Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Verven - båtplasser

Prisantydning
195 000 kr
Omkostninger
20 340 kr
Totalpris
215 340 kr
Formuesverdi
199 523 kr
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Verven - Sentralt beliggende båtplasser på Sanden, bredde mellom ca 3 og 3,7 meter, pris fra kr. 195.000,-

Om eiendommen

Standard

Båthavnen er utstyrt med strømtilkobling i påler.

Byggeår og byggemåte

i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Båtplassanlegget er registrert som ett tingrettslig sameie, hvor hver båtplasseier er andelseier. Som en del av denne salgsoppgaven er de gjeldende vedtektene for "Sameiet Kastellgaten Båthavn". Vedtektene er bindende for andelseierne i sameiet.

Fellesutgifter til drift, felles strøm, vedlikehold, forsikring, fellesutgifter m.m. til eierseksjonssameiet Verven 1 må påregnes. Sameiermøtet vedtar årlige fellesutgifter for sameiet, og fordeler disse. P.t er disse estimert til å ligge på ca kr 500,- pr år pr enhet. Dette inkluderer forsikring og kommunale avgifter.

På bakgrunn av at bryggeanlegget er bygd ut fra gnr. 160 bnr. 556 snr. 40, er Sameiet Kastellgaten Båthavn andelseier i eierseksjonssameiet Verven 1. Verven 1 består av næringsarealer og borettslag med leiligheter i tilliggende bygninger. Gjeldende vedtekter for eierseksjonssameiet Verven 1 fås ved henvendelse megler. Seksjon 40 har sameiebrøk 19/8394, og hefter for denne andel av fellesutgifter i eierseksjonssameiet Verven 1. Som en del av denne salgsoppgave ligger utdrag av seksjoneringsbegjæringen hvor parkeringsplassene som utgjør seksjon 40 vises. Kopi av komplett seksjoneringsbegjæring for Verven 1 fås ved henvendelse megler.

Selger tar forbehold om å kunne justere bredde på usolgte båtplasser, og med det endre sameiebrøker og antall båtplasser totalt. Slike endringer vil ikke påvirke allerede solgte båtplasser negativt. Kjøpere av båtplasser har rett og plikt til å medvirke til at vedtektene endres som følge av reduksjon av totalt antall båtplasser i anlegget.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Bryggegata i vestgående retning over i Nygata. Ta så til venstre inn i Kastellgata og deretter andre avkjørsel mot venstre.

Beliggenhet

Verven ligger i Mandalselveas munning, forankret i nylig opparbeidet bryggeanlegg/strandpromenade ved elvens vestlige bredde. Ved bryggekanten finner man kafeterien Kastellet, samt en flott Meny-butikk. Gangavstand også til Mandal sentrum langs strandpromenaden.

Tomt

Båthavnen med båtplassene er forankret i privat eiet brygge på gnr. 160 bnr. 556 snr. 40 i Mandal kommune. Ved kjøp av båtplassen vil en ideell andel av seksjonen overskjøtes kjøper, og man blir eier av båtplass og samtidig sameier i båtplassanlegget.

Parkering

En stk biloppstillingsplass i felles parkeringskjeller i Verven 1 deles mellom andelseierne. Det er styrets oppgave å administrere denne parkeringsplassen.

Offentlige opplysninger

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vann, utgifter til dette fordeles i fellesutgiftene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Sameiet har panterett begrenset oppad til kr. 100 000,- i den enkeltes sameierandel. Kjøper bes gjøre sin bank særlig oppmerksom på panteretten. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

195 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 4 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 195 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 20 340,- (Omkostninger totalt) 215 340,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Formuesverdi

Primær: Kr. 199 523,- for år 2016. Sekundær: Kr. ,- for år 2016.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Verven - båtplasser, Gnr. 160 bnr. 556 snr. 40 i Lindesnes kommune

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

56-16-0061

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Provisjon (forutsatt salgssum: 195 000,-) (Kr.18 750) Tilretteleggingshonorar (Kr.500) Totalt kr. (Kr.26 350)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3019920