Tvedestrand

Vålandsveien 763

Prisantydning
1 490 000 kr
Omkostninger
57 550 kr
Totalpris
1 547 550 kr
Formuesverdi
644 584 kr
Formuesverdi sekundær
2 449 418 kr
Byggeår
1900
Internt bruksareal (BRA‑i)
138 ㎡
Bruksareal
138 ㎡
Tomteareal
1 181 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig med uthus som trenger oppussing - landlig - nær golfbanen på Nes

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over 2 plan og inneholder; gang, bad med wc og hjørnekar, mellomgang, 2 stuer, kjøkken og vaskerom med direkte utgang.
Trapp opp til loftsetasjen med gang, 2 rom med begrenset taqkhøyde og ett rom som ikke er ferdigstillet samt kott

Oppvarming

Varmekabler i bad, peisovn i stuen ellers elektrisk oppvarming

Beliggenhet

Adkomst

se kart på finn.no

Parkering

Parkering på egen eiendom

Beliggenhet

Landlig beliggende like innenfor Nes Golfbane: det er ca 22 min (27 km) fra Arendal sentrum og ca 22 min (16 km) kjøring fra Tvedestrand sentrum

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke tegninger for loftsetasjen og er ikke omsøkt i henhold til dagens bruk.

Vei, vann og avløp

Boligen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Vann fra brønn som ligger på naboeiendommen. Det er ikke tatt prøver av vannet. Det foreligger utslippstillatelse for eksisterende helårsbolig m/ vannklosett. Septiktank
Tilknyttet offentlig vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/40/28:
09.11.1987 - Dokumentnr: 5238 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:40 Bnr:27
Bestemmelse om veg


18.09.1987 - Dokumentnr: 3595 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:40 Bnr:17


01.01.2020 - Dokumentnr: 1417201 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:40 Bnr:28


09.11.1987 - Dokumentnr: 5238 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:40 Bnr:17
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.


Info energiklasse

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 37 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 57 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Spredt enebolig bebyggelse i nabolaget. Ett hus ligger tett på og det er en tomt like ved siden som ikke er bebygd

Standard

Det er steingulv, parkett, belegg og malte tregulv i de fleste boligrom. Fliser på gulv i kjøkken.
Hovedsakelig malt og umalt panel, malt tapet og en malt tømmervegg.
Bosch oppvaskmaskin, ikea stekovn og koketopp, stål ventilator følger dersom det står igjen på overtakelsesdagen
El tavle fra år 2000 og tilbygg fra år 2000
Pumpe til vann er plassert på vaskerommet
Tidligere eier opplyser at det er Telenor fiber


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 14.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig ifølge eier fra ca. 1900 tallet men ukjent eksakt årstall. Tilbygg i henhold til bygningstegninger 1998. Boligen fremstår med behov for renovering utfra tilstand og skader. Det var snø på første befaring, befaring i forbindelse med
utbedret forsikringsskade. Manglende lufting av takkonstruksjon, utettheter i tekkingen er registrert ved begrenset besiktelse av takkonstruksjonen. Krypkjeller under boligen med registrert høy relativ luftfuktighet og utbedring anbefales.
Etasjeskille med skjevheter, høyere fuktverdier i etasjeskille ble registrert mot krypkjeller som relateres til avdamping fra grunn. Innvendig vurderes boligen med større slitasje, manglende avslutninger og ufagmessigheter. Våtrom er nylige utbedret av forsikring i forbindelse med fuktskader, det er ikke utført oppgraderinger utfra dagens forskrifter. Privat avløp og brønnvann, ukjent tilstand og videre undersøkelser med undersøkelse av brønn og avløpsanlegget
anbefales av fagfolk. Elektrisk anlegg der gjennomgang pga. eldre anlegg og synlig feil og mangler anbefales med utvidet el-kontroll. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Taktekking,TG3
Snø på befaringsdagen og begrenset besiktelse av overflater. Utvendig primærtekking med metallplater, ukjent årstall på selve tekkingen.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Det er ingen lufting i konstruksjonen.
- Det er påvist råteskader.
- Oppdatering av rapport i forbindelse med bad/vaskerom viser skader på tekkingen og råte på siden.
Tiltak
- Lokal utbedring/utskifting av fukt/råteskadet treverk.
- Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Nedløp og beslag,TG3
Plast takrenner i forkant av bolig, manglende takrenner resterende rundt boligen.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det er påvist avvik i beslagløsninger.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
Tiltak
- Nye renner og nedløp må monteres
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Veggkonstruksjon,TG2
Utvendig stående bordkledning. Det var mye snø rundt boligen på befaringsdagen og besiktelsen var begrenset.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Musebånd/lusing må etableres.

Takkonstruksjon/Loft,TG3
Begrenset tilgang til takkonstruksjon via takluke.
Vurdering av avvik:
- Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
- Det er ingen lufting i konstruksjonen.
- Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
- Synlig misfarginger som relateres til utettheter i taktekkingen der man ser ut i møne.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.
- Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vinduer,TG2
Malte trevinduer med 2-lags glass.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
Tiltak
- Vinduer må justeres.
- Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

Dører,TG3
Hovedytterdør, boddør.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
- Boddør på vaskerom i dårlig forfatning og går ikke å lukke.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
- Utbytting av boddør og videre vedlikehold, anleggelse av terskelbeslag.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper,TG3
Trapp ned til krypkjeller. Det var mye snø på befaringsdagen og ukjent tilstand på selve trappen. Synlig manglende rekkverk.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de er snøfri.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig
Overflater,TG3
Laminat, malt tregulv, fliser på gulver. Trepanel, plater på vegger. Trepanel, plater i himling.
Vurdering av avvik:
- Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Lekkasjeskade der vann var synlig på vaskerom, bad, kjøkken. Boligen fremstår ikke ferdigstilt, størres slitasje, skader.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Trebjelkelag, stubbloftsgulv mot krypkjeller.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Synlig aktivitet av borrebille i bjelker mot krypkjeller som relateres til høy relativ luftfuktighet.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Radon,TG2
Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Pipe og ildsted,TG3
Mursteinspipe med ildsted.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Pipevanger er ikke synlige.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Pipa har rennemerker etter sotvann.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.
- Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
- Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Krypkjeller,TG3
Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Det er tilgang til en liten del av krypkjelleren, ukjent videre tilstand på del som ikke er tilgang til.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
- Organiske materialer lagret i krypkjeller er råteskadet.
- Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5–6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.
Tiltak
- Fuktsperre på bakken bør etableres.
- Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
- Isolering av bakken vil dempe det temperaturmessige etterslepet og gi lavere relativ fuktighet (RF) i de kritiske periodene sommerstid. Isolering av bakken erstatter ikke varmeisolasjon i bjelkelaget. Grunnen avrettes med løs lettklinker eller pukk. På avrettingen isoleres det med isolasjonsplater, for eksempel 50 mm ekspandert polystyren (EPS) eller mineralull innstøpt i plastfolie (vintermatter). Alternativt isoleres grunnen med minimum 300 mm lettklinker. På oversiden av isolasjonsmaterialene legges en fuktsperre, for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie. Ved bruk av vintermatter er det ikke behov for separat folie. Høy grunnvannsstand, vann som følger bart fjell eller som transporteres kapillært opp til overflaten, kan tilføre kryperommet fritt vann. I tillegg kan vann som trenger inn gjennom lave ventiler eller sår i ringmuren, samt lekkasjevann fra rørinstallasjoner i kryperommet, samle seg i groper. Fritt vann må dreneres bort før videre utbedring starter.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendige trapper,TG2
Tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Tiltak
- Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
- Trappen må påregnes skiftes ut.
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

Innvendige dører,TG2
Malte fyllingsdører
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom
1. etasje > Vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

1. etasje > Vaskerom
Ventilasjon,TG2
Lufteventil anlagt.
Vurdering av avvik:
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

1. etasje > Bad
Overflater vegger og himling,TG2
Malte plater på vegger. Visuell befaring av tilgjengelige flater som ikke er tildekket viser ikke større avvik på befaringsdagen.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

1. etasje > Bad
Overflater Gulv,TG3
Belegg på gulv Visuell befaring med enkle undersøkelser som nivellering.
Vurdering av avvik:
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

1. etasje > Bad
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Plastsluk, synlig belegg klemt til klemring. Ukjent videre underliggende konstruksjoner da dokumentasjon på utførelse ikke er fremlagt.
Vurdering av avvik:
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Tiltak
- Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

1. etasje > Bad
Ventilasjon,TG3
Ingen mekanisk ventilasjon.
Vurdering av avvik:
- Rommet har ingen ventilasjon
Tiltak
- Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken
1. etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken med profilerte fronter, heltre benkplate. Utstyr: kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr, platetopp.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
- Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Sprekker og løse fliser på gulv. Større slitasje på innredning.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

1. etasje > Kjøkken
Avtrekk,TG3
Kjøkkenventilator.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert avvik med avtrekk.
- Ved funksjonstest var det høy ulyd fra ventilator.
Tiltak
- Ventilatoren må skiftes.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner
Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast som er synlig innvendig.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
- Skal avviket lukkes, må løsning på lufting av kloakk etableres.
- Skal avviket lukkes må løsning på lufting av kloakk dokumenteres/fremvises.

Ventilasjon,TG3
Naturlig ventilering
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Tiltak
- Spalte eller veggventiler for tilluft må lages.
- Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Anbefales å anlegge vegg ventiler i tillegg til lufte spalter på vinduer i rom med bruks belastning for tilfredsstillende ventilering. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Andre VVS-installasjoner,TG2
Vannpumpe, brønnvann.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.

Varmtvannstank,TG2
200 liters varmtvannstank.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Elektrisk anlegg,TG3
Sikringsskap med automatsikringer. Tvangssalg og spørsmål til eier er derfor ikke fylt ut. Rekvirent har ikke inngående kjennskap til anlegget.
21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar:
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent
Kommentar:
3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ukjent
Kommentar:
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Ukjent
Kommentar:
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Ukjent
Kommentar:
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Ukjent
Kommentar:
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ja
Kommentar:
14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Nei
Kommentar:
16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Eldre elektriske komponenter der utbyttinger og oppgraderinger vil være påregnelig.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Branntekniske forhold,TG3
Manglende røykvarslere, brannslukningsapparat
17. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
18. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
Kommentar:
19. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
20. Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand. Ved visuelle observasjoner er det ikke avdekket fuktsikring.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Tiltak
- Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
- Anbefaler generelt å benytte drenerende masser under hele bygningen og ved tilbakefylling mot yttervegger under terreng. Drenerende masser sikrer at vann som finner veien ned i grunnen, ledes til et lavere nivå enn bygningskonstruksjonene og enten forsvinner videre ned i grunnen eller ledes bort i drensledningene. Dermed unngår man vanntrykk inn mot veggen. Drenerende masser må beskyttes med fiberduk mot inntrenging av finpartikler fra byggegrunnen og de øvrige gjenfyllingsmassene. Vegger mot terreng skal utformes fuktsikre. Fuktsikre betyr i denne sammenhengen at veggen må ha et kapillærbrytende og vannavvisende sjikt på utvendig side som sikrer at vann som dreneres ned i massene på utsiden av veggen, ikke kan trenge inn til veggen. Utvendig isolering av veggen og god lufttetthet er også viktig med hensyn til veggens fuktsikkerhet.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Gråsteinsmur, betongmur.
Vurdering av avvik:
- Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Riss og sprekker oppstår når betongen utsettes for en strekkbelastning som er større enn strekkapasiteten. Riss og sprekker kan føre til at nedbrytende stoffer som karbondioksid, klorider, kjemikalier og vann lettere trenger inn i betongen.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.

Terrengforhold,TG3
Det var snø på befaringsdagen og alle horisontale flater var tildekket.
Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
- Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
- Synlig fukt/vann i krypkjeller.

Tiltak

- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
I henhold til kommunale dokumenter er ikke boligen tilkoblet offentlig vann og avløp. Privat avløp og brønnvann.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Tiltak
- Avløpsanlegget må sjekkes.
- Foreta kontroll av brønnvann.
- Vannkvalitet må dokumenteres

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Bygningstegninger fra 1998 fremlagt. 1. etasje fremstår som opprinnelig planløsning. Det er ikke fremlagt plantegninger for lofsetasje og er ikke omsøkt i i henhold til dagens bruk.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Lav takhøyde i boligens 1. etasje, under dagens krav til takhøyde. Manglende rømningsvinduer fra loftsetasje

Enebolig
Standard : Enkel standard
Vedlikehold : Bygningen fremstår med behov for renovering, oppgraderinger, vedlikehold.
Bod
Standard : Enkel standard
Vedlikehold : Ved besiktelse utvendig pga. vurderes bygningen i dårlig forfatning by

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2000

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4213/40/28:
09.11.1987 - Dokumentnr: 5238 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4213 Gnr:40 Bnr:27
Bestemmelse om veg


18.09.1987 - Dokumentnr: 3595 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4213 Gnr:40 Bnr:17


01.01.2020 - Dokumentnr: 1417201 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0914 Gnr:40 Bnr:28


09.11.1987 - Dokumentnr: 5238 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighet hefter i: Knr:4213 Gnr:40 Bnr:17
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer feiing, renovasjon og privat slamanlegg.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Det er ingen krav til egenerklæring ved tvangssalg.
Produktnummer: A045EBF5-9DA9-4804-BBA3-B82044013BA7 Kategori: