Ulgjell

Ulgjellveien 325

Prisantydning
1 190 000 kr
Omkostninger
46 220 kr
Totalpris
1 236 220 kr
Formuesverdi
1 289 935 kr
Kommunale avgifter
5 404 kr / år
Byggeår
1830
P-rom
71 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
1 819 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende eiendom beliggende i naturskjønne omgivelser.

Om eiendommen

Standard

Sjarmerende bolig med gjennomgående normal eldre standard. Gulvene er i hovedsak belagt med originale malte tregulv, belegg og laminat. Veggene består i hovedsak av tømmervegger, panel, malte overflater og tapet.

Klassisk rominndeling for skipperhus med 2 stuer i front, hvorav ett i dag blir benyttet som soverom. Flere vindusflater i stuene gir godt med lys inn. Her er det satt inn en vedovn som gir godt med varme og stemning på kalde dager. Åpen peis er ikke i bruk og benyttes som vedlagring.

Kjøkkenet ligger i hjerte av boligen. Et intimt rom som er godt utstyrt. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr og koketopp. Enkeltstående kjøleskap som medfølger. 

Badet ligger inn forbi kjøkkenet. Her er det belegg på gulvet og panel på vegger. Badet er innredet med servant med speil, ,mulldo og dusjkabinett.

På loftet er det innredet med 2 soverom, hvor begge har vindu ut. Rommets størrelse gjør det ikke godkjent som soverom.

Boligens hovedinngang ligger i front med en tofløyet dør, med den klassiske steintrappen i front. Morgenkaffe på steintrappa en sommerdag, er ikke å forakte.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 71 kvm, Bruksareal: 82 kvm Sekundærrom: 11 kvm.
Bra. 82 m².
P-rom inkl: Entré, soverom, stue, kjøkken, gang, bad
S-rom inkl.: Bod, tilbygget bod

Loftet inneholder gang/soverom, pluss to soverom, men har etasje høyde under 1.90 meter og er ikke måleverdig i forhold til takstbransjens målestandard.
Vinduer på loft er ikke tilrettelagt for rømning av personer. vestvendt rom på loft har vinduer med for liten lysflate.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag.
Farsund kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

Ca. 1830

Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Ingen takrenner. Veggene har tømmerkonstruksjon, og annen
trekonstruksjon. Fasade har liggende bordkledning. Saltak med åser, sperrebukk og bærevegg. ukjent konstruksjon over bad og del av stua.
Bygningen har trevinduer med koblet glass, enkle glass og vinduer med 2-lags glass Bygningen har malt tofløyet hovedytterdør. Støpt trapp, inngang. Trappa mangler rekkverk.

Påkostning og modernisering

Modernisering og påkosting må påregnes.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Vedovn i stue. Åpen peis er ikke i bruk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Møbler og inventar vil medfølge eiendommen. Personlige eiendeler og ting med affeksjonsverdi medfølger ikke.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 23.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eldre fritidsbolig, en etasje med loft, loftet har lav etasjehøyde og kan ikke måles. Det er krypkjeller, fuktig krykjeller. Loftet har kvistrom pluss to soverom, det mangler rømningsvei fra soverom loft.
Vann i krypkjeller.
Svakt bjelkelag, noen løse gulvbord, rusten spiker og råteskader i gulv i entre innenfor døra og i bod og soverom 1.etasje.
Servantet på badet er løs.
Vestvendt gavl har råte i kledning. Råteskader i vegger under vindu på kvisten og i vestvendt kilrenne. Også råteskader i yttervegg i gang mellom kjøkken og bad.
Nordvendt langvegg har for liten avstand til kledning og vegg konstruksjon, og utsatt for råteskader.
Gråvann fra kjøkken og bad går til terreng.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tilbygg stua har er noe retnings avvik i forhold til hovedbygning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Yttertaket har nedbøying. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Synlig nedbøyning på møne og nedbøyning/svank i takflaten.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig > Dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter og underdimensjonerte bjelker. Også noen løse gulvbord, spiker som stedvis er rustet av.

Innvendig > Krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Fritt vann som renner inn fra nordvendt hjørne og østvendt gavl. Høg fuktighet i gulvkonstruksjonen

Innvendig > Innvendige trapper. Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert rekkverk. Trappa er bratt med korte inntrinn. Ikke bygget i forhold til trappeformelen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Rommet har ingen ventilasjon

Tomteforhold > Drenering. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmuren har setningsskader.

Tomteforhold > Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Det er avvik: Takrenner mangler.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted. Det er avvik: Pipa har ikke feieluke. Heldekkende pipehatt har rustskader.

Innvendig > Innvendige dører. Det er påvist andre avvik: vedlikehold av dører, noen er skjevt montert.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er påvist andre avvik: Servantet er løst.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Hovedsikring pluss 3 kurser, åpent anlegg.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja
Beskrivelse: Lekkasje i take, flere plasser.

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Skiftet blande baterie idusjen.
Arbeid utført av Tjørve rør- eletro.

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?Ja
Beskrivelse: Begynt å se stripper på veggen under vindue på kvisten oppe på lofte.

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?Ja
Beskrivelse: Skiftet nytt ovnsrør fra ildsted til pipen.

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja
Beskrivelse: Gammel mur og skeive gulv, gamelt hus.

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Beskrivelse: Mus i stue og på lofte. Satt ut feller på lofte og i stue om høsten og vinteren.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nytt sikringskap med atomatsikringer.( 2018)
Arbeid utført av Tjørve elektro.

Tilleggskommentar:
Takke må skiftes, undertakke.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum kjør mot Ulgjell. Følg veien oppover i ca. 7 km. Ta til høyre inn på grusvei etter vannet. Eiendommen ligger innerst i veien og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig beliggende fritidsbolig ca. 7 km fra Vanse og ca. 15 km fra Farsund sentrum. Boligen ligger meget solrikt og lunt til.

Boligen ligger idyllisk til med kort avstand til et vann med gode bademuligheter.

Området rundt har mye å by på. Turmulighetene er mange med mulighet for å finne sopp og bær på høsten

Farsund er en turistby, med mye liv på sommeren. På sommeren byr byen på mange aktiviteter for både voksne og barn. Turmulighetene både til lands og til vanns er mangfoldige. For mer informasjon, se www.sorlandskysten.no.

Badeland i Lyngdal er en populær plass å besøke med egen badeøy og strand rett ved. Lyngdal ligger ca. 32 km fra eiendommen.

Eiendommen ligger ca. 2,5 timers kjøretur fra Stavanger, og ca. 1,5 time fra Kristiansand.

Tomt

Areal: 1 819 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor solrik tomt med plenlagte områder, steinsatte murer og innslag av natur.

Parkering

På egen eiendom

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse og industri/lager, tilhører reguleringsplan Lista vindmøllepark, datert 13.05.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei og vann.
Det foreligger ingen tinglyst avtale vedr. bruk av veien, dog har veien vært i bruk i alle år.
Kjøper må beregne vedlikeholdskostnader på veien.

Brønn på egen eiendom. Gråvann går ut i terreng. Det foreligger ikke utslippstillatelse, da anlegget er av eldre dato.
Vannkvaliteten er ikke sjekket.
Mulldo med kammer.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen kan fritt leies ut.

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 220,- (Omkostninger totalt) 1 236 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 404 pr. år pr. 2023
Beløpet inkluderer renovasjon hytte, feiing og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2284,- pr. år pr. 2023 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 358 315,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 1 289 935,- for år 2021.
Eiendommen er registrert med 2 ligningsverdier, da eiendommen tidligere har vært bolig.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Ulgjellveien 325, Gnr. 67 Bnr. 16 i Farsund kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Boligen selges med inventar og løsøre med unntak av personlige gjenstander og ting med affeksjonsverdi.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjør (Kr.7 100) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 190 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.90 535)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3070815