Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Vågsbygdveien 32 og 34.

Prisantydning
4 250 000 kr
Omkostninger
107 420 kr
Totalpris
4 357 420 kr
Felleskostnader
5 172 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
5 676 kr / år
Byggeår
2011
Tomteareal
4 844 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Vågsbygd - To næringslokaler med god eksponering i Kirstens Park

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere to nyere og moderne butikk/kontorseksjoner med sentral beliggenhet. Meget godt eksponert rett  ved Lumberkrysset. Tilhørende sameiet Kirsten park med både restauranter (take away), frisør, bank/eiendomsmegler og kontorlokaler oppover i etasjene. Samlet areal BTA:  158 m2  hvorav seksjon 57  (nr. 32) er 118 m2 og seksjon 56  (nr. 34) er 40 kvm. Velkommen til visning,

Oppdragsnummer

9-21-0118

Salgsobjekt

Vågsbygdveien 32 og 34., Gnr. 14 Bnr. 60 Snr. 56 og Gnr. 14 Bnr. 60 Snr. 57 i Kristiansand kommune.

Beskrivelse av selskapet

Det er selskapet BJT eiendom AS som skal selges. Selskapet eier seksjonene Gnr: 14, Bnr. 60, Snr: 56 og 57 i Kristiansand kommune.

Selger

Bjt holding as

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet på Kirsten Park rett ved Lumberkrysset. Gangavstand til både Lumberområdet som er under utbygging og Vågsbygd senter med alle butikktyper.

Næringstype

Næringsseksjoner.

Eierform

Eierseksjoner

Byggeår

2011 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Mur.

Areal

Samlet areal BTA:  158 m2 
Seksjon 57: (nr. 32) er 118 m2
Seksjon 56: (nr. 34) er 40 m2

Innhold

Innhold

Nr. 32 - 1. etasje: Resepsjon, mingleområde, undervisningsrom, kjøkken, Wc
Nr. 34 - 1. etasje: Butikklokale, kott m/vaskekum, Wc

Standard

Gjennomgående meget god standard.

Diverse

Naboeiendom skal bebygges.

Parkering

Parkeringskjeller ved siden av. Mulighet for å leie hvis ledig.

Oppvarming

Balansert ventilasjonsanlegg. Fjernvarme.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 4 844 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.03.2021 i flg. matrikkelbrev mottatt fra Kristiansand kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring, tilhører reguleringsplan Vågsbygd senterområde, datert 14.05.2008. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1968/2806-1/93  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst  03.04.1968.

1968/4424-1/93  Best. om vann/kloakkledn.  
Tinglyst 04.06.1968.

1987/17005-1/93  Bestemmelse om veg  
Tinglyst 06.11.1987.

2014/61334-3/200  Bestemmelse om bebyggelse  
Tinglyst  22.01.2014.
Bestemmelse om nødvendig påkobling på teknisk anlegg
Bestemmelse om benyttelse av felles uteareal.

2014/61334-4/200  Erklæring/avtale  
Tinglyst 22.01.2014 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:14 Bnr:660  
Bestemmelse om bruk av søppelrom.

2014/61334-5/200  Erklæring/avtale  
Tinglyst 22.01.2014 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:14 Bnr:60 Snr:61  
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:14 Bnr:60 Snr:62  
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:14 Bnr:60 Snr:63

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Ingen leieforhold medfølger.

Energiattest

Det foreligger ikke energiattest.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Eiendommen er fastsatt til NOK Kr. 6.000.000,- (markedsverdi) i skattemeldingen for 2020.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.20 er kr. 3.022.385,-
2%     NOK   55.949,-
10%   NOK     9.917,-
Totalt NOK   65.866,-

Eierkostnader

Årlige fellesutgifter inkl. fjernvarme for begge seksjonene er kr. 62.064,-
Eiendomsskatt på NOK 5.676,- pr.år.

Lån i selskapet

Det er lån på kr. 4.013.465,- i Evje og Hornnessparebank som kan søkes overtas. Det tas forbehold om godkjenning fra selgers bank.

Forsikring

Seksjonene er bygningsmessig forsikret gjennom sameiet og betales over fellesutgiftene.

Eiendomsverdi

4.250 000,- (Prisantydning) for begge seksjonene.
Det er ikke dokumentavgift på kjøp av AS.

Offentlige avgifter

Kr. 5 676 pr. år I eiendomskatt hvorav Snr: 56 kr. 1452,- og Snr: 57 kr. 4224,-. Øvrige kommunale utgifter dekkes inn i fellesutgiftene.

Merverdiavgift

BJT eiendom AS er registret som merverdiavgiftspliktig.

Felleskostnader

Kr. 5 172,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Vågsbygdveien nr. 32: Kr. 3 185,- pr. mnd. Vågsbygdveien 34: Kr. 1 987,- pr. mnd. Fellesutgiftene dekker bla. Vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tv, forsikring av bygget, kommunale avgifter (ikke eiendomsskatt), felles strøm og oppvarming m.m.

Fellesutgiftene fordeler seg slik på hver seksjon.
Nr. 32 pr. 01.01.2022:
Driftskostnader kr. 2 746,-
Energiserviceavtale kr. 89,-
Fjernvarme: kr. 350,-

Nr. 34 pr. 01.01.2022:
Driftskostnader kr. 948,-
Energiserviceavtale kr. 89,-
Fjernvarme: kr. 950,-

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Budgivning

Salgsobjektet er t BJT eiendom AS Org.nr: 999 235 891. Selskapet er 100% eier av eiendommen som er eneste vesentlige eierandel i selskapet.
Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig.
Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kjøpekontrakt/kontakt megler.
Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.
Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for midlertidig bud aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept.
Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.
Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054596