Kristiansand-Lund

Utleie Kjøita 37 3.etg - fremleie

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Kjøita - Representative flotte kontorlokaler ca. 200 kvm. tilpasset ca.7- 8 cellekontorer.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere til leie flotte og moderne kontorlokaler i et av Kristiansands fineste områder på Nedre Lund. Bygget ligger fint til med sentral beliggenhet blant varierte næringsvirksomheter. Ny bro er laget over Otra, noe som bringer disse lokalene enda nærmere sentrum. For en leietager kan det her tilbys kontorlokaler i  vennlige og moderne uttrykk. Her er det i tillegg en romslig stor terrasse på taket hvor lunsjen kan nytes i flotte omgivelser og nydelig utsikt. Bygget er dessuten godt teknisk utrustet og har meget god parkeringsdekning i byens største private parkeringsanlegg i u.etg. med heis rett ned. Velkommen til Kjøita 37. 3.etg.
Velkommen til vising.

Oppdragsnummer

9-21-0117

Utleieobjekt

Utleie Kjøita 37 3.etg - fremleie, Gnr. 152 Bnr. 2214 i Kristiansand kommune.

Utleier

Veidekke entreprenør AS
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Et av Kristiansands fineste områder på Nedre Lund. Bygget ligger fint til med sentral beliggenhet blant varierte næringsvirksomheter. Ny bro over Otra er bygd, noe som bringer disse lokalene enda nærmere sentrum. Umiddelbar avkjøring også til E-39.

Utleietype

Kontorlokaler.

Byggeår

2014 i følge Kristiansand kommune.

Areal

194 kvm. + fellesareal.

Innhold

Innhold

3.etg. Gang, 7 cellekontorer, mingle rom (kan også bli kontor), spiserom med kjøkken, konferanserom, arkiv/kopi rom, serverrom. Felles garderobe med 3 bad som deler med en annen leietager.

Standard

Moderne utrykk. Innredes etter leietagers ønske. Høy standard med slitesterke og tiltalende materialer. Lyse og trivelige omgivelser utformet av arkitekt.

Parkering

Mulighet for å leie parkeringsplasser i byggets store parkeringsanlegg i u.etg. med heis direkte ned.

Oppvarming

Elektrisk.. Balansert ventilasjon.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 848 kvm, Eierform: Fellestomt. Store flotte uteområder som er parkmessig opparbeidet samt stor takterrasse med nydelig utsikt til byen med gode solforhold. Her kan man på gode sommerdager nyte lunsjen sin.

Leiekontrakt

Standard meglerkontrakt blir bruk. Kan fås ved henvendelse megler.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Forretning/kontor og tilhører  reguleringsplan nr. 1328 vedr. detaljregulering for Kjøita, gnr. 152, bnr 587  datert 29.10.12 samt planbeskrivelsen datert 17.02.2012 - revidert 03.10.2012.

Leietid

10 + 3 år.

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Kr. 1400,- pr. kvm. + andel fellesareal, andel  fellesutgifter og parkering i kjeller (mva. i tillegg på alle priser).

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055384