STORE SOLÅSEN

Utkikken 8

Prisantydning
4 650 000 kr
Omkostninger
133 250 kr
Totalpris
4 783 250 kr
Formuesverdi
1 174 601 kr
Formuesverdi sekundær
4 463 483 kr
Byggeår
1978
Internt bruksareal (BRA‑i)
259 ㎡
Bruksareal
314 ㎡
Tomteareal
1 307 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor, svært innholdsrik familiebolig med 5 sov - Solrik, rolig beliggende i blindvei i attraktivt nabolag - To garasjer

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Kjeller: Kjellerstue (ikke omsøkt)
Underetasje: Gang , 3 soverom , Bad , Badstue , Hall m/trapp , 4 boder
1. etasje: Stue
2. etasje: Vindfang, Gang, Vaskerom, Kjøkken, Stue, Toalettrom, Bad, 2 soverom

Beliggenhet

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Steinerbarnehagen Stjerneglimt (1-5 år)0.7 km
Gullfakse barnehage (0-5 år) 0.9 km
Nyli barnehage (0-5 år) 1.7 km

Skoler
Birkenlund skole (1-10 kl.) 1.6 km
Arendal videregående skole 3.4 km

Sport
Solåsen/neptunvn Ballspill 0.9 km
Ribberåsen balløkka Ballspill 0.9 km
Flere treningssenteret i nærområdet.
Fine turområder i skog og lang sjø

Offentlig kommunikasjon

Solåsen Linje N110, 111 0.5 km
Arendal stasjon linje R50 1.9 km
Vindholmen kai linje 001 3.7 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 3.6 km
Arendal Rådhusbrygga kai Linje 001 3.4 km

Beliggenhet

Særdeles attraktivt beliggende eiendom, høyt og frittliggende med nydelig utsyn og meget solrikt! Meget sentralt med gangavstand til Birkenlund skole med idrettshall og svømmehall, barnehager og dagligvarebutikk. Fra feltet har man direkte tilgang til flotte turterreng med lysløype. God offentlig kommunikasjon. Det er kun 3 km til Arendal sentrum med alle fasiliterer!

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger innflyttingstillatelse for bolighus, datert 16.01.1979.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dagslysflate i kjellerstue (ikke rømningsvei eller lysforhold).


AVVIK FRA RAPPORT:
Underetasje er ikke definert i plantegninger, ikke omsøkt til bruk som stue.
Boligen fremstår videre som opprinnelig plantegninger.

Garasje: Ene delen av garasje fremkommer av bygningstegninger fra 1982 med betonghimling.
Andre del fremkommer ikke av kommunale dokumenter fremlagt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler i bod i kjeller.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Solåsen, datert 24.11.1976. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

En mindre del av eiendommen er regulert til friområde samt at eiendommen grenser til friområde. Friområde innebærer fri ferdsel for allmenheten og begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, m.m. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
26.01.1978 - Dokumentnr: 810 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 115 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 133 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 25.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1979. Gjøres oppmerksom på mer enn halvparten av forventet levetid på utvendig taktekking, renner er passert (45 år). Manglende snøfangere på taktekking.
Visuell besiktelse av gesims viser noe skjevheter med utbuling. Takkonstruksjon der fuktmerker ble registrert rundt pipe, eier opplyser om byttet pipehatt. Videre viser lite eller ingen lufting ute i takfot, perforerte plast. Stående bordkledning med stedvis råte rundt bolig. Vinduer og dører der utbyttinger, vedlikehold er påregnelig utfra registrert noe råte og eldre generelt. Rom under terreng der fuktproblematikk ble registrert som må sees i sammenheng med mangler på fuktsikring og isolering av grunnmur. Etasjeskille med skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig overflater der enkelte ufagmessige avslutninger på gulver rundt dører etc. ble registrert sprekker/hulrom i fliser i gang/hall. Våtrom der mangler på fallforhold i den ene dusjen ble registrert der slukkant stikker noe opp, manglende fallforhold på vaskerom, hulrom under enkelte fliser. Badstue ovn ikke fungerende. Boligen vurderes underventilert der anleggelse av veggventiler i rom med bruksbelastning anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.  

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Eldre vinduer der nedsatt funksjon er tilstede med hensyn til isoleringsevne/tetting.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker.

Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > Underetasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Motfall og fallforhold mot hjelpesluk (lekkasjevann) Ikke 1:100 i dusjnisje nedsenket, selve veggsluken står noe opp og vann vil kunne stå på flis rett utenfor.

Spesialrom > Underetasje > Badstue > Teknisk anlegg: Det er påvist/opplyst at badstuovn ikke fungerer. Ikke fungerende badstue ovn.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tomteforhold > Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Ventilasjon: Rommet har naturlig ventilasjon.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Konstruksjonene har skjevheter. Fuktmerker rundt pipe der videre undersøkelser av tetting anbefales. Er dampsperra utett, vil fuktig inneluft strømme opp i takkonstruksjonen. Når lufta avkjøles til doggpunktet, utfelles kondensvann eller rim. De vanlige årsaker til utett dampsperre kan være: – hull og/eller utette skjøter i dampsperra, gjerne i kombinasjon med utett himling, for eksempel trepanel – utette gjennomføringer i dampsperra. Under montering av skorstein, ventilasjonskanaler, elbokser eller innfelte lysarmaturer lages det ofte hull i dampsperra som ikke tettes rundt gjennomføringen. – utette overganger mellom dampsperre i vegger og dampsperre i tak – utettheter i overganger. Det kan for eksempel være innervegger som er montert før dampsperra. Det kan mangle klem der plastfolien er avsluttet.

Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Manglende terskelbeslag. Enkel boddør der utbytting vurderes påregnelig utfra tilstand på terskel.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Langsgående sprekk i fliser underetasje gang Hulrom under flere fliser i hall. Avslutninger på gulver stedvis rundt dører etc ikke fagmessig utført.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk stedvis i tregulver. Fuktproblematikk i kjeller del tregulv.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast stein har sprekker.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > 2. etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Spesialrom > 2. etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Varmesentral: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet elkontroll før bruk.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
26.01.1978 - Dokumentnr: 810 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 28 526,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, renovasjon og gebyr for vann- og avløp.

Byggemåte

Terrasse med skifer tekking. Etasjeskille i trebjelkelag.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Er det uført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2017. Utført av faglært. Renovert bad og membran. Firma som utførte arbeidet var Myhrens Byggservice. Har dokumentasjon på arbeidet.

2.2.1 Nytt arbeid 2017. Utført av faglært. Rør i rør vann opplegg. Firma som utførte arbeidet var Bredesen VVS. Har dokumentasjon på arbeidet.

2.3.1 Nytt arbeid 2017. Utført av faglært. Varmekabler og annet elektrisk arbeid på bad. Firma som utførte arbeidet var Richard Andersen Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet.

4. Er det ufrørt arbeid på tak, yttervegg, vindu eller fasade? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Montert ny pipehatt. Firma som utførte arbeidet var Rosa blikkenslager. Har ikke dokumentasjon på arbeidet.

4.2.1 Nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Nytt vindu på hovedsoverom. Firma som utførte arbeidet var Myhrens Byggservice. Har dokumentasjon på arbeidet.

4.3.1 Nytt arbeid 2023. Utført av ufaglært. Malt huset 2022-2023.

8. Er det utført arbeid med drenering? Ja, nytt arbeid 2010. Utført av ufaglært. Tidligere eier har drenert rundt hus. Usikker på hvilket årstall.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Ny kurs til garasje og fordeler skap garasje. Firma som utførte arbeidet var Richard Andersen Elektro. Har dokumentasjon på arbeidet.

14. Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, gravd opp og fjernet.

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, det har vært observert sølvkre på badet nede i 2022.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

onsdag 29. mai
kl. 16:30-17:30
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 545BB0E0-5D1C-4E3C-8283-F6319D335B83