Vedderheia

Vedderlia 66

Byggeår
2021
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
858 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Pen nyere 3-roms selveierleilighet | Fin og luftig utsikt | Romslig kjøkken | Barnevennlig

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Pen og innholdsrik 3-roms leilighet, Vedderlia 66. Leiligheten fremstår som pen og moderne med gode løsninger. Leiligheten ligger i et attraktivt, populært og barnevennlig område på en nyere del av Vedderheia.
Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:
Gang, pent bad, stort kjøkken/stue med utgang til balkong, 2 romslige soverom samt garderobe/teknisk rom.
Utvendig bod og 2 biloppstillingsplasser.

Alle rom er betegnet som p-rom med unntak av garderobe/teknisk rom.

Oppvarming

Varmekabler på baderom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Det er felles biloppstillingsplass foran boligen. Her har selger 2 biloppstillingsplasser.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et attraktivt og meget barnevennlig område på en nyere del av Vedderheia. Fra eiendommen er det gangavstand til Lunde barneskole, Tinntjønn ungdomsskole, og flere barnehager. Område passer godt for barnefamilier med lekeplass, fotballbane, Tinntjønnløypa, skiløyper og idrettshall like i nærheten.

Det er ca. 3-4 minutter å gå til nærmeste bussholdeplass. Området omkranses av fantastiske turområder i skog og mark, med badeplass både ved Repstadvannet og Kjellandsvannet. Vinterstid kan du nyte skiløyper, akebakke eller stå på skøyter.

I marka finner du populære turløyper langs Tinntjønnløypa og Linnåsen. Det er kort vei til BMX-bane, lekepark og to fotballbinger, frisbeegolfbane og 5-6 min med bil til Tangvall. Så her er det aktivitetsmuligheter for enhver smak. Sjøen og gode badeplasser langs fjorden ligger en kort kjøretur unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert . Ferdigattesten gjelder 10.03.2021. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Reguleringsformål: Bolig
Reguleringsplan:
Detaljregulering for Vedderheia Nord, felt B21 datert 07.01.2018
Kommuneplan for Søgne 2018-2030, plan-ID: 201615

Tomten grenser til grønnstruktur mot syd område o_F1 med blant annet en sti over.
Se vedlagt regulering.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/471/704/2:
19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om stikkledning
Bestemmelse om overvann
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om telefonledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Vedderheia Velforening
Org.nr: 915 317 286
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Seksjonering av eiendommen er ikke tillatt
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


30.09.2019 - Dokumentnr: 1143012 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


10.10.2023 - Dokumentnr: 1114767 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.10.2020 - Dokumentnr: 3148744 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 50/200


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 62 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 400,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 74 620,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Leiligheten ligger i 4-mannsbolig

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Frank Severinsen den 05.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
UTVENDIG
Taket er tekket med takbelegg/takmembran og er fra byggeåret. Vannbord og vindskier er beslått. Taket er ikke besiktiget og er utelukkende vurdert
med bakgrunn i alder og FDV-sokumentasjon. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra byggeåret. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående/liggende bordkledning. Boligen har flatt tak tekket med takbelegg/papp. Takkonstruksjonen er gjenkledd og ikke tilgjengelig for kontroll. Det er spalter i gesimsene som indikerer at taket er luftet. Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass. Vinduene er utvendig kledd med aluminium. Bygningen har hovedytterdør og balkongdør i samme stil som vinduene med utvendig aluminiumsbekledning. Boligen har veranda bygget i tre, med utgang fra stua. Høyden på rekkverket er rett over 1 meter. Det er lagt
trykkimpregnerte terrassebord på dekket.

INNVENDIG
Innvendig er det gulv av laminat i alle rom unntatt på badet som har fliser. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Bygget er utført med forskriftsmessig radonsperre og dokumentasjon foreligger. Bygget er opplyst utført med radonsperre, ferdigattest foreligger og utbygger har gjennom søknad om ferdigattest bekreftet at alle kontrollerklæringer foreligger og at bygget er oppført iht gitte tillatelser og

gjeldende forskrifter. Boligen har elementpipe. Ildsted er ikke montert. Dørene har karmer og dørblad av tre.
Ingen punkter har fått TG3 eller TG2

Hvitevarer

Integrerte hvitevarer på kjøkkenet medfølger

Diverse

Pliktig vel-avgift: 350,- pr. år. Velforeningen har en tinglyst pantsettelseserklæring for å sikre avgiften. Pantet er på 2 000,- og følger eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/471/704/2:
19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om stikkledning
Bestemmelse om overvann
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om telefonledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om gjerde
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening
Rettighetshaver: Vedderheia Velforening
Org.nr: 915 317 286
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2019 - Dokumentnr: 327015 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Seksjonering av eiendommen er ikke tillatt
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


30.09.2019 - Dokumentnr: 1143012 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4204 Gnr:471 Bnr:704
Gjelder denne registerenheten med flere


10.10.2023 - Dokumentnr: 1114767 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


08.10.2020 - Dokumentnr: 3148744 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 50/200


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Standard renovasjonskostnad i Kristiansand kommune ihht. avfall sør sine sider er kr. 3 925.
Eiendommen har vannmåler. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler alle kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør for et hyggelig lånetilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 1.9 % inkl. mva.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 16.900,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital markedspakke kr 6.850,- I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 84000,- inkl. mva.
Produktnr: 820288A1-48DB-4CFE-837C-6E5237DE8154 Kategori: