Risdal

Vatneveien 278

Prisantydning
350 000 kr
Omkostninger
25 120 kr
Totalpris
375 120 kr
Formuesverdi sekundær
399 178 kr
Kommunale avgifter
1 320 kr / år
Byggeår
1978
P-rom
51 ㎡
Bruksareal
51 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte beliggende i naturskjønne omgivelser

Om eiendommen

Innhold

Gang, stue/kjøkken samt 3 soverom. I tillegg er det et enkelt baderom.
Utvendig bod med tørrklosett.

Standard

Enkel hytte hvor det er behov for oppgradering/modernisering. Hovedsakelig tregulv, panel på vegger. Inneholder: Gang. Stue med enkel kjøkkeninnredning. Åpen peis i stuedel. 3  soverom med køyesenger. I tillegg er det et enkelt baderom.
Utvendig bod med tørrklosett.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 51 kvm, Bruksareal: 51 kvm Sekundærrom: 0kvm.
Bra. pr. etasje.: 51 m² 
P-rom inkl: 3 soverom , Kjøkken , Stue , Gang , Stellerom

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften.

Bod med egen inngang:
BRA S-rom: 4 m2

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1978 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 25.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Deler av skiferen ligger ikke tett nok og klaprer ved msterk vind. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Synlig lekkasjeskader innvendig i himling flere plasser.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Skjevheter i utvendig fasade gir indikasjoner på svikt i reisverk eller grunnmur.
Aktivitet av skadedyr i vegg ble registrert

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist  fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vannbrett er ikke fagmessig utført. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket. Synlig vannbrett som ikke står på vindu, synlig isolasjon der vann kan renne inn i konstruksjonen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Større mengder museavføring der bakenforliggende skader må påregnes, fuktskader, skjevheter i bygningen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Store setningsskader i bygningen der 80 mm skjevheter ble registrert.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har betydelige skader. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Fuktskader på dører ble registrert.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra
kokesone i kjøkken.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarsler og brannslukningsapparat observert.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er avvik: Større setninger i bygningen som relateres til setninger i søyler.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har setningsskader. Anlagt lettklinker blokker mot terreng der noe smuldring av leca ble registrert.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Fuktskader på dører ble registrert.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Gulvet har gitt etter rundt pipe og større gliper. Større fuktskader rundt pipe der nedtagning av panel i himling for videre undersøkelser av underliggende konstruksjon anbefales.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning  utover normal slitasjegrad. Fuktmerker på dører/innredning.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Tileggskommentar: Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal, følg RV 42 mot Froland. Når du er forbi Mykland, ta til høyre ved skilt Skjeggedal/Risdal. Kjør så videre til veien deler seg, hold til venstre og over bru. Skiltet Førevann friluftsområde. Følg veien videre til nytt skilt merket Vatne. Ta her til høyre før brua. Herfra er det ca. 2.6 km. Ta opp til høyre ved rød bu.  (Veien inn til hyttefeltet er stengt med kjetting) Fra bu og inn til eiendommen er det ca 600 meter.
Hytta ligger innerst på venstre side.
Velkommen til Vatneveien 278!

Beliggenhet

Enkel hytte beliggende i naturskjønne omgivelser ca. 200 m.o.h. Flotte turområder like utenfor hytteveggen. I nærområdet finner du flotte turområder og badeplasser. En litenbiltur unna finner du Førevann hvor det er fine oppkjørte skiløyper med blant annet løypenett rundt Himmelsyna som går inn på løypenettet i Evjemarka.

Tomt

Naturtomt.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Åshild Risdal . Årlig festeavgift er pr. 19.09.2022 kr. 2.725. Neste regulering av festeavgifter er i 2025. Festekontrakten utgår i år 2059. Det er mulighet for å innløse festetomten fr kr. 150.000,-. Det gjøres oppmerksom på at det foreligger tinglyst forkjøpsrett for grunneier/og at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Det er gebyr på kr. 500,- for overføring av festekontrkt. Se vedlagte festekontrakt.
Eierform: Punktfestetomt

Parkering

Gruset vei frem til hytta. I følge selger blir ikke veien brøytet vinterstid. (Parkering nede vei veien vinterstid)
I følge festekontrakt skal parkering være på oppmerkede parkeringsplasser. Se festekontrak under §7.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som spredt fritidsbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Det arbeides for tiden med rullering av kommuneplanen.
Det er ikke forslag om endring i aktuelt omåde.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Utgifter til brøyting og vedlikehold av vei må påregnes. Se festekontrakt §7. (Vei i feltet blir ikke brøytet vinterstid)
Ikke innlagt vann/avløp. Vannpost like bortenfor eiendommen.
Årlig veiavgift for hovedveien til hyttefeltet/parkeringsplassen. Denne blir fakturert fra Vatneveien SA. Prisen i 2021 var 1250 kr.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1979/9430-4/36  Bestemmelse om veg  
06.11.1979 
Festeren skal betale andel av vedlikeholdsutgifter til
parkeringsplass og vei samt andel av renovasjonsutgifter.
Gjelder feste

1979/9430-5/36  Festekontrakt - vilkår  
06.11.1979 
festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 700
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
KONTRAKTEN KAN IKKE OVREDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1979/9430-3/36  Best. om adkomstrett  
06.11.1979 
rettighetshaver:Knr:4214 Gnr:82 Bnr:1 Fnr:47  
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-)) 500,- (Gebyr overføring av festeavgift) 25 120,- (Omkostninger totalt) 375 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 320 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.320,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Sekundær: Kr. 399 178,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vatneveien 278, Gnr. 82 Bnr. 1 Fnr. 47 i Froland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen hvitvarer
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0284

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0284. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 24.09.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 350 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.78 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063299