Farsund

Vestheiveien - Tomter

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
35 820 kr
Totalpris
825 820 kr
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Byggeklare tomter med flott utsikt i etablert boligfelt.

Om eiendommen

Innhold

Solrike eiertomter med utsikt i naturskjønne omgivelser til salgs. Tomtene er ferdig opparbeidet og planert, klare til å begynne og bygge.

Arealer med beskrivelse

Tomt 13 ca. 800 kvm. - 890.000

Tomt 17 ca. 830 kvm. - 890.000

Tomt 20 ca. 800 kvm. - 790.000

Areal kan avvike +- 20 % uten at det skal ha innvirkning på kjøpesummen.

Byggeår og byggemåte

i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Størrelse på tomtene er på ca. 800  kvm. De priser som fremkommer i prisliste er å anse som minstepriser pr. tomt. Kjøper må legge inn et skriftlig bud til Sørmegleren Farsund.

Kjøpesummen for tomten betales kontant mot tinglyst målebrev, samt skjøte fritt for pengeheftelser. 

I tillegg betaler kjøper tingl.omk til staten med 2,5% av kjøpesum + tingl.gebyr skjøte kr 585,- og endelig oppmåling (ca.22.000,-).
DET ER INGEN BYGGEKLAUSUL PÅ TOMTENE. Man kan velge hvilken byggleverandør
man måtte ønske.
Solrike eiertomter med utsikt i naturskjønne omgivelser til salgs. Tomtene er ferdig
opparbeidet og planert, klare til å begynne og bygge.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør Sundeveien og ta til høyre i krysset etter Rutebilstasjonen. Følg veien igjennom Kaneheia Vest og feltet begynner i enden av Vestheiveien. Tomtene ligger helt innerst i Vestheiveien.

Beliggenhet

Ca. 3 km fra Farsund sentrum. Fantastisk beliggenhet med utrolig gode solforhold og nydelig utsikt til Krågenesvannet, havet og Listalandet. Kort avstand til Bjørketun Barnehage. Flotte turløyper i området som f.eks rundt Krågenesvannet. Tilhører Farsund skolekrets, barn i 1 klasse har rett på skyss til skolen der skoleveien overskrider 2 km.

Lekeplass er opparbeiedet mellom tomt 7 og 9.

Det er opprettet en velforening til å ivareta felles interesser i området.

Tomt

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene leveres ferdig opparbeidet og planert, alt klart til å støpe grunnmur. Øvrig arbeid for å fullføre tomtearbeid og hageanlegg er kjøpers ansvar.Tomtene leveres med vei, vann, kloakk, strøm, telefon og bredbånd. Strøm og telefon legges inn på hver tomt fra hovedvei med stikkabel. Bredbånd tilgang leveres via telenor/adsl. Veier og fortau blir asfaltert og det blir nedsenket kantstein ved hver avkjørsel til tomtene.Stikkvei inn til tomt 11, 13 og 17 blir ikke asfaltert. Det blir anlagt 3 fartsdumper i veien. Gatelys inngår i det tekniske anlegget. Det er ingen byggeklausul på tomtene. Man må følge retningslinjer som står beskrevet i reguleringsplan/illustrasjonsplan for Bulandsfeltet. I reguleringsplanen for området er det blant annet gitt retningslinjer for husplassering og byggegrenser, maksimal gesims og mønehøyde og -retning. Garasje: Det er mulighet for å bygge garasje i 1 etasje. Plassering av garasje er vist i illustrasjonsplanen. Garasjen skal stå i tråd med huset . Max st. er bra. 40 kvm. Strøm: spenning 400 volt.
Tomtene leveres ferdig opparbeidet og planert, alt klart til å støpe grunnmur. Øvrig arbeid
for å fullføre tomtearbeid og hageanlegg er kjøpers ansvar.Tomtene leveres med vei, vann,
kloakk, strøm, telefon og bredbånd. Strøm og telefon legges inn på hver tomt fra
hovedvei med stikkabel. Bredbånd tilgang leveres via telenor/adsl. Veier og fortau blir
asfaltert og det blir nedsenket kantstein ved hver avkjørsel til tomtene.Stikkvei inn til tomt 11, 13 og 17 blir ikke asfaltert. Det blir anlagt 3 fartsdumper i veien. Gatelys inngår i det
tekniske anlegget.
 
Man må følge retningslinjer som står beskrevet i reguleringsplan/illustrasjonsplan for
Bulandsfeltet. I reguleringsplanen for området er det blant annet gitt retningslinjer for
husplassering og byggegrenser, maksimal gesims og mønehøyde og -retning.
Garasje: Det er mulighet for å bygge garasje i 1 etasje. Plassering av garasje er vist i
illustrasjonsplanen. Garasjen skal stå i tråd med huset . Max st. er bra. 40 kvm.
Strøm: spenning 400 volt.

Ferdselsveier/gangstier mellom tomt nr. 8 og 10 og mellom tomt nr. 12 og 14 skal
vedlikeholdes og holdes åpne, fri for ferdsel. Dette er Velforeningens ansvar.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Området er regulert til bolig. Reg.plan er en del av dette prospektet, Vedtatt i Farsund Kommunestyre 02.11. 2004, revidert 16.03.06 og 28.06.07.
Området er regulert til bolig. Reg.plan er en del av dette prospektet, Vedtatt i Farsund Kommunestyre 02.11. 2004, revidert 16.03.06 og 28.06.07.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Tilknytningsavgift vann og avløp dekkes av kjøper ved bygging, ca. 25.000,-

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen spesielle

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
22 000,- (Oppmåling ca. )
25 000,- (Tilknyning vann og avløp)

81 820,- (Omkostninger totalt)

871 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vestheiveien - Tomter, Gnr.12 del av Bnr.21 i Farsund kommune

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

62-17-0102

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Provisjon (forutsatt salgssum: 790 000,-) (Kr.18 750) Tilrettelegging (Kr.10 900) Totalt kr. (Kr.36 750)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3013625