Farsund

Varbakgaten 33, Varbak Vju.

Prisantydning
kr - 10 200 000 kr
P-rom
- 138 m2
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
H0101 1 1. 54 ㎡ 54 ㎡ 2 999 290 kr
H0103 3 1. 111 ㎡ 115 ㎡ 6 663 670 kr
H0104 2 1. 103 ㎡ 106 ㎡ 5 638 670 kr
H0105 1 1. 75 ㎡ 78 ㎡ 4 664 920 kr
H0106 1 1. 66 ㎡ 74 ㎡ 4 101 170 kr
H0201 1 2. 54 ㎡ 55 ㎡ 3 691 170 kr
H0202 2 2. 80 ㎡ 85 ㎡ 5 074 920 kr
H0203 3 2. 112 ㎡ 116 ㎡ 6 919 920 kr
H0204 3 2. 103 ㎡ 106 ㎡ 5 688 670 kr
H0205 1 2. 75 ㎡ 78 ㎡ 4 664 920 kr
H0206 1 2. 70 ㎡ 74 ㎡ 4 254 920 kr
H0207 3 2. 133 ㎡ 136 ㎡ 8 303 670 kr
H0301 3 3. 138 ㎡ 146 ㎡ 9 328 670 kr
H0302 3 3. 118 ㎡ 122 ㎡ 7 381 170 kr
H0303 3 3. 103 ㎡ 106 ㎡ 5 894 920 kr
H0304 1 3. 75 ㎡ 78 ㎡ 4 869 920 kr
H0305 1 3. 66 ㎡ 70 ㎡ 4 357 420 kr
H0306 3 3. 134 ㎡ 137 ㎡ 8 764 920 kr
H0401 3 4. 138 ㎡ 146 ㎡ 9 636 170 kr
H0402 3 4. 117 ㎡ 121 ㎡ 7 688 670 kr
H0403 2 4. 103 ㎡ 106 ㎡ 6 151 170 kr
H0404 1 4. 75 ㎡ 78 ㎡ 5 074 920 kr
H0405 1 4. 66 ㎡ 70 ㎡ 4 664 920 kr
H0406 3 4. 134 ㎡ 137 ㎡ 9 174 920 kr
H0501 3 5. 171 ㎡ 1 170 kr
H0502 3 5. 123 ㎡ 127 ㎡ 10 226 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Velkommen! Nye lekre utsiktsleiligheter på Farsunds tak.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Med utsikt til et godt liv.
Farsund sykehus bygges nå om til 29 lekre leiligheter, som alle vil få en spektakulær utsikt over Farsund by, skjærgården og havet. Sentrum er en kort sykkeltur unna. Leilighetene varierer fra ca 57 til 142 kvm, mange har gjennomlys og balkong på 2 sider. Biloppstillingsplass i helt ny parkeringskjeller medfølger. Flotte fellesområder med bl.a fellsrom på neste 40 kvm og gjesterom med bad (begge i 1.etg.). Direkte ut fra fellesrommet blir det en fellesterrasse på ca 66 kvm hvor det blir tilrettelagt for grilling og annen sosial hygge. På et flott utendørs fellesareal på bakkeplan på hjørnet mot Gabriel Lundsgate kan man treffe naboen for en kaffekopp i sola. På Varbak skal du kunne bo uansett alder og livsfase. Her skal du kunne residere og feriere. Med utsikt til et godt liv ...

Standard

Leilighetene vil få en god nybyggstandard med bl.a eikeparkett fra Kährs, lekre 60x60 fliser og kjøkkeninnredning fra Strai Kjøkken. De fleste leiligheten i front får innglasset hagestue (hvis ønskelig). Flere av leilighetene har gjennomlys og balkong på 2 sider.

Se mer informasjon i leveransebeskrivelsen og romskjema i prospektet.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være innen utgangen av 4.kvartal 2023. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 1.kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Elektriske varmekabler i entrè, stue, kjøkken og bad. Leilighetene i 5.etg. får vannbåren gulvvarme i samme rom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Det er tidligere Farsund sykehus som nå bygges om til flott leilighetsbygg med helt ny parkeringskjeller. Bygget har adresse Varbak gaten 33 og ligger på "Farsunds tak", med en spektakulær utsikt over byen, skjærgården og havet.

Tomt

Eierform: FellestomtCa. 3.983 kvm. Det skal fradeles en parsell i den nordlige delen av tomten. Parsellen som fradeles er ca 800 kvm, dvs at eiendommen som leilighetene bygges på blir ca 3 da. etter denne fradelingen. 

Beskaffenhet:
Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan i prospektet.

Parkering

Det avsettes 29 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller.
Hver leilighet selges med en biloppstillingsplass inkludert. Det vil i tillegg bli mulig å kjøpe P-plass på bakkeplan etter prinsippet "førstemann til mølla". Pris på disse er kr. 100.000,- (det er 6 plasser tilgjengelig).

Det blir 4 stk. gjesteparkeringsplasser langs bygget ved inngangspartiet.

Biloppstillingsplasser og sportsboder i P-kjelleren vil ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Elbil-lader med høy kapasitet kan installeres på biloppstillingsplass hvis ønskelig. LRE Elektro må brukes som installatør. Fastpris er kr. 26.500,–.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i teknisk forskrift (1.-4.etg. bygges ihht TEK-10, 5.etg. bygges etter TEK 17).
Bodene blir utstyrt med strømpunkt.

Det er eget tilfluktsrom i bygget. Dette brukes til bod nr. 305, 401, 402, 403, 404, 405 mv. Bodene må kunne fjernes innen 72 timer ved beredskapsvarsel fra Farsund kommune.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tjenesteyting/kontor, tilhører områdereguleringsplan for Farsund Sykehus, vedtatt april 2014. Siste vedtatte reguleringsendring etter forenklet prosess, plan ID 3801. 
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres oppmerksom på at parsellen i nord som fradeles (ca 800 kvm) tilhører samme reguleringsplan som ovenfor. Dvs at det må påregnes bebyggelse på parsellen.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2015/887326-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
28.09.2015
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:242
OVERFØRT FRA: 4206-1/786, 4206-1/1048/0/1-9
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/887334-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
28.09.2015
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:785
OVERFØRT FRA: 4206-1/786, 4206-1/1048/0/1-9
Gjelder denne registerenheten med flere

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Leilighetene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av kjøpesum, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 200.000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Eiendomsskatt

Blir fastsatt etter ferdigstillelse.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Brøk for fordeling blir avrundet (desimal >< 5). Driftskostnader parkeringshus vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25-30,- pr. kvm BRA pr. MND. Kommunale avgifter kommer i tillegg. Budsjett over felleskostnader er under utarbeidelse. 

Felleskostnader kan bla. dekke forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Farsund kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Varbakgaten 33, Varbak Vju., Gnr. 1 Bnr. 1048 i Farsund kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Totalentreprenør vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Kostnader til arkitekt og evt prosjektering ifm endrede tegninger ol bæres av kjøper/interessent dersom endringene ikke bestilles.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 60% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselger, nødvendig byggelånsfinansiering  innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 6 mnd fra salgsstart.  Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 6 månedersfristen har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Finn.no: Visningstekst

Visning på byggeplass avtales med megler.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3047946