Arendal Hisøy

Utnesveien 9

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
91 470 kr
Totalpris
3 091 470 kr
Formuesverdi
629 866 kr
Formuesverdi sekundær
2 267 517 kr
Kommunale avgifter
24 481 kr / år
Byggeår
1974
P-rom
146 ㎡
Bruksareal
146 ㎡
Tomteareal
1 621 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT - Enebolig med hybel, dobbelgarasje og stor tomt på His - barnevennlig område

Om eiendommen

Innhold

1. etg: Delvis åpen stue- kjøkken løsning, 3 soverom, dusjbad, mellomgang og gang.
U. etg: Vaskerom og bod.
Hybel: Soverom, stue, kjøkken, bad, dusjrom og gang.

Standard

1. etg: Romslig stue med god plass til sofa og spisegruppe. Her er det vedovn, varmepumpe og utgang til terrassen/ hagen. Kjøkken fra 2017 med hvite slette fronter, laminat benkeplate og  integrerte hvitevarer som kjøl/frys, oppvaskmaskin, komfyr, platetopp og kaffemaskin. Godt med skap- og benkeplass. 3 soverom der ett har utgang til veranda og to har skyvedørsgarderobe. Det er hovedsakelig laminatgulv, tapet/ malte flater på vegger og nedforet strekktak med print. Badet har fliser på gulv med varmekabler, dobbelt servant med innredning, dusjkabinett og toalett.
U. etg: Vaskerom med utslagsvask og opplegg for vaskemaskin og bod.
Hybel: Romslig soverom, stue, hybel kjøkken med komfyr, bad med toalett, servant og opplegg til vaskemaskin, flislagt dusjrom og gang.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 146 kvm
Bra. pr. etasje.: U.etg. 62 m²  - 1. etg. 84 m²
P-rom inkl: U. etg: Vaskerom, Ganger, Soverom, Toalettrom, Dusjrom, Stue, Kjøkken. 1. etg: Stue, Kjøkken, Gang, Vindfang, 3 soverom, Bad.

Det er inntegnet hybel i underetasje, rom inndeling samsvarer ikke med fremlagt planløsning datert 1964.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Rommene er byggemeldt som henholdsvis hybel, tekjøkken, vaskerom og wc.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Garasje:
Bra: 33 m² -  S-rom: 33 m²
S-rom inkl.: Garasje
Tilbygget bod i bakkant av garasje er ikke tatt med i total arealet med grusgulv.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1974 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 24.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig fra 1965. Boligen fremstår med behov for oppgradering, reparasjoner. Eier har senket himling med strekkplast som er stedvis i underkant av 2.20 og vil ikke tilfredsstille dagens krav til høyde i oppholdsrom. Metallplater på utvendig taktekking med ukjent årstall utfra opplysninger fra eier. Det er ikke tilgang til takkonstruksjon for undertegnede og anbefales anlagt tilgang for videre undersøkelser utfra alder på boligen. Liggende kledning der tiltak med fullførelse anbefales og overflatebehandling på ubehandlet panel. Rom under terreng, krypkjeller der fuktproblematikk ble registrert. Manglende fuktsikring/drenering og isolering av tilbakefylt grunnmur må sees i sammenheng.
Ved visuell undersøkelse av grunnmur som er synlig utvendig ble det registrert større sprekk som relateres til bevegelser. Våtrom i boligen der oppgraderinger, renovering vil være påregnelig utfra bygningsmessig beskrivelse. Boligens overflater med varierende grad av utførelse, tiltak
med overflater/bakenforliggende konstruksjoner vil være påregnelig utfra fuktproblematikken i underetasjen. Lekkasje med synlig vann ifra vannrør ved varmtvannsbereder, teknisk anlegg med vannrør/avløp av forskjellige årstall. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må
leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.

Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken.
Synlig fuktskader i treverk. Synlig vanndråper innerst i taket som relateres til avdamping fra grunn. Isolert med isopor der manglende tildekking med hensyn til brannfare ikke er utført. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Dusjrom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng, lekkasje i tilstøtende rom og synlig vann/fukt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Både fallforhold, motfall og tilnærmet flatt mot sluk. Ikke mulig å få av deksel pga. limt på badekar og ukjent underliggende fallforhold under badekar.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Fuktproblematikk der drenering/rom under terreng må sees i sammenheng.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Det er målt høyt fuktinnhold i gulv. Det var synlig vann på gulvet som relateres til lekkasje fra varmtvannsbereder/rør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er lekkasje fra rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. lekkasje rundt tilkobling til varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarslere fungerende.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Utførelsen rundt tretrapp og terrasser kan medføre at vann driver inn. Dette øker faren for skjulte skader i konstruksjonene.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Eldre trevinduer. Pvc vinduer fungerende ved funksjonstest av tilfeldig valgte.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Fuktskader på kjellerdør, manglende belistninger rundt balkongdør, manglende utførelse på beslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Rom under terreng der tiltak med høyere fuktverdier mot tilbakefylt grunnmur anbefales må sees i sammenheng. Opphengsskader, manglende avslutninger og påregnelig bruksslitasje ble registrert.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Smal trapp som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav til brukstrapp mellom etasjer.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Dusjrom
Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Rom under terreng avsnitt der fukt i bakenforliggende konstruksjoner vil være påregnelig.

Våtrom > Overflater Gulv > Dusjrom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ikke anlagt 1:50 lokalt i dusjsnisje.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Dusjrom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i gang med automatsikringer.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt.2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: gjort det selv.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Beskrivelse: brukt smøremembrand på begge bad romme.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Gjort det selv.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Garasje.
Pkt. 11: 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: først jobb utført av fevik elektro siste arbeid fra lunde elektro. Arbeid utført av lunde elektro , fevik elektro.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Beskrivelse: løs.
Pkt. 14: 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc): Beskrivelse: tømrerarbeid gjort selv.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse gjør det selv. Arbeid utført av selv.
Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende: leilighet i kjeller.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Denne eiendommen ligger sentralt  til på His bare 5 km fra Arendal sentrum.
Fra sentrum følger man Vesterveien forbi Plantasjen og bensinstasjonen på His. Ta deretter første vei til venstre ved skilt Utnes og kjør opp slak bakke, ta tredje til venstre og følg veien til endes. Eiendommen er skiltet med TIL SALGS plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Usjenert hyggelig hage og veranda like ut fra stuen. Hagen har flere fine uteplasser som innbyr til lek og sosialt samvær.
Hyggelig landlig område med kort vei til fantastiske bademuligheter. Sentralt område med gode bussforbindelser, vakre turområder og kort vei til barne- og ungdomsskole, idrettsfasiliteter og barnehager på Hisøya. Flere dagligvarebutikker i nærområdet.

Tomt

Areal: 1 621 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten består av store plenarealer, terrasser, naturtomt og gruset gårdstun.
Usjenert hyggelig hage og veranda like ut fra stuen. Hagen har flere fine uteplasser som innbyr til lek og sosialt samvær.

Parkering

Parkering i dobbelgarasje og på eget gårdstun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

His bydelssenter - kommunedelplan: Arendal bystyre vedtok i møtet 28. september, PS 17/119 nevnte kommunedelplan med endringer, iht.  pbl. § 11-15. Vedtaket i bystyret innebærer at det er lagt inn:
-byggeområder med høyere utnyttelse langs Kirkeveien.
-utbyggingsområder på Willumstad er endret til grønne formål.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1963/2424-1/36  Erklæring/avtale  
10.08.1963 
Bestemmelse om veg

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1964/3211-1/36  Bestemmelse om veg  
28.08.1964 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:302 Bnr:28

Utleie

Det er innredet hybel i boligen. Hybelen har blitt leid ut for 6000kr i mnd.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 91 470,- (Omkostninger totalt) 3 091 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 480,86 pr. år
Herav:
Renovasjon kr. 4.589,74,-
Vann og avløp kr. 13.416,12,-
Eiendomsskatt kr. 6.475,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.475,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 629 866,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 267 517,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Utnesveien 9, Gnr. 302 Bnr. 28 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kobiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, kaffemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0015

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0015. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Tilstandsrapport (Kr.9 350) Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 000 000,-) (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.104 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066893