Mosby

Venneslaveien 20

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
74 500 kr
Totalpris
2 374 500 kr
Formuesverdi
551 314 kr
Formuesverdi sekundær
2 094 991 kr
Byggeår
1891
Internt bruksareal (BRA‑i)
116 ㎡
Bruksareal
138 ㎡
Tomteareal
1 064 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Særdeles sjarmerende eiendom m/hus, låve og garasje, solrik beliggenhet m/utsikt over elva og området

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Eiendommen består av trivelig oppusset enebolig med følgende innhold:
1. etasje: Gang, spisestue, stue, mellomstue m/ utgang til stor usjenert platting, kjøkken, dusjbad/wc.
2. etasje: To soverom.
Det er gjennomgang fra gangen nede til låven med 2 store gode rom + bod.

Oppvarming

Elektrisk. Murt peis på kjøkkenet. Varmekabler på badet.

Beliggenhet

Adkomst

Se kartbeskrivelse på finn.no.

Parkering

Nyere garasje. Biloppstillingsplasser på tomten.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt på Mosby i veletablert boligstrøk med kort kjøreavstand til både Kristiansand og Vennesla. Busstopp rett ved. Nytt oppvekstsenter (skole og barnehage), Remabutikk samt bakeri, bensinstasjon etc finnes i lokalområdet.
Bakeriet ligger rett over veien og er nylig utbygget og har bl.a. søndagsåpen hyggelig kafe.
Det nye oppvekstsenteret har fått mye positiv omtale i nasjonale medier.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for utvidelse av garasje, datert 26.01.1973.
Det foreligger ferdigattest for garasje 20.10.2015.

En liten del av boligen ligger på grensen til naboeiendom gnr. 203, bnr. 1.

Kristiansand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger fra byggeår i deres arkiv. Boligen er tegnet opp i 1973 i forbindelse med oppføring av garasje som nå ikke lenger eksisterer. Tegninger fra 1973 inneholder ikke rombenevnelse eller viser ikke loft og krypkjellere. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei da dagens krav til rømningsvei fra loft er strengere enn hva som var tilfelle for opprinnelig byggeår. Ved et senere tidspunkt
for utskifting av vinduer, bør disse være av typen godkjente rømningsvinduer med avtagbar midtstolpe.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Det er tinglyst rett til adkomst til eiendommen gnr 27 bnr 136 over gnr 27 bnr 38. Aktuelt areal er vist med gul farge på kartet. Se vedlagt servitutt fra Kartverket.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel 2024 - 2035.
Deler av eiendommen ligger i støysonekategori: Rød sone.
Eiendommen ligger i område hvor det er mulighet for marin leire (kvikkleire).
En mindre del av eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

En mindre del av eiendommen er regulert. Formål: bebyggelse og anlegg og er en del av reguleringsplan Fv 405 Mosby Skole - Ravnåsveien, datert 09.04.2014.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
Dagboknr.: 990068 - Tinglyst: 24.06.1939. Bestemmelse om veg. RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 500737 - Tinglyst: 16.09.1940. Erklæring/Avtale. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 500512 - Tinglyst: 02.05.1941. Bestemmelse om veg. Gjelder denne registerenheten med flere.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 819334 - Tinglyst: 08.09.2015. Best. om adkomstrett. RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettighet:
Dagboknr.: 18583 - Tinglyst: 04.12.1997. Bestemmelse om kloakkledn. Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136. Med flere bestemmelser.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 57 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 74 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt pr. 2024 er kr. 2 957,-. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen framstår lys og delikat og særdeles sjarmerende.
Gulv: Flislagt badegulv. Forøvrig malte tregulv.
Vegger: Stort sett malt panel.
Himlinger: Malte tak med synlige bjelker.

Kjøkken: Malt skapinnredning. Komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/frys medfølger.
Bad: Badet har dusjkabinett, wc og servant m/ skap.

Fiber fra Altibox.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lossius Takst AS den 10.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for eldre byggeperiode og fremstår i påregnelig teknisk stand. Kjøper må være oppmerksom på at bygningen er oppført under helt andre standarder enn hva som er vanlig i dag. Enkelte bygningsdeler har høy alder eller har slitasjeskader som krever utskifting eller rehabilitering. Ellers ble det generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 6 i rapporten. Hele rapporten må leses.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Kledning på enkelte vegger fremstår i dårlig stand med slitasje og stedvise råteskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er avvik:
TG 3: Høydeforskjell målt på 2 m. lengde var stedvis over 20 mm. eller over 30 mm. i hele rom. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 3 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. (75 mm. skjevhet registrert i et av loftsrommene)
TG 2: Se også selgers egenerklæring vedr. tilfelle av mus. Deler av boligen er bygd over lukket krypkjeller som ikke er mulig å inspisere. Det kan ikke utelukkes avvik i skjult gulv konstruksjon. Bjelkelag og bæring mellom hems/mesanin i låve er underdimensjonert og enkelte bærestolper er fjernet. Det ble registrert symptom på aktivitet fra skadeinsekter, mulig borebille i bjelkelag i krypkjeller. Det gjøres oppmerksom på at det kuttet bort en del av bjelker i tak på bad for å få plass til dusjkabinett.

Våtrom > Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt:
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Dusjkabinett må demonteres for rengjøring og tilstrekkelig inspeksjon. Det foreligger ingen dokumentasjon på at badet er utført med membran og eventuelt type, kvalitet på legging og produkt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Enkelte løse ledninger registrert i låvebygning, TG 3. Det er utført arbeider på anlegget etter 1.1.1999 som ikke er samsvarserklært, TG 2.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Det er avvik: Det ble registrert enkelte skjeve og knekte takstein i kilrenner.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er avvik: Det ble registrert skjevheter i takkonstruksjon både på bolig og låve. Svertesopp og indikasjon på tidligere lekkasje eller kondensmerker registrert under takbord. Isolasjonsmengde mellom oppvarmet loft og kaldtloft er begrenset og kaldtloft har lite lufting. Enkelte takbjelker har noe synlig spor etter skadeinsekter. Det kan ikke utelukkes skjulte skader i lukket konstruksjon.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Vinduer i boligen er gamle og trekkfulle. Enkelte vinduer henger i karm ved åpning, mulig på grunn av maling eller lite bruk etc.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er avvik: Gulv i krypkjeller kan tidvis være fuktig. Kjellerrommet er begrenset luftet. Deler av boligen er bygd med bjelkelag over blindkjeller som ikke er tilgjengelig for inspeksjon. Normal medfører slike konstruksjoner noe risiko for skjulte skader.

Innvendig > Opplegg for vaskemaskin og VVB:
Det er avvik: Det gjøres oppmerksom på at varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin er plassert i rom uten sluk eller annen form for lekkasjesikring.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater vegger og himling:
Det er avvik: Det er plassert panel eller panelplater i våtsoner. Materialet er uegnet. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet er malt med våtromsmaling. Det er kuttet inn hakk i bjelker i takhimling for å få plass til dusjkabinett.

Våtrom > Etasje > Bad > Overflater Gulv:
Det er avvik: Gulvet har lite fall mellom dør og dusjområde og oppkant ved dør er utett og for liten. Ved en eventuell lekkasje eller tett sluk vil vann renne ut i tilstøtende rom å forårsake skade.

Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning:
Det er avvik: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er avvik: Det ble registrert et par ufagmessig tapede overganger/skjøter mellom rør. Det kan ikke utelukkes at det ligger delvis noe eldre avløpsrør skjult i konstruksjon, dvs. at over halvparten av forventet levetid er utgått på disse.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tidligere salgsopplysning fremkommer det at gulv i krypkjeller under kjøkken og stue til tider med mye nedbør kan ha noe fuktighet på gulv.

Tomteforhold > Oljetank:
Det er avvik: - Det er indikasjon på at det er nedgravd oljetank på tomten. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at denne er sanert eller sikret.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Eiendommen har andel i realsameie Knr: 4204, Gnr: 27, Bnr: 521. Ideell andel: 1/4.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
Dagboknr.: 990068 - Tinglyst: 24.06.1939. Bestemmelse om veg. RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 500737 - Tinglyst: 16.09.1940. Erklæring/Avtale. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 500512 - Tinglyst: 02.05.1941. Bestemmelse om veg. Gjelder denne registerenheten med flere.
Servitutter foreligger ikke. Megler har ikke lykkes med å fremskaffe dokumentet hos digitalarkivet.

Dagboknr.: 819334 - Tinglyst: 08.09.2015. Best. om adkomstrett. RETTIGHETSHAVER: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettighet:
Dagboknr.: 18583 - Tinglyst: 04.12.1997. Bestemmelse om kloakkledn. Rettighet hefter i: KNR: 4204 GNR: 27 BNR: 136. Med flere bestemmelser.

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3 122,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2020. Utført av faglært. Satte inn dusjkabinett. Usikker på hvilket firma som gjorde jobben. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2021. Utført av faglært. Satte inn verandadør i vegg. Firma som utførte arbeidet var Sordal Bygg. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2022. Utført av faglært. Det ble satt inn en ny sikring ifm vaskemaskin. Det ble ved en senere anledning lagt opp til to vegglamper på kjøkken samt to spotskinner i tak (en på kjøkken og en på "kontor"). Elektromesteren utførte èn av disse jobbene, og et annet elektrikerfirma som jeg dessverre ikke husker navnet på, utførte den andre. Firma som utførte arbeidet var Elektromesteren. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja, Der er satt inn ny peisovn i stue. Arbeidet ble utført av firmaet Pipefiks. Vedovn på soverom i 2.etasje er fjernet.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Spor av mus under kjøkkenbenk (over oppvaskmaskin) i 2022. Det ble tettet rundt plastrør og siden har der ikke vært tegn til mus. I forbindelse med denne episoden ble ledning til oppvaskmaskin tapet, da musen hadde gnaget på ledningen.

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. Ja, Vindu + listverk i "1.etasje" på låve er skiftet av venn av eier (2024).

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Arbeid som er utført etter overtakelse i 2020:
2020:
- Anskaffelse av robot- gressklipper
- Parkett/ tarkett på gulv i 2.etasje samt på kjøkken ble fjernet for å fram de gamle tregulvene.
- Nytt dusjkabinett ble satt inn på bad

2021:
- Verandadør ble satt inn i vegg slik at der nå er direkte adkomst til veranda, i motsetning til tidligere der man måtte via låven for å komme ut i
hage.
- Veggplater i spisestue ble fjernet slik at panel og tømmervegg kom til syne. Innervegg mot veien ble etterisolert og ikledd nytt panel.
- Glassdør ble satt inn fra kjøkken til spisestue.
- Ny peisovn i stue
- Maling av hus

2022:
- Veggplater på "kontor" ble fjernet for å få fram panel (vegg ut mot hage). Tre vegger ble ikledd nye plater samt tapetsert.

2023:
- Ny veranda

2024:
- Nytt vindu i låve

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 7E854A02-6BED-425B-9905-7C0455842793 Kategori: