Vegårsvatnet

Vegårsvassveien 121

Kommunale avgifter
3 189 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
43 ㎡
Bruksareal
43 ㎡
Tomteareal
11 800 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT - Koselig hytte med ca. 11 måls tomt nær Vegårsvatnet - flotte bade- og turmuligheter i området

Om eiendommen

Innhold

Hytta inneholder vindfang/entre, 2 soverom, rom med vask og toalett, kjøkken og stue, samt tilbygg med to bodrom. Det er i tillegg hems med soveplasser. Frittstående utvendig utedo. Hyggelig terrasse med god plass til sittegruppe.

Standard

Flott liten hytte på ett plan med følgende kvaliteter:

Lys og fin entre med malt tregulv og hvitmalt panel på veggene. I entreen er dagtanken til parafinen plassert. Det er god plass til å henge fra seg yttertøy i gangen. Fra gangen kommer man inn til kjøkkenet. Her er det lys og trivelig innredning fra IKEA. I høyskapene er batteripakkene til solcellepanelene plassert. Kjøkken har komfyr og kjøleskap som går på gass. Mellom stuen og kjøkkenet har selger hatt en liten parafinovn med "ring hytten varm" funksjon. Deilig med litt grunnvarme når man kommer frem til hytten. I stuen har man god plass til sofagruppe. Her er det en peisovn med parafinovn under. I stuen har man trapp opp til hems. Her er det lav takhøyde, men plass til to madrasser på gulvet. I stuen er det utgang til vestvendt terrasse. Her er det god plass til sommermøblement, og det er gode solforhold her. På terrassen sitter man helt usjenert. Fra stuen har man dør inn til rom med vask og toalett. Her har nåværende eier hatt en portapotti toalett. På innsiden av toalettromeet er hovedsoverommet. Her er det per i dag plassert en dobbeltseng på 1,20 meter. Ved gangen har man soverom 2. Her er det en plassbygd køyeseng på hver side, noe som gir godt med sengeplasser. Ute, bak hytten har man en vedbod. Frittstående utedo et par meter fra hytten.

Hytta ble sist malt i 2020, både vegger og vindu. Hytta ble innvendig malt for ca. 3-4 år siden.

Arealer med beskrivelse

Fritidsbolig:
Primærrom: 43 kvm - Bruksareal: 43 kvm -- Sekundærrom: 0 kvm

P-rom inkl: Vindfang/entre, 2 soverom, stellerom, kjøkken og stue.

Bod, tilbygg:
Bruksareal: 5 m² - Primærrom: 0 m² - Sekundærrom: 5 m²
S-rom inkl.: 2 bodrom med separate dører.

Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Videre legges det til grunn at arealet skal ha gangbart gulv og omsluttende konstruksjon. Kryprom og hems er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Gulvarealet på hemsen utgjør om lag 8,5 m2.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Vegårshei kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vinduene i soverommene og på hemsen overholder ikke dagens krav til alternativ rømning. Det er netto-åpningsmålene som legges til grunn for vurderingen.

Byggeår og byggemåte

1968 ifølge Vegårshei kommune. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre, kledd med stående, beiset tømmermannskledning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Plassbygget peis med åpen grue. Oljefyr under peisgrue.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er ikke innlagt strøm i fritidsboligen. Enkelt 12 volts anlegg, tilknyttet fritidsbatteri og opplading fra solcellepanel.
Eiendommen er forsikret i KLP med polisenummer 820368572.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 21.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Fritidsbolig fra 1968, oppført i en etasje, hems og tilbygget bod. Taktekking og tilhørende pipebeslag av er av nyere dato. Videre er det nyere kjøkkeninnredning og terrassedør. Det må påregnes forebyggende tiltak mot kondensering i boligens krypkjeller og utbedring av råteskadede konstruksjonsdeler. Bygningen har konstruksjonsmessige setninger. Utedo og bodromstilbyggene vurderes som
renoveringsklare. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Utvendig - veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Datidens byggemåte medfører påregnelige luftlekkasjer i vindsperresjiktet. Deler av konstruksjonen står i nær kontakt med kryprommet og utsettes for kondensbelastning. Det ble registrert råteskadede bunnsviller i deler av kryprommet. Omfanget er ikke vurdert. Deler av kledningen er utsatt for vannsprut fra tilstøtende opparbeidelse / treterrasse. Manglende utlufting ved veggfoten. Normal løsning etter datidens byggemåte. Det ble registrert råte i bunn av kledning mot terreng, i tilknytning til de tilbygde bodrommene.
Utvendig - takkonstrukjson/loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Konstruksjonen har skjevheter.
Tildekkede skråtak mot innredede rom kan være utsatt for kondensering og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Enkel utførelse av den tilbygde bodromsdelen.
Innvendig - etasjeskille/ gulv mot grunn. Det ble registrert horisontalavvik / skjevheter i skillekonstruksjonen. Skillekonstruksjonen mot kryprommet er utsatt for kondensbelastning, hovedsakelig i de grunnere partiene. Det må påregnes utbedring og/eller etablering av trykkavlastende bæring for bjelkelaget.
Innvendig - krypkjeller. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale. Det er registrert symptomer på og er mistanke om skader på konstruksjoner i krypkjelleren. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det ble registrert/målt 18 - 26 % (vektprosent) i kontrollerte deler av skillekonstruksjonen. Enkelte utflygingshuller etter stripet borebille i skillekonstruksjonen. Fibermetningspunktet for trematerialene er 28%. Fuktinnholdet varierer med den innvendige terrenghøyden i kryprommet. Det må påregnes utbedring av råteskadede konstruksjonsdeler i kryprommet. Videre må det påregnes forebyggende tiltak mot mus.
Tekniske installasjoner - branntekniske forhold.
Tomteforhold - terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning.

TG2:
Utvendig - taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert påbegynt delaminering ved deler av takfoten. Videre ble det registrert uttørkede fuktmerker ved pipegjennomføringen mot hems. Symptomene kan være fra før takomleggingen-
Utvendig - nedløp og beslag.  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Det ble registrert nedbøyninger i renner. Takrennene er utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket.
Utvendig - vinduer. Det er påvist andre avvik. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolergladd. Halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.
Utvendig - hovedinngangsdør. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Noe vindskjevt dørblad og behov for etterjustering som følge av friksjon mellom terskel og dørblad. Innadslående retning medfører økt risiko for fuktinntrengning ved terskel ved slagregnsbelastning.
Utvendig - balkonger, terrasse og rom under balkonger. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det ble registrert horisontalavvik i terrassegulvet, soltørkede overflater og skjevhet i rekke. Konstruksjonen er utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket. Deler av konstruksjonen står i nær / umiddelbar kontakt med terreng og utsettes tidvis for ekstra fuktbelastning.
Utvendig - utvendige trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konstruksjonene har skjevheter. Trappa har synlig slitasje og rehabiliteringsbehov.
Innvendig - overflater. Det ble registrert noe tørkespalter i tregulvene og paneloverganger. Varierende grad av slitasje og enkel utførelse av overgangsbelistninger.
Innvendig - radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
Innvendig - pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Sprekk i overgang mellom peis og brannmur. Det ble registrert rustsvekkelser i tilknytning til sotlukedør i kryprommet.
Innvendig - innvendige trapper. Det er påvist dårlig festing av trapp, noe bevegelse i trappen. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Innvendig - innvendige dører. Varierende grad av slitasje.
Innvendig - stellerom. Ble det registrert knust speilfelt i overskap.
Kjøkken - overflater og innredning. Enkel utførelse av overgangsbelistninger. Det er ikke lokalisert gassalarm.
Kjøkken - avtrekk. Rommet har kun naturlig avtrekk. Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Tekniske installasjoner - ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner - elektrisk anlegg.
Tomteforhold - drenering. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Overvann passerer på deler av terrenget under bygningen og ledes bort ved naturlig terrengfall.
Løsningen kan medføre økt grad av kondensbelastning i tilknytning til deler av krypromskonstruksjonen.
Tomteforhold - grunnmur og fundamenter. Det ble registrert mindre spenningsriss i murverket.
Tomteforhold - oljetank. Anlegget er fra oppføringsperioden. Hytter uten tilkobling til strømnettet er unntatt fra fyringsforbudet for oljefyringsanlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?- Har ikke innlagt vann i hytta. Kun stellerom.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Har vært mus i hytta, men ikke noen skader.
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Tidligere eier har fikset taket, men vet ikke om han hadde fagfolk med på jobben.
12. Kjenner du til om det er/har vart utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Har satt opp solcelle med egeninnsats.
12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? - Har solcelleanlegg som er lov å sette opp selv.
17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser? - Området er LMN.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av fra E-18 mot Vegårshei/Myra. Når du kommer til Myra, som er sentrum i Vegårshei, tar man opp mot Sundet i ca. 6 km (R91). Sving til høyre mot Øygardslia og følg veien rundt Mo ca. 7 km. Før broen svinger du til høyre inn på Vegårsvassveien ved SOLMO-hytta og kjører til veien stopper på en parkeringsplass. Dette er fellesområdet, og herfra er det ca. 150 meter å spasere opp til hytta. Se forøvrig kart. Fritidsboligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til med nærhet til Vegårsvatn, i et eldre, etablert hytteområde med spredt hyttebebyggelse. Området er fredelig og byr på flotte turopplevelser både på land og på vann. Langs vannet ved fellesområdene er det flere bademuligheter, fra ulike fjellknauser. I tillegg har man også "badefjellet" ved parkeringsplassen, hvor solen skinner til sent på kveld. Det er også fine padleforhold på Vegårsvatn. Ønsker man flere aktiviteter er det blant annet ca. 15 minutter til Myra (Vegårshei Sentrum) med bil. Vinterstid er det oppkjørte skiløyper (ved gode snøforhold) og alpinanlegg på Myra. På Myra finner man også diverse butikker som dagligvare og byggevarehandel, bank og kommuneadministrasjon. Fra Myra går det veier i tre retninger mot E18, med omtrent lik avstand til både Kragerø, Risør og Tvedestrand.

Tomt

Areal: 11 800 kvm, Eierform: Eiet tomt Stor naturtomt med fine turmuligheter, og gode forhold for sopp og bær.

Parkering

Parkeringsplass ca. 150 meter fra hytta.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Det betales årlig kr. 1 000,- for brøyting og vedlikehold av veien. Eiendommen har ikke innlagt vann og er ikke tilknyttet offentlig avløp. Vann hentes fra bekk ca. 100 meter fra hytta. Det er vannslange fra bekken til hytta som kobles til hytteveggen med pumpe. Denne er ikke koblet til i dag.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen tinglyste heftelser følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
34 220,- (Omkostninger totalt)
784 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 3 189 pr. år Dette inkluderer eiendomsskatt og renovasjon til RTA.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1439,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr.  159 671,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vegårsvassveien 121, Gnr. 25 Bnr. 28 i Vegårshei kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Hytta selges møblert som fremvist på visning. Selger kan likevel ta med seg enkelte personlige eiendeler. Ved og verktøy i bod medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-0090

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0090. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.77 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054029