Vadfoss / Kragerø

Vadfossveien 32

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
77 120 kr
Totalpris
2 527 120 kr
Formuesverdi
653 500 kr
Formuesverdi sekundær
2 352 599 kr
Kommunale avgifter
27 618 kr / år
Byggeår
1904
P-rom
235 ㎡
Bruksareal
252 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig enebolig med usjenert beliggenhet og fine uteområde / Kort vei til skole og barnehage

Om eiendommen

Innhold

Eiendommen er bebygget med en enebolig, en garasje samt uthus.

Boligen inneholder følgende:
Underetasje: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, 2 soverom og en bod.
1. etasje: Entre/gang, bad, vaskerom, toalettrom, stue, kjøkken, 3 soverom samt trapperom med adkomst til 2. etasje.
2. etasje: Gang, stue, kjøkken, bad, 3 soverom og en bod.

Uthus: Verksted/boder, samt gammel utedo

Garasje

Standard

Vadfossveien 32 er en romslig enebolig som går over 3 etasjer og romslige utearealer.
Boligen har vært benyttet med en utleiedel i underetasjen, men det foreligger ingen dokumentasjon på at denne er omsøkt/godkjent som en egen enhet, så det antas at den ikke er godkjent som utleieenhet av Kragerø kommune. Tidligere har huset vært leid ut som 3 separate boenheter, men dagens eier har kun leid ut underetasjen og benyttet øvrige arealer selv.

Det er utført en rekke oppgraderinger av boligen for ca 5-10 år siden og holder normalt god standard, mens deler av bygningsmassen fremstår med oppgraderingsbehov. Det anbefales å lese tilstandsrapporten nøye, og interessenter oppfordres til å se på boligen i samråd med bygningskyndige.

Eiendommen er i tillegg til hovedhuset bebygd med en frittstående garasje med plass til en bil, samt et frittstående uthus i hagedelen.

Eiendommen har romslige utearealer med gressplen, platting, verandaer etc, og har en solrik og fin beliggenhet.

Boligen er utstyrt med soverom, kjøkken stue og bad i alle 3 etasjene, og med en romslig planløsning er det mange alternative bruksområder for boligen. Dersom man ønsker å etablere 3 boenheter for utleie, så må det omsøkes og godkjennes av offentlige myndigheter, da det ikke foreligger noen slik godkjenning i dag.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 235 kvm, Bruksareal: 252 kvm
P-rom inneholder: Underetasje: gang, stue/kjøkken, bad, 2 x soverom. 1. etasje: 3 x gang, wc, 2 x vaskerom, 3 x soverom, stue, kjøkken, bad. 2. etasje: gang, bad, stue, kjøkken, soverom, 2 x oppholdsrom.

Areal pr. etasje:
Underetasje: Bra: 68 m², P-rom: 59 m², S-rom: 9m²
1. etasje: Bra: 95 m², P-rom: 95 m² 
2. etasje: Bra: 89 m², P-rom: 81 m², S-rom: 8 m²

S-rom inkl.:
Underetasje: Bod
2. etasje: Bod

Garasje: 
Bra: 19 m²,  S-rom: 19 m²

Uthus:
Bra: 34 m², S-rom: 34 m²
S-rom inkl.: Verksted/boder, utedo

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1904 ifølge Kragerø kommune.

Oppvarming

Varmekabler, vedfyring, varmepumpe, ellers elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg takst den 15.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Ramberg Takst ble kontaktet av Tomasz Jonatan Hemlich for å utføre en tilstandsrapport med arealmåling av enebolig med adresse Vadfossveien 32 i Kragerø kommune. Det er fint vær på befaringsdagen, ut over dette er alle arealer tilgjengelig på befaringsdagen og er således med i denne rapporten. Tilstanden på boligen framstår med normal standard og normal bruksslitasje. Det er noen punkter som har fått TG:2, det er vinduer, dører, etasjeskiller, dokumentasjon på våtrom, renner og nedløp, vann og avløpsrør, varmtvannstanker, el-anlegg, drenering og ventilasjon vaskerom 1 etasje. TG:3 er gitt til, veggkonstruksjon, takkonstruksjon, rekkverk og balkong, ute trapp, overflater, rom under terreng, trapp inne, dører inne, våtrom og brannsikkerhet. Vær oppmerksom på at reisverk, takstoler og drenering har uvisst alder og noen av elementene kan være fra byggeåret, som tilsier at man må tenke på dette som kjøper og være oppmerksom på at skader eller avvik kan oppstå. Viser til rapportens underpunkter og at det er viktig at man leser disse, ikke bare sammendraget. Man må påregne vanlig vedlikehold.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Utvendig > Utvendige trapper
Innvendig > Overflater
Innvendig > Rom Under Terreng
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører
Våtrom > Generell > Vaskerom 2, 1 etasje
Våtrom > Generell > Bad, 1 etasje
Våtrom > Generell > Bad, 2 etasje
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken, 2 etasje
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken, 2 etasje
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Ytterdør 2 etasje
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom, 1 etasje
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

TG2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad, underetasje.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom, 1 etasje
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc, 1 etasje
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tomteforhold > Drenering
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Tomteforhold > Ukjent tank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og hyggelig område i Vadfoss i Kragerø kommune. Stedet ligger ca. 1000 meter i luftlinje fra Hellefjorden med idylliske bade- og fiskeplasser som perler på en snor. I tillegg er det fine turområder langs Kammerfosselva. Det er kort gange til bussholdeplass, barnehage i nærområdet, og ca. 6 km inn til sentrum med videregående skole, butikker, restauranter og uteliv.

Det er ca. 3,5 km til Helle barneskole hvor det også er fotballbane. Ellers er det ca. 4,5 km til idrettsanlegg på Kolbonn, og ca. 5 km til treningsanlegg og Kragerø Idrettshall på Kalstad. I nærområdet til eiendommen er det fine turområder.

Det er ca. 20-30 min med bil til Norges mest særegne 18-hulls golfbaner, omgitt av skog og svaberg ved Kragerø Resort. Her er det også et innbydende spa, kajakkleie og tennisanlegg.

Sommerstid har Kragerø et yrende folkeliv, og i sentrum arrangeres det festivaler, sommershow, konserter, utstillinger og teaterforestillinger.

Tomt

Tomten er en festetomt hvor Peder Aarø er grunneier. Tomten er boltet i henhold til en skylddelingsforretning tinglyst 7/11-1907 men den er ikke oppmålt. Det er derfor usikkerhet knyttet til størrelsen på tomten, og grunneier opplyser at "deler av huset på baksiden" ligger på grunneiers tomt.
Festeavtalen har ingen fastsatt varighet eller utløpsdato, og festeavgiften reguleres hvert 10. år i henhold til endringene i konsumprisindeksen. Neste regulering av festeavgiften vil være i år 2027. Grunneier har forkjøpsrett og må samtykke til overdragelsen ved salg.

Parkering

Boligen har en enkelgarasje med plass til en bil, samt mulighet for parkering på egen tomt i tillegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Garasjen på tomten er omsøkt/godkjent i år 2000, og det foreligger ikke ferdigattest/brukstillatelse på denne. Garasjen er oppført i henhold til tegninger godkjent av Kragerø kommune som ligger i prospektets vedleggsdel.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "boliger med tilhørende anlegg", tilhører reguleringsplan "Årøsvingen - Vadfoss", datert 16/3-2000. I kommunens arealplan er området markert som et LNFR-område.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakt tinglyst 7/11-1907 dok.nr. 900065
Dette er festeavtalen med grunneier Peder Aarø. Se punktet ang. feste for mer informasjon om festeforholdet.

Erklæring/avtale tinglyst 11/11-1953 dok.nr. 1556
Tinglyst avtale med Statens veivesen i forhold til opparbeidelse/innstallering av vann/avløpsledninger.
Dokumentet ligger vedlagt i prospektets vedleggsdel.

Erklæring/avtale tinglyst 6/2-1978 dok.nr. 368
Oppdatert tillatelse fra Statens veivesen til anleggelse av vann/avløpsledning i veibanen. Dokumentet ligger vedlagt i prospektets vedleggsdel.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Kjelleretasjen i boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke dokumentert søkt omsøkt hos Kragerø kommune. I henhold til mottatte dokumenter fra Kragerø kommune foreligger det ikke tegninger på boligen, så opprinnelige godkjente bygningstegninger har ikke vært mulig å kontrollere opp mot dagens bruk av eiendommen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Konsesjon

Kragerø kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 77 120,- (Omkostninger totalt) 2 527 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 27 618 pr. år inkluderer offentlig vann og avløp, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.348,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter kr. 27.618,- pr. år.
Festeavgift kr. 713,- pr. år 2022
TV/Internett: Ca. kr. 1.200,- pr. mnd. (Standardpakke Altibox)
Forsikring: Ca. kr. ______ pr. år.
Strøm: Ca 25.000,- kwh pr. år (Vil variere avhengig av bruken av eiendommen)

Formuesverdi

Primær: Kr. 653.500,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2.352.599,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Vadfossveien 32, Gnr. 69 Bnr. 30 i Kragerø kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 46 80 63 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-22-0105

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0105. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Fagansvarlig Heljar Hogner, tlf. 46 80 63 69

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 990) Energimerking av eiendom (Kr.1 500) Oppgjør (Kr.7 900) Overtakelse av eiendom (Kr.1 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 450 000,-) (Kr.66 150) Tilrettelegging (Kr.17 900) Totalt kr. (Kr.101 525)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058426