SØGNE - VEDDERHEIA

Veddertoppen 17

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
92 000 kr
Totalpris
3 092 000 kr
Formuesverdi
701 832 kr
Formuesverdi sekundær
2 666 960 kr
Byggeår
1990
Internt bruksareal (BRA‑i)
128 ㎡
Bruksareal
128 ㎡
Tomteareal
191 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Solrikt m nydelig utsikt - Pen og innholdsrik del av tomannsbolig m carport i et svært attraktivt og barnevennlig område

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Underetasje: Bad, gang, bod, bod innredet til vaskerom og 2 soverom.
1. etasje: Kjøkken, stue ( soverom i stue er fjernet ), trapperom, gang, wc. Carport ombygget til garasje og bod ( ikke byggesøkt )
Loft: Innredet stue/ soverom og soverom (ikke godkjent til varig opphold ).

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Carport og biloppstillingsplass på tomt.

Beliggenhet

Boligen ligger i et rolig og etablert boligområde nær Lunde skole, Tinntjønn skole, idrettshall, m.m. Like ved fotballbinge, lekeplass, akebakke, barnehage og bussforbindelse.

Flotte turområder med badevann i nærheten. Kort vei til Lunde sentrum med mange fasiliteter. Ca. 4 km. til Søgne sentrum Tangvall som kan by på, bl.a.: Diverse sko- og klesbutikker, bokhandel, apotek, lege, tannlege, bibliotek, banker, busstilbud, dagligvareforretninger, bakeri, restauranter, bensinstasjon, m.m.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 10.10.1990. Brukstillatelsen gjelder bolighus- nybygg 1.etg og u.etg.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. U.etasje. Vaskerom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som bod. 1.etg: Opprinnelig soverom i del av stue. Veggen er fjernet og rommet er en større stue. 3.etg/ loft: Etasjen er uinnredet iht godkjente tegninger. De ombygde 2 soverommene rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det er bygget veranda på hele fasade mot syd ut fra stue. Det er satt inn dør ut til hage i u.etasje. Det er bygget bod på utsiden av carport og denne står over nabogrensen. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Privat vei, vei til eiendommen etablert over gnr 471 bnr 256, hjemmelshaver : Repstad Eiendom As. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig , tilhører reguleringsplan Vedderheia felt C2, C3 og B, planid: 19890307 med bestemmelser , datert 07.03.1989. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/471/330:
Heftelser i eiendomsrett:
25.06.1990 - Dokumentnr: 8611 - Erklæring/avtale
Byggefrist 2 år. Hvis ikke har Vedderhei as gjenkjøpsrett.

25.06.1990 - Dokumentnr: 8611 - Erklæring/avtale
Bestem. om vann og kloakkledn, gjerdeplikt m.m.

Grunndata:
26.02.1990 - Dokumentnr: 3138 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:471 Bnr:256

01.01.2020 - Dokumentnr: 616507 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:71 Bnr:330

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 75 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 92 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.209- pr. år 2024 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kjøleskap/ kombiskap, oppvaskmaskin, fryseskap/ - boks, komfyr/ stekeovn/ koketopp medfølger i handelen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/471/330:
Heftelser i eiendomsrett:
25.06.1990 - Dokumentnr: 8611 - Erklæring/avtale
Byggefrist 2 år. Hvis ikke har Vedderhei as gjenkjøpsrett.

25.06.1990 - Dokumentnr: 8611 - Erklæring/avtale
Bestem. om vann og kloakkledn, gjerdeplikt m.m.

Grunndata:
26.02.1990 - Dokumentnr: 3138 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:471 Bnr:256

01.01.2020 - Dokumentnr: 616507 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1018 Gnr:71 Bnr:330

Ingen rettigheter registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Kr. 11 047 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift, målerleie og abonnement for vann- og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 3.247,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja- 2009: Fliser gulv/vegg Baderomsinnredning Flyttet vaskeromsdel til annet rom.

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja- 1992 vann inn på stuegulv v/ verandadør, manglet skvettsink. Ble utbedret av byggmester samme dag.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja- 2021: Skiftet soverromsvindu kjeller og ytterdør. Utført av: Tor Sigve Stangeland

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja- 2019: Ny kurs og jordfeilbryter til garasje. Utført av: Tratec As Elektrisk
Produktnummer: 3062A442-68ED-47AC-9BF0-7BFBE41CCAB9