Påmeldingsvisning Tors. 2/2 kl. 16.30!

Utsikten 38

Prisantydning
2 290 000 kr
Omkostninger
73 120 kr
Totalpris
2 363 120 kr
Formuesverdi
823 429 kr
Formuesverdi sekundær
2 964 345 kr
Kommunale avgifter
14 292 kr /
Byggeår
1981
P-rom
183 ㎡
Bruksareal
240 ㎡
Tomteareal
1 098 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor enebolig på solrik utsiktstomt. 2 garasjer.

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder følgende:

1 etg.: Vindfang, gang, kjøkken, spisestue, stue, vaskerom/toalettrom, og trapperom.

Kjeller/under etg.: Trapperom, kjellerstue, gang, bad, badstue, soverom, soverom 2, soverom 3, bod , teknisk rom, kjølerom og  innglasset vinterhage.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 183 kvm, Bruksareal: 240 kvm Sekundærrom: 57 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 126 m²  - 1. etg. 114 m²
P-rom inkl:
1 etg.: Vindfang, gang, kjøkken, spisestue, stue, vaskerom/toalettrom, kjellerstue og trapperom.
Kjeller/under etg.: Trapperom, kjellerstue, gang, bad, badstue, soverom, soverom 2, soverom 3,
S-rom inkl.: Bod , teknisk rom, kjølerom, bod 2 og  inneglasset vinterhage.

Soverom og benevnelse av rom er tatt med etter bruken. Det går vekk litt areal under trappen. Innglasset terrasse er tatt med som S-rom i
kjelleren.
Garasje:
 Bra: 15+18 m²


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1981 i følge Vennesla kommune.

Oppvarming

Det er to peiser, en i stue og en i kjellerstue samt vedovn i kjellerstue. Varmepumpe i stuen. Varmekabler i kjellerstue og bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Det er ikke balansert ventilasjonsanlegg i boligen kun avtrekksanlegg som styres via kjøkkenhetta.
Pliktig medlemskap i Velforening koster ca kr. 300,- pr.år. 1 dugnad pr. år.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 27.11.22 12:22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig med garasje i rekke og del av dobbel garasje. Garasjer har noen behov for vanlige oppgraderinger.
Det meste i boligen er fra byggetiden. Noen oppgraderinger er gjort utvendig. Men taktekking er i dag tett, men undertaket er å regnes
som eldre. Vinduer og dører i fra byggetiden. Våtrom er i fra byggetiden. Oppgraderinger må gjøres. Noen oppgraderinger på rør og elektrisk må også gjøres. Varmepumpe er montert i 2020. Vvbereder er byttet i 2021. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3
Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Trapp inn til boligen. Skiferheller. Noen fuger er utette. Det er ikke rekkverk til liten trapp på siden av boligen.
Kostnadsestimat : Under 10 000
Våtrom > Generell > Bad  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Våtrom > Generell > Vaskerom/toalettrom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Det måles fuktverdier opp imot faregrensen for en
skadeutvikling Det er påvist andre avvik:
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det drypper fra rørskjøter.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Tekniske installasjoner > Balansert ventilasjonsanlegg fungerer ikke/er utkoblet.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Tekniske installasjoner > Elektrisk anleggell: Lite informasjon om elektrisk anlegg. Eier har ikke
papirer på alt som er gjort. Eldre el-anlegg. Må sjekkes av elektriker. Det opplyses om at
varmekabelene i kjellerstuen og bad virker ok.r. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
Følgende avvik har fått TG2.
Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Utvendig > Nedløp og beslag  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Takrenner lekker. Det er feieluke på loftet. Men stigtrinn på taket er nå å anbefale. Det bør monteres
snøfangere over der hvor folk ferdes.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Noen eldre fuktmerker rundt pipen. Ellers er
taktekking av bord oppå sperrer ok. Det er god lufting på loftet.
Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes
alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert. Noen vinduer tok litt i karmen.
Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Teak ytterdør fra byggetiden. Den tar i karmen. Den trenger vanlig vedlikehold. Terrassedør ut i fra stuen har utvendig panel som er
oppfliset nederst. Dører er nå å regnes som eldre. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke
foretatt hulltaking
Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom/toalettrom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Tomteforhold > Drenering Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tomteforhold > Terrengforhold Det er avvik:
På tomten er det ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Boligen ligger fint til og har flott utsikt over Venneslafjorden og heiene rundt. Området er rolig med lite biltrafikk og byr på trygge oppvekstsvilkår for barn. Velforeningen har anlagt egen sandvolleyballbane og lekepark like i nærheten av boligen og det er kort vei til fine badeplasser og turområder. Fra eiendommen er det omtrent 5 minutters kjøretid til flere barnehager, skoler i alle trinn og sentrum med alle fasiliteter. Solrik tomt.

Tomt

Areal: 1 098 kvm, Eierform: Eiet tomt. Flott usjenert tomt med utsikt og solrikt. Vinterhage bygget i 2002 med egen stråleovn for oppvarming. Hagen består av plen, frukttre, busker, blomsterbed og naturtomt. Natur skifer ved inngangsparti. Solrik og lun terrasse utfra stue med overbygg.

Parkering

Garasje i rekke + halvpart av en dobbel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse.

Det foreligger ingen godkjente og byggemeldte plan tegninger iflg. Vennesla kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Utsikten, datert 26.02.74. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 120,- (Omkostninger totalt) 2 363 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 292,- Eiendomsskatten på denne boligen for år 2022, er beregnet til å bli kr. 4806
Kommunale avgifter på denne boligen for år 2022, inkludert eiendomsskatt, er beregnet til å bli ca. kr. 14292,5
Dette gjelder forbruk for eier pr. i dag.
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr beregnet for 2022 kr. 1538 ,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4806,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 823 429,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 964 345,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Utsikten 38, Gnr. 7 Bnr. 132 i Vennesla kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, oppvaskmaskin, kjøle/fryseskap og robot plenklipper.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 91 32 49 69.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

15-22-0118

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/15-22-0118. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Jarle Sagedal, tlf. 91 32 49 69

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 290 000,-) (Kr.73 280) Tilrettelegging (Kr.12 150) Totalt kr. (Kr.99 465)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

17.01.23

Visning

torsdag 2. februar
kl. 16:30-17:30

Kontakt megler

Varenummer: 3064631