Birkenes - Birkeland

Valtjønnvegen 5A

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
80 870 kr
Totalpris
2 680 870 kr
Formuesverdi
825 581 kr
Formuesverdi sekundær
2 972 092 kr
Kommunale avgifter
26 860 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
209 ㎡
Bruksareal
315 ㎡
Tomteareal
1 797 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig og innholdsrik del av tomannsbolig med fem soverom. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik del av en tomannsbolig med attraktiv beliggenhet. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Gang, stue, kjøkken, vaskerom, to bad og fem soverom.
Kjeller: Fire boder.
Loft: Lagringsplass.

Standard

Utvendig:
Glasserte tegltakstein fra byggetiden. Undertak av asfaltpapp. Undertaket på der hvor det ble sjekket så forholdsvis ok ut. Eier opplyser om at taktekking er lagt nytt i 2007. Takrenner og nedløp er av plast. Taknedløp går i lukket rør i bakken. Stigtrinn til pipen er ikke montert. Det er feieluke på loftet som kan brukes av feier. Der mangler det plate foran luken. Det må monteres. Deler av taket har snøfangere. Stående og liggendebordkledning. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt. Noen bord har litt tørkesprekker. Der må det males oftere. Saltak. Takkonstruksjon fra byggetiden. Bordtak oppå bjelker. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen. Mellom pipen og undertaket er det ikke tettet.
Det bør gjøres. Da må papp brettes og festes rundt pipen. Som igjen klemmes bak lekter på taket. Det er noen støvete grå felt på noen bord. Dette kommer mest sannsynlig fra når huset ble bygget, ble bordene først brukt i forskaling før de ble brukt som takbord. Vanlig før i tiden. Vinduer på loftet, kjeller og store stuevinduer er fra byggetiden. Et stort stuevindu har nyere glass. Ellers er vinduer skiftet i perioden 2012 - 2013. Ytterdør av tre. Dører ok. Terrasseplatting. Terrassebord i tre. Montert på stolpesko og betongpilarer. På baksiden av boligen er det også en Terrasse uten rekkverk. Den har halvtak over. Halvtaket er ikke dimensjonert riktig med tanke på snølast. Terrassebord trenger vanlig vedlikehold. Ellers ok. Trapper i tre og mur. De har ikke tilstrekkelig rekkverk. Det må monteres på grunn av sikkerhet.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt. Normal oppussing må påregnes.
Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Om gulver skal rettes, må de
flytsparkles eller bjelkelaget må åpnes og rettes. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn i kjelleren. Peisovn i stuen. Vegger og gulv i mur. Synlig saltutslag på vegger av mur. Det må nevnes at rom under terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Når det ikke er drenert rundt boligens vegger under terreng kan det komme inn fukt. Det må da dreneres på utsiden. (Anbefales også å etterisolere på utsiden). Gulv mot grunnen må fuktsikres med radonduk (eller plast). Innvendige flater må tørkes ut. (Avfukter er vanlig å bruke til det). Trapp i tre opp til loftet. Trapperom ned til kjelleren. Trappene har ikke tilstrekkelig rekkverk. Trappene har normalt bruksslitasje. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad mot vest. Mot entrè. Badet er pusset opp i 2012. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren
til dusjkabinettet. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til dusjen. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Bad nr. 2: Bad Øst. Badet er pusset opp i 2013. Ufaglært. Flatt gulv. Biltemarør synlig i veggen. Veggplater og himling er i ok stand. Ingen synlig fuktsikring i gulvet. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er fuget under døren på en oppkant. Ikke fagmessig utført Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til dusjen. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Vaskerom: Vaskerommet er pusset opp i 2013. Flatt gulv. Ingen dokumentasjon på utførelse. Ufaglært. Veggplater og himling er i ok stand.
Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. Ved inspeksjon i sluket er det vanskelig å se hvordan det er gjort med fuktsikring.
Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det må monteres elektrisk avtrekksvifte. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Rommet ligger mot kjøkkeninnredning og ytterveg.
Kjøkken: Innredning og benkeplater ble montert i 2011. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran i kjelleren. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Kobberrør i fra byggetiden. Nyere vannrør i plast. Rør i rør skap på vaskerommet må sjekkes av rørlegger. Avløpsrør av plast og soil. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Soilrør i fra byggetiden inne i boligens gulv og vegger. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Lufting fra ventil og vinduer. Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad. Varmepumpen virket ok. Vvbereder med ukjent alder. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen.

Tomteforhold:
Boligen er bygget på flatere tomt. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Ingen vesentlige sprekker i grunnmuren. Noen mindre vesentlige sprekker. Men litt oppussing må gjøres. Flater tomt rundt boligen. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Det opplyses om i tidligere prospekt av oljetank er nedgravd. Den var ikke helt tom. Det anbefales å få firma til å tømme den,
sjekke den for utettheter, melde inn til kommunen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 209 kvm, Bruksareal: 315 kvm Sekundærrom: 106 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 103 m²  - 1. etg. 212 m²
P-rom inkl: 1. etg.: vindfang, gang, stue, kjøkken, trapperom, vaskerom, 2 bad og 5 soverom.
S-rom inkl.: 1. etg.. trapperom. Kjeller: trapperom og 4 boder.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Innvendige mål er gjort med laser. Areal for trapper er tatt med som S-rom.Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. To soverom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis Gang/tekjøkken og det ene rommet er opprinnelig to soverom hvor vegg er fjernet og nå et stort soverom. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Birkenes kommune. Se tilstandsrapport.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er vedovn i kjelleren og peisovn i stuen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Boligen ble i 2008 ombygget og seksjonert til to seksjoner. Tomten er felles mellom seksjon 1 og 2, det er ikke gjort noen avtale på hvem som benytter hva. Stoppekran til vann for seksjon 1 ligger i kjeller i seksjon 2, denne bør flyttes og dør mellom seksjonene bør blokkes.

Varmtvannstanken til snr. 2 ligger i boden til snr. 1. Denne må flyttes inn til snr.2. Kostnader og arbeid forbundet med dette påhviler kjøper.

Det er registert kulturminne på eiendommen. Kulturminner kan innebære begrensinger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m.
Datering: Jernalder
Art: Gravminne
Vernestatus: Uavklart

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 07.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Del av tomannsbolig på Birkeland. Utvendig er boligen ok vedlikeholdt og oppgradert. Men det er ikke drenert rundt grunnmuren. Noen vinduer er byttet. 2 bad og vaskerom er pent oppgradert, men litt ufagmessig. Kjøkkeninnredning fra 2011. Benkeplater må pusses og behandles. Noen rør er eldre, noen er byttet. El-kontroll anbefales.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - store eller alvorlige avvik som krever umiddelbare tiltak
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk. Ut i fra sikkerhet må noen  rekkverk monteres. Halvtak er ikke dimensjonert riktig.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens
krav for avstand mellom spiler.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt  høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk i trappen opp til loftet.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler.

TG2 - avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Mellom pipen og undertaket er det ikke tettet. Det bør gjøres. Da må papp brettes og festes rundt pipen. Som igjen klemmes bak lekter på taket.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Noen vinduer er og regnes som eldre.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom under terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrening inn i kjellermur.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2
Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Slitte benkeplater. Ellers ok.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist skader i beslagløsninger. Feier kan bruke luke på loftet, men det må monteres et beslag på gulvet foran luken.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Alt er gjort som det skal.
Arbeid utført av: Skuggevik rørlegger firma
Er arbeidet byggemeldt? Nei.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglærte.
Beskrivelse: Varmepumpe og elektrisk arbeid.
Arbeid utført av: Birkeland elektrisk AS

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i et veletablert boligområde like ved Birkeland sentrum. Boligområdet består i hovedsak av villabebyggelse. Boligen ligger like ved skole og barnehage. Fra boligen er det gangavstand til Birkeland sentrum og alle de fasiliteter som følger. Det er kort vei til fine bade- og turområder.

Tomt

Areal: 1 797 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Biloppstillingsplass på fellestomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for bruksendring, innredning av leilighet i underetasje, datert 20.09.2002. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, og tilhører reguleringsplan Birkeland Sør 2, datert 19.02.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr 1993/3062-2/37, tinglyst 11.06.1993 Best. om vann/kloakkledn.  
rettighetshaver:Knr:4216 Gnr:87 Bnr:155  
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: 4216-87/91
Eier av gnr 87, bnr 91 gir eier av gnr 87, bnr 155 rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over bnr 91 for tilkobling til offentlig ledningsnett.
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)) 80 870,- (Omkostninger totalt) 2 680 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 26 860 pr. år Dette inkluderer avgift til vann og avløp, feiing og eiendomsskatt, samt renovasjon til Libir.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 8367,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 0,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Kr. 0,-

Formuesverdi

Primær: Kr. 825 581,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 972 092,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Valtjønnvegen 5A, Gnr. 87 Bnr. 91 Snr. 2 i Birkenes kommune. Sameiebrøk: 2/3

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fyseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 600 000,-) (Kr.83 200) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.111 685)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059801