Vadfoss / Kragerø

Vadfossveien 5A

Prisantydning
2 980 000 kr
Omkostninger
90 370 kr
Totalpris
3 070 370 kr
Formuesverdi
686 089 kr
Formuesverdi sekundær
2 469 920 kr
Kommunale avgifter
24 000 kr / år
Byggeår
1929
P-rom
285 ㎡
Bruksareal
418 ㎡
Tomteareal
650 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Industri / produksjon

Oversikt

Om eiendommen

Næringseiendom med 2 utleieleiligheter, butikklokale og lager - Gode leieinntekter !

Om eiendommen

Innhold

Hovedetasje:
(Vært leid ut til kr. 8000,- pr. mnd.)
I hovedetasjen er det næringslokalet som enkelt kan deles i to. Store vinduer ut mot gateplan. Svært enkel adkomst.

Underetasje:
(utleie kr. 6000,- pr mnd.)
Romslig garasje med port.

1. Etasje:
Det er innredet til to leiligheter. (Begge er leid ut for kr. 6000,- pr. stk. pr. mnd, pluss strøm.)

Leilighet syd:
Gang, endre, soverom, bad/wc stue med kjøkken. Bod.

Leilighet nord:
Gang, entre, 2 soverom, bad/wc, stue med kjøkken.

Standard

Enhet over tre etasjer pluss loft. Leilighetene er pusset opp (malt, byttet gulver og oppgradert kjøkken og bad. Leiligheten har innstallert vannalarm.

Byggeår og byggemåte

1929 i følge Kragerø kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport. Dette anbefales av megler å gjøre før handel finner sted.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og hyggelig område i Vadfoss i Kragerø kommune. Stedet ligger ca. 500 m i luftlinje fra Hellefjorden med idylliske bade- og fiskeplasser som perler på en snor. I tillegg er det fine turområder langs Kammerfosselva. Det er kort gange til bussholdeplass, barnehage i nærområdet, og ca. 6 km inn til sentrum med videregående skole, butikker, restauranter og uteliv.

Det er ca. 3 km til Helle barneskole hvor det også er fotballbane. Ellers er det ca. 3,5 km til idrettsanlegg på Kolbonn, og ca. 4,5 km til treningsanlegg og Kragerø Idrettshall på Kalstad. I nærområdet til eiendommen er det fine turområder.
Sommerstid har Kragerø et yrende folkeliv, og i sentrum arrangeres det festivaler, sommershow, konserter, utstillinger og teaterforestillinger.

Tomt

Areal: 650 kvm, Eierform: Eiet tomt. (se kart)
Festet tomt, ingen festavgift / Det er ikke noe moderne målebrev, men tomtens areal er hentet fra matrikkelbrev fra kommunen, der det ikke er beskrevet.

Det oppfordres evt. ny eiere til å foreta en oppmåling for å finne tomtens faktiske areal da det er noen fiktive grenser. Det er en festet tomt, men ved oppmåling er det gjort avtale at festeavtalen skal slettes.

Parkering

Det er parkering i garasje, ellers godt med parkering på gårdsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.
 

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel, LNFR. Kommunen opplyser at det ikke er noen reguleringer for området under arbeid.
 

Vei / Vann / Avløp

Det er offentlig vann og privat avløp. (septikktank felles med nabo.) Det er mulig å koble seg til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1900/900032-1/31  Rett til utskilt tomt    14.06.1900 
 BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT
RETTIGHETSHAVER: GNR 69 BNR 18 Gjrelder denne registerenheten med flere
 
1929/900045-2/31  Festekontrakt - vilkår  
 24.07.1929,  ÅRLIG AVGIFT NOK 35
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN ED FLERE BESTEMMELSER
 
1986/400-1/31   ** Nye vilkår / 29.01.1986 
 
1933/900103-1/31  Erklæring/avtale  
06.09.1933, Bestemmelse om bebyggelse
1909/900037-1/31  Registrering av grunn

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Eiendommen har to utleieenheter.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.
Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Odel

Nei
Det er ikke odel.

Konsesjon

Kragerø kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,-)) 90 370,- (Omkostninger totalt) 3 070 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 000 pr. år

Eiendomsskatt

inkl i de kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Strøm : Det antas å benytte ca. 20 000 til 30 000 Kwh. (avhengig av antall personer i husholdning).
Tv/internett: ca. 1000,- til 1200,- pr mnd. (avhengig av hastighet.)

Formuesverdi

Primær: Kr. 686 089,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 469 920,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vadfossveien 5A, Gnr. 69 Bnr. 56 i Kragerø kommune.

Boligtype

Industri / produksjon

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 48 85 55 51.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-22-0052

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0052. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
 

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Kent Andersen, tlf. 48 85 55 51

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Energimerking av eiendom (Kr.500) Oppgjør (Kr.9 900) Overtakelse av eiendom (Kr.500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 980 000,-) (Kr.95 360) Tilrettelegging (Kr.19 900) Totalt kr. (Kr.133 595)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058065