Vatne

Vatne terrasse 23

Prisantydning
1 690 000 kr
Omkostninger
54 620 kr
Totalpris
1 744 620 kr
Formuesverdi
292 206 kr
Formuesverdi sekundær
1 051 943 kr
Kommunale avgifter
14 806 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
59 ㎡
Bruksareal
66 ㎡
Tomteareal
223 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

PÅMELDINGSVISNING 12/6 KL. 16Delikat innredet enderekkehus med alt på en flate. Solrik tomt og barnevennlig beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Praktisk rekkehus med alt på en flate. Rekkehuset har en god romfordeling og har de senere årene blitt betydelig oppusset. Gulvene er belagt med laminat og vinyl. Veggene er bekledd med tapetserte og malte overflater.

Tidløst innredet bad med fliser på gulv og baderomsplater på vegg. Varmekabler i gulv. Badet er innredet med baderomsinnredning, toalett, dusjløsning og opplegg til vaskemaskin. Plass til tørketrommel over vaskemaskin.

Meget innholdsrikt og flott Ikea kjøkken i mørk utførelse med glatte fronter og alle hvitevarer integrert. Kjøkkenet har en god utforming som gir rom for en god arbeidsplass og barstolløsning mot stua.
Fra kjøkkenet er det utgang til en solrik og stor terrasse med videre utgang til hagen.

Lys og trivelig stue med gode vindusflater for godt med dagslys. Stuens utforming, gir rom til flere innredningsmuligheter. På kalde dager kan man nyte varmen og stemninga fra en moderne vedovn som står fint plassert i stua.

Rekkehuset har ett soverom, og et innredet rom, som benyttes av selger til soverom/garderobe.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 59 kvm, Bruksareal: 66 kvm Sekundærrom: 7 kvm.

Bra 1. etg.66 m²

P-rom inkl: vindfang, soverom, bad/vaskerom og stue/kjøkken.
S-rom inkl.: bod

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom/garderobe er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis bod/matbod. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1975 i følge Farsund kommune.
Ihht. tilstandsrapport:
Taktekkingen av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Aluminium renner og nedløp. Veggene har bindingsverks konstruksjon fra byggeår. Fasade har stående og liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør, 2018, skyvebalkongdør i malt tre, 2018. Tre terrasse, terrasse fra byggeår med bjelker og spaltegulv av impregnert materialer. Hovedinngang, støpt trapp belagt med bruddskifer. Høyde repos/terreng er under 50 cm.

Påkostning og modernisering

Boligen er modernisert de senere årene. Nytt tak lagt i 2023.
Diverse påkostninger må påregnes, ref. tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Vedovn og varmepumpe i stuen. Varmekabler på kjøkken og på bad. 
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er en oljetank på eiendommen. Denne må saneres/fjernes.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 19.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rekkehus bygget i 1975 i en etasje, på ringmur og krypkjeller. Ny taktekke og takrenner i år. Dreneringen må bedres, fungerer dårlig nå. Kryp kjeller er fuktig, til tider fritt vann. På grunn av dette har grunnmur sviller stedvise råteskader. Skyvedør i kjøkken har karm som ikke er tilpasset veggtykkelsen, døra mangler også beslag utvendig under terskel.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Grunnmursviller har misfarging og råte i etablering flere steder

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Fritt vann i del av krypkjeller.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.
Tanken nå tømmes helt, eventuelt at den tas opp.

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik: Mykt tre i karm i det ene stuevinduet.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Skyvedøra mangler beslag under terskel utvendig.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er registrert symptom på sopp/råte. Grunnmursviller har stedvise råteskader, også skader i svill bærevegg.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Se radonkart

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
Det er manglende fuktsperre på bakken.
Fritt vann i del av krypkjeller. Skader i grunnmursviller.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad /vaskerom
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Platene er montert ned mot gulvet og utsatt for fuktskade.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad /vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/ Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Gulvbelegget er løs i skjøtene også skadet av varmekablene ved skyvedøra..

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

TG2 -AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad /vaskerom
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Sluk inn under dusjkabinettet.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad /vaskerom

Det er avvik: Via hull i vegg mellom kjøkken og bad ble det brukt hammerelektrode ned i bunnsvilla slått ned til ca. midt ned i svilla, her var det ennå fukt igjen, målt til 18 - 19 %. Selv om svilla er tørr på overflaten. Ukjent årsak til fukt nede i svilla, men det har vært en
kortvarig lekkasje, vann som har fulgt ventilrøret fra taket, under omtekkingen.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik: Ved befaring var det vann rundt ventilrør for avløp i vegg mellom bad og kjøkken. Ved ny befaring 5.5. sammen med rørlegger var området med fukt tørket ut. Årsak til vannet kan ha sammenheng med bytte av tak.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Ved renovering av kjøkken ble også vannrør til bad byttet til plastrør. Arbeid utført august 2018. Arbeid utført av Tratec teknikken

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Vannrør ut fra vannmåler ble byttet fra kobber til plast i august 2018. Det har også etter avdekking av feil på vannmåler, blitt byttet vannmåler i mai 2023. I sammenheng med dette ble også resterende deler av kobberrør til og med vannmåler byttet til plastrør. Arbeid utført av Tratec teknikken

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja.
Beskrivelse: Ble vinteren 2022 oppdaget fukt på innside tak. Hele taket fikk derfor ny takshingel våren 2023. Fukt ikke oppdaget siden bytte av tak.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Etter oppussing av nytt kjøkken i 2018 ble det observert mus i kjøkkeninnredningen. Årsaken viste seg å skyldes en åpning som ikke var ordentlig tettet under kjøkkeninnredningen da nytt kjøkken ble montert. Da feilen i 2020 ble lokalisert og rettet opp i, har det siden ikke vært observert mus eller andre skadedyr på eiendommen.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Bytte av sikringsskap og deriblant montering av varmekabler i gang, høsten 2020. Utvidelse stikkontakt til el-billader høsten 2022. Utestikkontakt til robotgressklipper montert av ufaglært sommeren 2022. Arbeid utført av Lister el-installasjon.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse Service varmepumpe i 2017 og 2020. Arbeid utført av Lister varmepumpe.

13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja.
Beskrivelse: Montert industrikontakt sommeren 2022 for tilkobling til elbillader.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Gammel takshingel fjernet og erstattet med ny takshingel våren 2023.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja
Beskrivelse: Kjøkkenet er bygget ut sommeren 2018. Terrassen er også bygget ut, dette var den allerede da nåværende eier overtok boligen18
18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja.
Beskrivelse: Det er søkt om utbygging av kjøkken som er godkjent. Terrassen er ikke søkt om godkjenning.

20. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja.
Beskrivelse: Manglende tillatelse på utbygg av terrasse.

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Ja.
Beskrivelse: Manglende tillatelse på utbygg av terrasse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, kjør i retning mot Kviljo. Ta til høyre ned Industriveien, rett etter bensinstasjonen. Ta deretter til høyre og eiendommen ligger på høyre side merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Barnevennlig og solrik beliggenhet, ca. 1 km fra Vanse sentrum. Boligen ligger i et veletablert boligfelt, med kort avstand til områdets lekeplass og balløkke. Kort vei til flere av Vanses fasiliteter som bl.a. barnehager, idrettshall, butikker og skoler. Rekkehuset har en usjenert terrasse og grenser til friarealet.

Tomt

Areal: 223 kvm, Eierform: Eiet tomt
Plenlagt område bak eiendommen som grenser mot friarealet. Stor solrik terrasse og delvis overbygd inngangsparti hvor man kan nyte morgenkaffen i sola.

Parkering

På egen tomt, i gate og på felles parkeringsplass.
Eier har undersøkt mulighet for å bygge carport/garasje i tilknytning til boligen. Det går rørføring her som vanskeliggjør dette.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 23.01.1976. Ferdigattesten gjelder nybygg/våningshus.
Det foreligger ferdigattest datert 26.04.2023. Ferdigattesten gjelder tilbygg.

Terrassen er i nordvestre del av tomta bygd over på kommunalt område. Det foreligger ikke godkjenning på dette.  Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Vatne Østre, datert 07.03.1973.

Bak eiendommen på friarealet er det planlagt en lekeplass.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1976/2995-2/40 Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SAMVIRKE VEDKOMMENDE VERTIKALT DELT BOLIG
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling på boligen.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-)) 54 620,- (Omkostninger totalt) 1 744 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 806 pr. år pr. 2022.
Beløpet inkluderer vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og branntilsyn- og feiegebyr. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1296,- pr. år 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 292 206,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 1 051 943,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vatne terrasse 23, Gnr. 22 Bnr. 85 i Farsund kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.
Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn medfølger.
Redskapsbod utside er inkludert. Innhold medfølger ikke.
Følgende er ikke inkludet:
- garderobeskap (løs) på soverom
- hylle baderom (løs)
- vitrineskap stue
- robotgressklipper
- vaskemaskin
- tørketrommel

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0018

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0018. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 450) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 690 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.78 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3068550