Vedderheia

Veddertoppen 21

Kommunale avgifter
9 283 kr / år
Byggeår
1991
P-rom
125 ㎡
Bruksareal
128 ㎡
Tomteareal
370 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Pen og innholdsrik del av tomannsbolig med solrikt uteområde | Carport | Innerst i blindvei | Barnevennlig

Om eiendommen

Innhold

Underetasje: Bad, gang, bod/vaskerom og 2 soverom.

1. etasje:  Kjøkken, stue, trapperom, vindfang.

Loft: Innredet stue og soverom (ikke søkt godkjent).

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 128 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 51m²  - 1. etg. 53m²  - 2. etg.  24m².
P-rom inkl:
S-rom inkl.:

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Planløsninger avviker fra plantegninger i byggesak. Loftetasje står som uinnredet, men er innredet. I 1 etg er trappen flyttet og et soverom som er inntegnet er ikke bygd.

Loftetasje har ikke tilstrekkelig rømning for bruk til varig opphold. Vinduer er for små til å kunne anses som rømningsvinduer.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Loftstue og soverom på loft er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som uinnredet loft. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Deler av veranda, redskapsbod, overbygg ved jaquzi, trapp fra veranda til terrasse, terrasse og levegg. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1991 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn. Varmekabler på bad. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Vertikaldelt tomannsbolig fra 1991. Bygningsdeler med varierende alder og slitasje.
Det er påpekt enkelte forhold/avvik som fremkommer i rapporten.
For øvrig må hele rapporten leses

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Utvendig > Taktekking
TG 2 settes grunnet alder. Mer enn halvparten av forventet levetid er oppnådd. Det er også registrert en utvendig fuktskade ved inngangsparti mot nabodelen. Den synlige fuktskaden som ble registrert fra bakkeplan er i hovedsak på naboens del av taket. Dette er et område hvor det kan samles mye regnvann og utsatt område grunnet overgang mellom beslag og taktekking.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Se punkt "taktekking" om synlig fuktskade

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Kledningsbord er stedvis nærme eller inntil terreng eller terrassebord. Dette fører til økt påkjenning og redusert levetid. Antydning til noe mykt treverk enkelte steder. Vindski og vannbord er slitt.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Enkelte vinduer bærer preg av alder og værslitasje på karmer/sprosser. Isolerglass har risiko for punktering.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Dørene har noe heng i svill/karm. Stuedør kan ikke låses.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Rekkverk på terrasser har ikke utforming og høyde som tilfredsstiller dagens krav. Ujevnt dekke/overflate på terrasse ved utvendig bod. Ifølge forrige salgsoppgave er det lagt slik grunne grunnfjell under som ikke er fjernet. Generell slitasje på enkelte overflater/treverk. Takoverbygg over område med jacuzi og bod med enkel utførelse. Tekking kun med blikkplater og lignende som ikke holder helt tett i overganger ol.
Trapp fra gårdsplass og ned til terrasse med enkel utforming. Smale trinn og stor åpning mellom trinnene. Fundamentering på underside ble sjekket, men det var begrenset synlighet og tilgang grunnet lav høyde og igjengrodd. Ytterste del av terrasse har svak fundamentering siden deler av understøtte er løsnet.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik: Generelt noe slitasje og enkel/manglende finish. Fliser i gang er løsnet.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er påvist andre avvik: Det er ikke monter bunnlist på våtromsplater slik at det ved dagens løsning ikke egner seg for dusjing med fuktpåkjenning direkte på overflater. Rørgjennomføringer i vegg bak kabinett har ikke tetting i overgang rør og veggplater. Det samme gjelder under vasken.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Det er ikke tilstrekkelig høydeforskjell mellom sluk og område ved dørterskel. Ved dagens fallforhold vil det være en risiko for at lekkasjevann kan renne ut ved dørene.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist andre avvik: Hengsler på kabinettdører er slitt/dårlige. Det mangler drensspalte til innebygd sisterne til toalett.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken/gang
Det er påvist andre avvik: Innredning fremstår som funkosjonell, men har generelt noe bruksslitasje. Eksempelvis løsnet laminering på benkeplate.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Høyt, luftig og usjenert beliggenhet med flott utsikt over området. Boligen ligger i et rolig og etablert boligområde nær Lunde skole, Tinntjønn skole, idrettshall, m.m. Like ved fotballbinge, lekeplass, akebakke, barnehage og bussforbindelse.
Flotte turområder med badevann i nærheten. Kort vei til Lunde sentrum med mange fasiliteter. Ca. 4 km. til Søgne sentrum Tangvall som kan by på, bl.a.: Diverse sko- og klesbutikker, bokhandel, apotek, lege, tannlege, bibliotek, banker, busstilbud, dagligvareforretninger, bakeri, restauranter, bensinstasjon, m.m.

Tomt

Areal: 370 kvm, Eierform: Eiet tomt

Høyt og luftig på særdeles solrik og usjenert eiet tomt med flott beliggenhet innerst i blindvei. Tomten er flott opparbeidet med store solrike og usjenerte terrasser med sol fra morgen til sen kveld. Belegningsstein i inngangsparti. Flott hagestue med jacuzzi med utgang fra soverom.
Carport og praktisk utvendig bod.

Parkering

Carport og biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 17.juni.1991. Brukstillatelsen gjelder bolighus- nybygg, gjenstående arbeid iht midlertidig brukstillatelse: Det må monteres røykvarsler nær soverommene. Slokningsutstyr i form av pulverapparat/ brannslange. Kjøkkenventilator må innreguleres. Loftet er uinnredet og må byggemeldes før det kan tas i bruk.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Veddertoppen C2, C3 og B, datert 07.03.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til offentlig friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Hjemmelshaver Repstad Eiendom AS

Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1990/3136-1/93  Erklæring/avtale. Tinglyst 26.02.1990. Kartforretning areal 370,9 m2.

1990/8908-3/93  Erklæring/avtale. Tinglyst 29.06.1990. Bestemmelser om vedlikehold av vei, vann og kloakk. Bestemmelser om ledninger og tekniske anlegg m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift) 85 220,- (Omkostninger totalt) 2 675 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 283 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, abonnementsgebyr vann og avløp, forbruk vann og avløp og vannmålergebyr.
Eiendommen har vannmåler.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr var for 2022 kr. 4.757 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.242,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kostnader til bla strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg og kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Formuesverdi

Primær: Kr. 709 510,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 554 237,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Veddertoppen 21, Gnr. 471 Bnr. 317 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:

Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin medfølger.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 05 81 49.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kristoffer Lauvsland, tlf. 90 05 81 49

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.15 235) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.60 500) Tilrettelegging (Kr.16 900) Totalt kr. (Kr.110 970)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067495