Arendal Nedenes / Asdal

Vesterveien 863

Prisantydning
2 550 000 kr
Omkostninger
79 620 kr
Totalpris
2 629 620 kr
Formuesverdi
479 528 kr
Formuesverdi sekundær
1 726 302 kr
Kommunale avgifter
10 407 kr / år
Byggeår
1950
P-rom
83 ㎡
Bruksareal
116 ㎡
Tomteareal
1 588 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Frittliggende enebolig med alt på et plan - solrikt - landlig - dobbelgarasje - sentralt mellom Arendal og Grimstad

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Gang, bod/kontor, bad/vaskerom, stue med utgang til veranda/terrasse, kjøkken med spiseplass, 2 soverom.

U.etg. kjellerrom.

Standard

1.etg.: Innvendige gulver har fliser i gang og på bad. Laminat på kontor. Laminatgulver i stue og begge soverommene. Belegg kjøkken. Vegger har malte flater, malt panel og tapet. Bad/vaskerom med fliser til tak, dusj, wc, baderomsinnredning, opplegg for vaskemaskin. Kjøkkenet har spiseplass og innredning i hvit utførelse med profiler, kjøkkenplater over kjøkkenbenk. Opplegg for oppvaskmaskin.

U.etg.: Kjellerrom har dør inn til krypkjeller samt dør ut til hage.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 116 kvm Sekundærrom: 33 kvm.
P-rom inkl: Entrè, bad/vaskerom, stue/Kjøkken, soverom, soverom 2.
S-rom inkl.: Bod, trapperom.

Bod ved entre og trapperom er medtatt som sekundærareal.
Overbygd terrasse / vinterhage: ca 19m2.
Krypkjeller: Ca 16m2.
Deler av arealet i krypkjelleren er måleverdig, men primært er det for lite takhøyde. Ca 16m2 areal i kjeller, hvorav noe av disse kvadratene er målverdig og andre deler ikke. På grunn av lav takhøyde, på vippepunkt mellom målverdig areal og ikke, har jeg valgt å ikke ta med arealene i arealskjemaet. I rom under trappen er deler av takhøyden marginalt over 1,9m mens andre deler er noe under 1,9 m, og således ikke måleverdig. I lite rom på siden er det ca 2m2 med målverdig areal. Arealene må betraktes som sekundærarealer.

Det foreligger ikke tegninger. Boligen er ikke sjekket opp mot byggesaksarkivet.

Garasje:
Bra: 28 m² - S-rom: 28 m²
S-rom inkl.: Garasje

Det er fremvist tegning fra garasjeprodusenten datert 2007 som tilsynelatende stemmer overens med faktisk bygd med unntak av døråpning på siden.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Arendal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1950 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bygningssakkyndig AS v/Ørjan Hansen den 10.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med garasje beliggende langs Vesterveien på Nedenes. Kort vei til offentlig transport og butikker.
Boligen er bygd rundt 1950, men har blitt oppgradert gjennom årene.

Det gjøres spesielt oppmerksomt på følgende punkter:
- Etasjeskiller: En del skjevheter og fuktighet / misfarging registrert i opplegg mot grunnmur.
- Kledning: Det er registrert spredte råteskader i kledningen og det er behov for noe utskiftning av kledning.
- Det er registrert en del dårlige vinduer og det er behov for å skifte ut noen av vinduene.
- Baderommet står for renovering.
- Gamle vann- og avløpsrør i grunnen mellom bolig og kommunalt som man må påregne å skifte ut.

Det henvises for øvrig til rapportens enkelte punkter og avsnitt.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vinduer:
Vinduene har råteskader. Det er registrert råteskader i enkelte vinduer. Vinduene har nådd forventet levetid. Det betyr dårligere kvalitet på pakning mellom vindu og karm, begrenset tetting og dårligere isoleringseffekt. Vinduer må legges inn som en del av forventet kommende vedlikehold.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det påpekes skjeve gulv. 4cm retningsavvik er registrert.
- Det er registrert noe misfarging/råte i bunnsviller under trebjelkelaget som er anlagt mot grunnmurer. Synlig fra krypkjeller.
- Synlig spor etter stripet borrebille.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er konstatert fukt/råteskader.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom:
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Røykvarsler i himling i 1 etg. Anbefalt røykvarsler også i kjeller. Eldre brannslukkingsapparat i kjeller som må skiftes pga alder.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Noe deformasjoner på takrenne over overbygd veranda. Det mangler takrennenedløp ved inngangspartiet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er også registrert misfarging / begynnende råteskade i nedre del av vegg/etasjeskiller, registrert fra krypkjeller. Det er ikke usannsynlig også med skader i konstruksjon bak felter med råteskadet kledning og/eller mot grunnmuren.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Noe spor etter mus. Isolasjon blokkerer lufting flere steder. Det mangler dampsperre. Noe synlig nedbøyning i taksperrer. Noe underdimensjonert i forhold til dagens krav. Dårlig innfesting av tak på overbygd terrasse. Her må man være nøye med å få av snøen om vinteren.

Utvendig > Dører:
Det er avvik:
- Terrassedør i pvc tar litt i karm og trenger justering. Tg2
- Løs håndtak/lås og defekt dørvrider på terrassedør ut fra stuen. Tg2
- Fukt/råteskader i terrassedør side nordøst, tg3.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist at dekket på terrassen har en del sprekker. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter.
En del dårlige bord og rekke side sørvest.

Innvendig > Overflater:
Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater. Det er avvik:
- Det er manglende fuger mellom fliser i entre.
- Noe ufagmessig utførelse på kjøkkenplater over benken.
- Litt fuktsvell i enkelte laminatskjøter.
- Misfarging på overflater under varmepumpen.
- Noe misfarging i innvendige tak.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Treverk i etasjeskiller er avsluttet nærmere enn 23cm fra pipens indre løp.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert litt fuktsvell på skapdør over komfyren.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er avvik: Det er registrert begrenset avtrekk fra ventilatoren.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at varmesentral fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Installert vannmåler. Arbeid utført av: Usikker på Firma.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Ja, Litt saltutslag på vegg i kjeller. Ettermontert flere lufteventiler i etterkant i ca. 2016.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Har vært noe mus i krypkjeller rett før vinter.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Rettet feil etter El-tilsyn. Arbeid utført av: Østerhus Elektro

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, Utbedring av avvik etter El-tilsyn. Jobb utført at Østerhus Elektro.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, Veranda som vender mot øst og trapp ned til hagedel ved jorde.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Byttet gulv innendørs i stue/kjøkken/gang. Bygd trapp og terrasse som nevnt ovenfor.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra avkjørsel Nedenes E18, følg RV 420 mot Fevik, forbi avkjørsel til Vestre Nedenes. Eiendommen ligger på venstre hånd etter ca. 100 m, før barnehagen.

Beliggenhet

Enebolig som ligger på stor, solrik tomt i spredt bebyggelse på Nedenes ved Engene kirke. Kort vei til skole, barnehager og butikker. God bussforbindelse til Arendal og Grimstad samt flott turterreng i nærheten.

Det er ca 10 kilometer fra både Arendal og Grimstad sentrum. Det er kort avstand både til Nedenes med dagligvarebutikker og post i butikk og til Fevik med blant annet apotek. Videre ligger fine turområde og badeplasser i nærområdet. Vi nevner gjerne flotte badeplasser på Flageborg, Søm, Randvika og Storesand som ligger i grei sykkelavstand fra boligen. Nærmeste skolekrets her vil være Nedenes som har både barne og ungdomsskole, samt idrettshall. Flere lekeplasser i nærheten av boligen. Dersom man er interessert i hest ligger Stall Nedenes og Arendal/Grimstad rideklubb også i nærområdet. Det er gode bussforbindelser både til Arendal og Grimstad med busstopp like ved Engene kirke. Med andre ord - et sentralt og godt sted å bo.

Tomt

Areal: 1 588 kvm, Eierform: Eiet tomt Opparbeidet hage, noe naturtomt. Solrikk og usjenert veranda/terrasse hvor det meste av veranda er overbygd. Herfra er det direkte adkomst til stue.

Parkering

På egen grunn og i dobbel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det gjøres også oppmerksom på at det er manglende tegningsgrunnlag i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger aksept for utvidelse av garasje, datert 30.10.2007.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Natvig-Nedenes, felt F, datert 01.06.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 266 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 30.01.1959
vedr. tillatelse til å legge privat avkjørsel fra Rv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 63 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 550 000,-)) 79 620,- (Omkostninger totalt) 2 629 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 407 pr. år
Beløpet inkluderer kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 4 435,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 796,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 479 528,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 726 302,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vesterveien 863, Gnr. 428 Bnr. 170 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Noen planter og busker fra hagen følger ikke med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0131

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0131. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 550 000,-) (Kr.51 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.83 385)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060000