Vennesla

Venneslamoen 10 2.etg.Utleier Sparebanken Sør.

Byggeår
1974
Bruksareal
296 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Vennesla sentrum - Til leie - Kontorlokaler på ca. 300 kvm. rett over Sparebanken Sør.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere for leie oppdaterte kontorlokaler med meget sentral beliggenhet midt i Vennesla sentrum. Lokalene er på ca. 300 kvm. i bygget til Sparebanken Sør i 2.etg. Luftige lokaler med mye lys og fin utsikt ut til torget og gågaten. Lokalene består idag av 12 kontorer, spiserom, kjøkken og 2 wc. Mulighet for noe ekstra kontorplass hvis ønskelig. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-21-0059

Utleieobjekt

Venneslamoen 10 2.etg. Gnr. 6 Bnr. 132 i Vennesla kommune.

Utleier

Sparebanken sør
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet midt i Vennesla sentrum i 2.etg. over Sparebanken Sør. Luftige lokaler med mye lys og fin utsikt ut til torget og gågaten.

Utleietype

Kontorlokaler

Byggeår

1974 i følge Vennesla kommune.

Areal

Totalt bruttoareal for seksjonen (BTA): 309 m2
Totalt bruksareal for seksjonen (BRA): 296 m2

Innhold

Innhold

2. etasje: 12 celle kontorer, gang, spiserom, gang, kjøkken, WC-gang og 2 wc og  gang.
Mulighet for et ekstra stort kontor.

Standard

Oppgraderte kontorer i god stand. Utleier vil renovere lokalene videre etter avtale med ny leietager.

Diverse

Heis i bygget.

Parkering

Parkering i Vennesla sentrum etter gjeldene bestemmelser.

Oppvarming

Elektrisk. Ventilasjonsanlegg med både varme og kjøling.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Forslag til leiekontrakt fåes v. henvendelse megler med tilbud om årlig leie.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan for Vennesla sentrum 2001 datert 14.06.2006, ny endring 09.11.06 og 12.12.06. Kommentar fra kommunen. Arbeidet med reguleringsplan for Sentrun Sør er i gangsatt. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Henvendelse megler.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", 

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.
 

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050743