Arendal

Ugleveien

Prisantydning
850 000 kr
Omkostninger
36 950 kr
Totalpris
886 950 kr
Tomteareal
612 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Stor solrik tomt sentralt - Ugleveien

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum følg RV 420 til lyskrysset på Langsæ og rett frem over kysset. Da er du på Molandsveien - følg denne veien til du kommer til Torsbudalen Kiosk og Grill på din høyre hånd. Ta her opp Nye Stenklevvei følg veien oppover slak bakke og ta tredje vei inn til høyre, ved skilt Ugleveien. Denne tomten ligger da som nummer fire på din høyre hånd og en evnt fremtidig innkjøring vil være like ved kortsiden for garasjerekken, parker her og velkommen opp på tomten.

Beliggenhet

Denne tomten ligger i et etablert eldre boligfelt med funkis-inspirerte boliger rundt. Det er kort vei til Moltemyr skole, fotballbane, badevann, buss, nærbutikk og fantastiske turområder med lysløype. Her er et glimrende område for barn å vokse opp - sentralt men likevel langt nok fra sentrum. Det er også sykkelavstand med snarvei via Gunhildsboveien til Sam Eyde videregående skole, Sør Amfi og skøytebanen på Myra. Grei sykkelavstand til Arendal VGS og byens skoler også.
Denne tomten er noe skrånet og det vil være hensiktsmessig å plassere en bolig pent i terrenget opp mot toppen.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Vann og avløp er ikke tilkoblet. Tilkoblingsavgift er i følge hjemmesiden til Arendal kommune pr.d.d.:
Tilkobling til kommunal vannledning kr. 6 250,-
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr. 6250,-

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16. Det er ingen registrerte arealplaner under arbeid.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/2410:
19.03.1938 - Dokumentnr: 247 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.03.1939 - Dokumentnr: 268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:595
Bestemmelse om innløsingsrett for bnr. 595
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1944 - Dokumentnr: 27 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:662
Bestemmelse om innløsningsrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1946 - Dokumentnr: 248 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:659
Bestemmelse om innløsningsrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1946 - Dokumentnr: 506 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett til frikjøp
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1947 - Dokumentnr: 500082 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:672
Diverse bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.04.1948 - Dokumentnr: 500237 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:685
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.05.1954 - Dokumentnr: 1244 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1958 - Dokumentnr: 1448 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:595
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1958 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:893
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.03.1961 - Dokumentnr: 678 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.09.1961 - Dokumentnr: 2592 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:867
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.1961 - Dokumentnr: 3175 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1965 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1965 - Dokumentnr: 3890 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1965 - Dokumentnr: 4263 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1068
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1966 - Dokumentnr: 393 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1067
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.02.1966 - Dokumentnr: 533 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.02.1966 - Dokumentnr: 562 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1066
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.03.1966 - Dokumentnr: 682 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1080
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1966 - Dokumentnr: 935 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1060
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1966 - Dokumentnr: 937 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1074
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.03.1966 - Dokumentnr: 958 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1065
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.1966 - Dokumentnr: 2079 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.07.1966 - Dokumentnr: 2128 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1058
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1966 - Dokumentnr: 3960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1966 - Dokumentnr: 4015 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1077
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1966 - Dokumentnr: 4219 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1130
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.12.1966 - Dokumentnr: 4425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1071
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1967 - Dokumentnr: 773 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1061
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1967 - Dokumentnr: 974 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1078
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.1967 - Dokumentnr: 1099 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1191
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.1967 - Dokumentnr: 1610 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1129
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.1967 - Dokumentnr: 1621 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1059
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.07.1967 - Dokumentnr: 2335 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1069
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.07.1967 - Dokumentnr: 2356 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1200
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1967 - Dokumentnr: 2405 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1193
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4179 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1231
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4181 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1238
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4183 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1242
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1967 - Dokumentnr: 4242 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1229
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.1967 - Dokumentnr: 4263 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1236
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.11.1967 - Dokumentnr: 4347 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1243
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1967 - Dokumentnr: 4901 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1228
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1968 - Dokumentnr: 150 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1062
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1968 - Dokumentnr: 152 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1196
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1968 - Dokumentnr: 306 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1064
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.1968 - Dokumentnr: 599 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1073
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.1968 - Dokumentnr: 918 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1233
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.03.1968 - Dokumentnr: 981 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1076
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.04.1968 - Dokumentnr: 1569 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1190
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.07.1968 - Dokumentnr: 3050 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1072
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.08.1968 - Dokumentnr: 3357 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1195
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1968 - Dokumentnr: 3538 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1239
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1968 - Dokumentnr: 3540 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1240
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.1968 - Dokumentnr: 3603 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1194
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1968 - Dokumentnr: 3675 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1230
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1968 - Dokumentnr: 3861 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1968 - Dokumentnr: 3861 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1968 - Dokumentnr: 4822 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1237
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1968 - Dokumentnr: 5667 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1232
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.01.1969 - Dokumentnr: 230 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1203
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1244
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.1969 - Dokumentnr: 1018 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1204
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.11.1969 - Dokumentnr: 5477 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1284
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.11.1969 - Dokumentnr: 5572 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1282
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1969 - Dokumentnr: 5865 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1286
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.12.1969 - Dokumentnr: 6151 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1281
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1969 - Dokumentnr: 6354 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1283
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1969 - Dokumentnr: 6425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1287
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.01.1970 - Dokumentnr: 14 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1285
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.01.1970 - Dokumentnr: 46 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1280
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.1970 - Dokumentnr: 1872 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1057
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1970 - Dokumentnr: 3222 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1288
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.1971 - Dokumentnr: 4892 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1202
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1972 - Dokumentnr: 498 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1279
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1974 - Dokumentnr: 3746 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1483
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.06.1974 - Dokumentnr: 4272 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1482
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1974 - Dokumentnr: 7794 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:24 Bnr:12
Rett til snuplass
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8985 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1522
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8985 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1541
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8986 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1545
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1974 - Dokumentnr: 9040 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1520
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1974 - Dokumentnr: 9042 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1521
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1974 - Dokumentnr: 9075 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1519
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1974 - Dokumentnr: 9080 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1544
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1974 - Dokumentnr: 9176 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1532
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1974 - Dokumentnr: 9178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1542
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1974 - Dokumentnr: 9256 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1528
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1974 - Dokumentnr: 9326 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1536
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1974 - Dokumentnr: 9328 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1538
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


04.12.1974 - Dokumentnr: 9422 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1534
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1974 - Dokumentnr: 9505 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1531
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1523
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9605 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1524
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9608 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1530
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9611 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1546
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.1974 - Dokumentnr: 9670 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1529
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.12.1974 - Dokumentnr: 9731 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1537
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1974 - Dokumentnr: 9840 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1539
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1974 - Dokumentnr: 9844 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1540
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.1974 - Dokumentnr: 9941 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1518
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1974 - Dokumentnr: 10010 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1535
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.12.1974 - Dokumentnr: 10161 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1527
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.12.1974 - Dokumentnr: 10330 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1517
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1975 - Dokumentnr: 268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1526
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1975 - Dokumentnr: 270 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1533
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.1975 - Dokumentnr: 1586 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1525
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1975 - Dokumentnr: 7694 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1683
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.1975 - Dokumentnr: 8174 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1684
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1978 - Dokumentnr: 910 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1785
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1978 - Dokumentnr: 5801 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1891
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.02.1979 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1807
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1980 - Dokumentnr: 4051 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:102
Rett til ved
Rettighetshaver: Ruth og Bjørn Bjørnsen
Eli og Ørnulf Bjørnsen
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.02.1981 - Dokumentnr: 1020 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1789
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.03.1981 - Dokumentnr: 1706 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1797
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.09.1981 - Dokumentnr: 7375 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:705
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.08.1992 - Dokumentnr: 5368 - Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
RETTIGHETSHAVER: ARENDAL ENERGIVERK
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1300 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.2006 - Dokumentnr: 224780 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2007 - Dokumentnr: 268703 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1230
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1232
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Gjelder denne registerenheten med flere


28.04.2022 - Dokumentnr: 453872 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.10.2021 - Dokumentnr: 1346316 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234


09.02.2022 - Dokumentnr: 158800 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
36 950,- (Omkostninger totalt)
886 950,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Denne eiendommen er opprettet og fradelt i 2022 og har derfor ikke tidligere hatt en eiendomskattetakst. Ny eiendomskattetakst må påregnes

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det legges opp til parkering på egen eiendom - I dag er det parkering like inn før garasjerekken.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/2410:
19.03.1938 - Dokumentnr: 247 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.03.1939 - Dokumentnr: 268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:595
Bestemmelse om innløsingsrett for bnr. 595
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


20.01.1944 - Dokumentnr: 27 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:662
Bestemmelse om innløsningsrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.05.1946 - Dokumentnr: 248 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:659
Bestemmelse om innløsningsrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.05.1946 - Dokumentnr: 506 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett til frikjøp
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1947 - Dokumentnr: 500082 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:672
Diverse bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.04.1948 - Dokumentnr: 500237 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:685
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.05.1954 - Dokumentnr: 1244 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1958 - Dokumentnr: 1448 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:595
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1958 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:893
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.03.1961 - Dokumentnr: 678 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.09.1961 - Dokumentnr: 2592 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:867
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.1961 - Dokumentnr: 3175 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.04.1965 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1965 - Dokumentnr: 3890 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1965 - Dokumentnr: 4263 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1068
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.02.1966 - Dokumentnr: 393 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1067
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.02.1966 - Dokumentnr: 533 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.02.1966 - Dokumentnr: 562 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1066
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.03.1966 - Dokumentnr: 682 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1080
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1966 - Dokumentnr: 935 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1060
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1966 - Dokumentnr: 937 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1074
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.03.1966 - Dokumentnr: 958 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1065
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.1966 - Dokumentnr: 2079 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


09.07.1966 - Dokumentnr: 2128 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1058
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1966 - Dokumentnr: 3960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1966 - Dokumentnr: 4015 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1077
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1966 - Dokumentnr: 4219 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1130
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.12.1966 - Dokumentnr: 4425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1071
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1967 - Dokumentnr: 773 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1061
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.03.1967 - Dokumentnr: 974 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1078
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.1967 - Dokumentnr: 1099 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1191
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.1967 - Dokumentnr: 1610 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1129
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.05.1967 - Dokumentnr: 1621 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1059
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.07.1967 - Dokumentnr: 2335 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1069
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.07.1967 - Dokumentnr: 2356 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1200
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1967 - Dokumentnr: 2405 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1193
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4179 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1231
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4181 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1238
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.11.1967 - Dokumentnr: 4183 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1242
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1967 - Dokumentnr: 4242 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1229
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.1967 - Dokumentnr: 4263 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1236
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.11.1967 - Dokumentnr: 4347 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1243
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1967 - Dokumentnr: 4901 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1228
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1968 - Dokumentnr: 150 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1062
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.1968 - Dokumentnr: 152 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1196
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1968 - Dokumentnr: 306 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1064
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.1968 - Dokumentnr: 599 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1073
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.1968 - Dokumentnr: 918 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1233
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.03.1968 - Dokumentnr: 981 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1076
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.04.1968 - Dokumentnr: 1569 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1190
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.07.1968 - Dokumentnr: 3050 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1072
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.08.1968 - Dokumentnr: 3357 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1195
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1968 - Dokumentnr: 3538 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1239
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1968 - Dokumentnr: 3540 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1240
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.1968 - Dokumentnr: 3603 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1194
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1968 - Dokumentnr: 3675 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1230
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1968 - Dokumentnr: 3861 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1968 - Dokumentnr: 3861 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1968 - Dokumentnr: 4822 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1237
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1968 - Dokumentnr: 5667 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1232
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.01.1969 - Dokumentnr: 230 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1203
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1244
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.1969 - Dokumentnr: 1018 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1204
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.11.1969 - Dokumentnr: 5477 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1284
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.11.1969 - Dokumentnr: 5572 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1282
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1969 - Dokumentnr: 5865 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1286
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.12.1969 - Dokumentnr: 6151 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1281
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1969 - Dokumentnr: 6354 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1283
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1969 - Dokumentnr: 6425 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1287
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.01.1970 - Dokumentnr: 14 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1285
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.01.1970 - Dokumentnr: 46 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1280
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


29.04.1970 - Dokumentnr: 1872 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1057
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1970 - Dokumentnr: 3222 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1288
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.1971 - Dokumentnr: 4892 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1202
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1972 - Dokumentnr: 498 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1279
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1972 - Dokumentnr: 939 - Skjønn
Sand herredsrett ang. anlegg av bl.a. vannledning fra
Rorevann til Saltrød.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1974 - Dokumentnr: 3746 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1483
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.06.1974 - Dokumentnr: 4272 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1482
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1974 - Dokumentnr: 7794 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:24 Bnr:12
Rett til snuplass
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8985 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1522
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8985 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1541
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.11.1974 - Dokumentnr: 8986 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1545
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1974 - Dokumentnr: 9040 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1520
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


25.11.1974 - Dokumentnr: 9042 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1521
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1974 - Dokumentnr: 9075 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1519
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1974 - Dokumentnr: 9080 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1544
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1974 - Dokumentnr: 9176 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1532
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.1974 - Dokumentnr: 9178 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1542
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.1974 - Dokumentnr: 9256 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1528
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1974 - Dokumentnr: 9326 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1536
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.12.1974 - Dokumentnr: 9328 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1538
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


04.12.1974 - Dokumentnr: 9422 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1534
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1974 - Dokumentnr: 9505 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1531
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9602 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1523
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9605 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1524
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9608 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1530
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.12.1974 - Dokumentnr: 9611 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1546
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.1974 - Dokumentnr: 9670 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1529
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


12.12.1974 - Dokumentnr: 9731 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1537
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1974 - Dokumentnr: 9840 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1539
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


16.12.1974 - Dokumentnr: 9844 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1540
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


18.12.1974 - Dokumentnr: 9941 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1518
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.12.1974 - Dokumentnr: 10010 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1535
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


23.12.1974 - Dokumentnr: 10161 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1527
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


30.12.1974 - Dokumentnr: 10330 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1517
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1975 - Dokumentnr: 268 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1526
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1975 - Dokumentnr: 270 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1533
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.03.1975 - Dokumentnr: 1586 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1525
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


24.10.1975 - Dokumentnr: 7694 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1683
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.1975 - Dokumentnr: 8174 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1684
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


31.01.1978 - Dokumentnr: 910 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1785
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1978 - Dokumentnr: 5801 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1891
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


21.02.1979 - Dokumentnr: 1450 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1807
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


05.06.1980 - Dokumentnr: 4051 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:102
Rett til ved
Rettighetshaver: Ruth og Bjørn Bjørnsen
Eli og Ørnulf Bjørnsen
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


06.02.1981 - Dokumentnr: 1020 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1789
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


02.03.1981 - Dokumentnr: 1706 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1797
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


22.09.1981 - Dokumentnr: 7375 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:705
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.08.1992 - Dokumentnr: 5368 - Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
RETTIGHETSHAVER: ARENDAL ENERGIVERK
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


17.02.2000 - Dokumentnr: 1300 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver A.K.E.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


08.05.2006 - Dokumentnr: 224780 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.2007 - Dokumentnr: 268703 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1230
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1232
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Gjelder denne registerenheten med flere


28.04.2022 - Dokumentnr: 453872 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


27.10.2021 - Dokumentnr: 1346316 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:556
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234


09.02.2022 - Dokumentnr: 158800 - Arealoverføring
Areal overført til: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1234
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


Info kommunale avgifter

Tomten er ubebygd, så det faktureres ikke offentlige avgifter.
Vann- og avløpsgebyrer vil variere iht. forburk.
Agder Renovasjon har ansvar for avfallsordningen
Produktnummer: 04921345-1838-49BA-A399-E5FADB8075FE Kategori: