etter at han overtok bolig.

Krypkjeller > Krypkjelleren fremstår i hovedsak i bra stand fra byggeår, men det må påregnes tiltak for å redusere fuktighet i krypkjeller. Dette da det registreres fukt på grunn/jordgulv samt kondens/fukt ut mot yttervegger. Videre må det påregnes å tette opp mot 1 etasjens stubbegulv hvor hull. Anbefalte tiltak: Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet, dette da det er synlig fukt over mur ut mot yttervegg. Videre må man tette hull fra rør og defekte stubbegulvsplater opp mot himling/gulv 1 etasje. Holde krypkjeller under jevnlig tilsyn for øvrig.

Vaskerom > Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 3 er satt med bakgrunn i alder og sprekker i belegg/skjøter. Videre er slukets klemring og defekt slikt utført ved skruer. Rommet vil for øvrig fungere til bruken men nytt belegg vil kunne være å anbefale for å få TG 0/1 på rommet. Anbefalte tiltak: Rommet fungerer med dagens tilstand, men jeg anbefaler en renovering av belegget grunnet alder/avvik.

Følgende avvik har fått TG2 (bygningsdelen har vesentlige avvik):

Forstøtningsmurer > Støpt mur mot nabo nord-vest er skjev samt har sprekker, skjevhet skyldes trolig jordtrykk. Muren må holdes under oppsyn, utbedringer må påregnes på sikt. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. For å få TG0/1 må muren utbedres.

Radonsikring > Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen som normalt i forhold byggeår. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

Rom under terreng > Synlig utslag av fukt på murer i grovkjelleren. Den egner seg derav ikke for videre innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking slik den fremstår pr dags dato. Anbefalte tiltak: Ved behov for innredning må man påregne å fornye drenering rundt bolig.

Veranda og ing.parti > Veranda og ing. partiet er funnet i bra stand. TG2 er gitt da ing. partiet har en mindre sprekk samt rekkverket på verandaen er utført 90cm høyt istedet for dagens krav på 100cm. Videre må port justeres samt trapp til veranda og ing. parti grovkjeller mangler håndløper. Anbefalte tiltak: Ved behov pusse over ing. partiet samt anlegge håndløper trapper. Hev rekkverket om ønskelig for å få TG0/1.

Vinduer/dører > Vinduer og dører er i sin helhet funnet i bra stand. Det gjenstår noen eldre vinduer m.m. TG2 er satt de eldre vinduer grunnet alder, flass og merker, balkongdøren må justeres, ytterdøren har skum på utsiden, dørblad grovkjeller har noe defekt speil i bunn. Innerdørene i boligen har og normal slitasje ut ifra alder samt stedvis tar noen imot karm. Anbefalte tiltak: Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Utskiftinger må påregnes på sikt.

Yttervegger > Det er anlagt ny royal kledning på hele boligen i de senere år, og utvendig fasader fremstår uten videre skader. TG2 er gitt da lufting er utført likt som tidligere og er derav noe lite. Vindsperren er ikke videre byttet men det er anlagt vindtettduk stedvis utenpå eldre duk. Selve veggkonstruksjonen er ikke videre vurdert da det krever destruktive åpninger. Anbefalte tiltak: Pga manglende lufting anbefales at fasaden holdes under oppsikt, royal kledning har for øvrig en bedre holdbarhet enn vanlig kledning.

Øverste loft > Ut ifra oppbygning har det trolig vært anlagt platet taktekking/evnt. takstein tidligere. Ved omlegging til shingel har det blitt anlagt rupanel som undertak på topp av synlige sutaksplater med papp. Sutaksplatene har stedvis løsnet, men slik jeg ser det har ikke dette videre betydning. Det ble videre registrert ett par plasser med plastikk ført opp i åpninger og luftelyrer, ved luftelyrer bør disse skummes og tettes rundt istedet. Spor av mus samt ett par plasser med fluktskjoløder som trolig er av eldre dato. Anbefalte tiltak: Skumme rundt luftelyrer i stedet for plast. Holde øverste loftet under jevnlig tilsyn. Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet, trolig er dette blitt bedre etter omlegging kledning med museband.

Renner og nedløp > Takrenner og nedløp utført i stål, har noen avvik som gis TG2. Par nedløp baksiden samt ett framsiden er ikke festet, en takrenneskjøt baksiden er defekt. Anbefalte tiltak: Gå over nedløp og renner.

Taktekking og beslag > Tekkingen syntes å være i bra stand ut ifra visuelt fra bakkeplan. Det var frost på tekkingen på befaringsdagen og derav noe lite tilgjengelige overflater. Alder tekkingen er ukjent men trolig 2000 tallet. Pipehatten er ny i 2022. TG2 gis ukjent alder samt noe manglende visuelle overflater grunnet frost, slik jeg ser det vil man måtte påregne å gå over flapsene/shingel til våren stedvis om noen har løsnet fra hverandre. Det mangler og stigetrinn til feier. TG2 gis og tekkingen på overbygd ing. parti kjeller. Anbefalte tiltak: For å avdekke faktisk tilstand må det foretas ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette. Shingel har en levetid på ca. 15-20 år, holde øverste loftet under oppsyn samt utvendig tekking. Tekkingen på ing. aprtiet må gjennomgås.

Etasjeskille > TG2 gis avvik fra dagens krav til planhet. Det registreres rundt 2cm skjevhet. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Anbefalte tiltak: Ved behov rette opp gulv. Skru over knirk ved anlegning nye gulv.

Ildsted > Vedovn plassert i stuen på skifer. Pusset/malt pipe. Feieluke plassert i grov kjeller. Eier opplyse rom sprekker i innvendige steinplater i ovnen samt noe lukt tidligere ved fyring. Anbefalte tiltak: Det må påregnes å skifte steinene i ovnen.

Avløpsrør > Tg2 gis da gjenstående avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Videre må lufting kloakk føres ut over tak på øverste loftet. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Boligen er for øvrig tilkoblet offentlig nett. Anbefalte tiltak: Kloakk må føres ut over tak, holde eldre anlegg under jevnlig tilsyn. Det meste av det eldre anlegget vil være enkelt å skifte fra grovkjeller.

Elektrisk > TG2 gis eldre anlegg samt at det ikke foreligger samsvarserklæring på anlegget eller utførte arbeider utover papirer fra 2019/2022. Tidligere wc rom er under ombygging og har og ledninger kun med tape. Anbefalte tiltak: Etter krav anbefales en gjennomføring av en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person da det ikke foreligger dokumentasjon på hele anlegget (før 2019). Gjøre ferdig arbeid på wc rom.

Vannledninger > Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Vannrør er stedvis uisloerte, og det er fare for kondensering på vannrør. Boligen er for øvrig tilkoblet offentlig nett. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Eldre rør krever oppfølging med jevnlig ettersyn. I all hovedsak vil det være enkelt å skifte ut eldre opplegg i grovkjeller.

Varmtvannsbereder > Bereder er over 20 år gammel. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer.

Bad > Overflater > På befaring ble påvist sprekker og misfarging/sopp i fuger dusjnisjen. Eier har utbedret dette etter befaring men fugingen bør sjekkes om er utført fagmessig. TG2 gis videre forholdsvis flatt fall i dusjnisjen, ujevne fliser samt hulrom under flis b.l.a. Anbefalte tiltak: Gå over fuger i dusjnisjen, sjekk at fagmessig utført. Badet fungerer etter utbedring av fuger med dagens tilstand med manglende fall m.m. men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Bruk av svabe ved dusjing vil kunne måtte påregnes. Installering av dusjkabinett vil og kunne være på foretrekke grunnet manglende fall. Om nødvendig med ny fuging i dusj må det påregnes en mindre kostnad 0 - 10 000. For å få TG0/1 må overflater badets gulv legges nytt.

Bad > Sanitær og ventilasjon > Rommet har tilluft ved ventil i vegg men det anbefales å anlegge tilluft ved å kutte av bunn av dørblad. Kran vask må strammes eventuelt byttes. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Kran vask må strammes evnt. byttes.

Vaskerom > Overflater > Vaskerommet vil fint kunne brukes videre men TG2 gis da det registreres noe motfall fra sluket, samt sluket er rommets høyete punkt. Anbefalte tiltak: Se punkt membran.

Vaskerom > Sanitær og ventilasjon > Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Videre merker benkeplate. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av rommet anbefales ved elektrisk vifte samt tilluft dør. Ved behov bytte ut benkeplaten.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Vær ellers oppmerksom på følgende:

- Ut ifra tegninger er boligens kjeller ikke inntegnet. Videre dets overbygg. Det er og blitt foretatt noen mindre endringer på fasaden ved vinduer/dører som har lite betydning slik jeg ser det. Del mot nord med vaskerom og soverom skulle vært bruksendret, da deler var tidligere boder. Det er videre blitt foretatt noen mindre endringer av vegger som ikke har videre betydning. Verandaen er og gjort noe større.

- Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger.

- Ut ifra alder er det ingen videre avvik, men man bør ved behov søke bruksendringers samt få oppradert tegninger av boligen med dets kjeller.

Rapport må leses nøye igjennom, og i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede (takstmann) på mobil 99 27 60 76.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja. Vond lukt. Dårlig lufting av kloakkrør, og gamle rør. Ble fjernet og lagt opp nytt. I forbindelse med renovering av bad.

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad (Lindesnes rør). Lindesnes rør byttet ut gamle rør til nytt rør i rør system. Monterte vegghengt toalett og dusj. Kåre Willy Lehne satt opp våtromspanel fra fibo. Membran og fliser ble lagt av eier. Varmekabler og spotter i taket ble gjort av far til eier. Svein Olsen, Spangereid elektro.

Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Smørt på ny membran på hele gulvet og opp over kantene, tettesjikt og membran ble lagt rundt begge slukene.

Pkt. 2.2: Er arbeidet byggemeldt? - Nei.

Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært (Lindesnes rør). Byttet ut avløpsrør og varmt/kaldt vanns rør i forbindelse med renovering av bad.

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja. Dårlig drenering ved kjeller inngang. Ble utbedret av eier ved å grave ut inngang/trapp. Og fylte på med pukk og støpt ny trapp. Og bygget tak over inngang. Kjellerdør har fått en del fuktskader men dør er ikke blitt byttet ut. Ellers er det noe fukt i kjeller som kommer av gammel drenering rundt hus fra byggeår. Ble satt opp to lett vegger i hver seksjon mot grovkjeller for å tvinge noe av fuktigheten ute.

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Har vært noe lukt fra ovn under fyring tidligere. Pakning ble byttet inn mot pipe. Innmaten i ovn er noe sprekt.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Grunnmur til hus har noe sprekker. Garasje har mye sprekker og har nok synket en del etter bygging. Garasje er fra byggeår. Sprekker har ikke utvider seg eller flyttet seg i de årene forrige eier bodde i huset og heller ikke årene nåværende eier har bodd i huset.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Har hatt mus på loftet tidligere. Ikke hatt noe mus etter at kledning ble byttet og museband ble montert rundt om hele huset.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad (Spangereid Elektro). Far av huseier har montert spotter utvendig og innvendig. Byttet til automat sikring i skap.

Pkt. 11.1: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Ja.

Pkt. 14: Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Ja. Huseier har bygget ny terrasse og byttet kledning på hele huset. Og byttet vannbord. Satt inn nytt vindu på kjøkken og nytt vindu ved spisestue. Tatt ut dør ved vaskerom og satt inn vindu. Dør fra vaskerom ble montert som inngangsdør.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad (Sør Mek). Blikkenslager Robin Ellingsen Salvesen fra Sør Mek har byttet pipehatt. Huseier har bygget ny terrasse og byttet hele kledningen på hus og vannbord på hus.

Tilleggskommentar: Innkjørselen er utbedret/utvidet av faglærte. Tor Sigurd Olsen har fylt ut veien og gravd litt inn mot skråning. Huseier har snekret nytt rekkverk mot hus og oppe ved garasje.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg E39/Mandalsveien vestover forbi avkjørsel til Vigeland sentrum. Ta til høyre inn Smibakken i kryss like før bensinstasjonen Cirkle K på Livoll. Ta deretter første avkjørsel til venstre inn på Sølvbergveien, før du tar av til høyre inn på Vestlibakken. Ta deretter av andre avkjørsel til venstre og følg veien til du får boligen på din venstre side. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt på Vigeland i etablert boligområde. Nærhet til gode bussforbindelser, dagligvareforretninger og øvrige sentrumsfasiliteter på Vigeland. Sykkelavstand til idrettsplass m/flerbrukshall, barne- og ungdomsskole.

Tomt

Areal: 939 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er fint opparbeidet opparbeidet med plen, hekk, prydbusker, singlet innkjørsel samt garasje. Mot sør-vest er det anlagt en solrik veranda.

Parkering

Parkering i garasje og på egen gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.04.1972. Ferdigattesten gjelder "nybygg, boligbygg". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "boliger", tilhørende reguleringsplan "Vestlia" (PlanID: 102941B), datert 28.02.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vann og avløp med målernr. 03932511 og avlesningstype "Årsavlesning - Ekstern kilde".

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1971/564-2/39  Rettigheter iflg. skjøte 05.03.1971 
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke utført radonmålinger eller radonsperre i boligen som normalt i forhold byggeår. Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. Dette ifølge tilstandsrapport.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift) 71 470,- (Omkostninger totalt) 2 261 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 511 pr. år. Dette beløpet inkluderer standardgebyrer for avløp (kr. 1.883), vann (kr. 1.348), vannmålerleie (kr. 250), branntilsyn-/feiegebyr (kr. 460) og standard renovasjon/MAREN (kr. 3.570). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr. 12,38 m3 og kr 26,90 m3.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.183,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 413 654,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 489 154,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vestlibakken 6, Gnr. 357 Bnr. 185 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin. Det gjøres oppmerksom på at garderobeskap (2 stk på hovedsoverom og ett på hvert av barnerommene) ikke medfølger salget.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0167

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no 55-22-0167. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.12 400) Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.47 250) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.91 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3066191